EN GYLDEN MULIGHET

I parturnering kan spill som tilsynelatende ser veldig uinteressante ha noen fine poeng som kan, hvis spillefører/motspiller kommer på det kan gi fra middels til nesten topp pga. kun ett ekstra overstikk, eller en ekstra bet. Her er et spill som gikk i glemmeboka for de fleste under en turnering i helgen. Men spillefører hadde en gylden sjanse.

Standard kontrakt var 4 spar med unntak et par steder hvor det satt noen grandhaier Ø/V og prøvde 3NT. 

Der jeg satt øst og skulle spille 4 spar uten noen meldinger fra motparten kom hjerter ut til tieren og esset. Så prøvde jeg trumfen, og den satt 3-2 med dobbelton hos syd. Det så ut som ti stikk og ikke særlig sjanse for det ellevte da det normalt blir to kløvertapere og en rutertaper. Jeg tok tidlig den andre hjerterhonnøren og så spilte jeg kløver knekt som nok er dårlig spilt. Sjansen for kun en kløvertaper er at nord har singel dame, eller A-Q dobbel. Nårmalt går knekten til syds dame, eller om nord har for eksempel damen dobbel dekker han og det blir to kløvertapere uansett.

Kløver knekt fikk seile til damen. Syd spilte ruter. Da så jeg en liten sjanse for at det kunne bli ett overstikk. Det var å ta A-K i ruter først og så spille kløver. Hvis den som nå kom inn har kløver ess dobbel fra start og dobbelton ruter vil han bli nødt til å spille hjerter til dobbeltrenons sånn at en ruter kunne bli kastet hos vest mens øst får stjele. Men det satt ikke sånn, og det ble bare de ti opplagte stikkene- Hele spillet så slik ut:

Det er mulig å vinne elleve stikk. Ser du varianten som ikke koster noe i forhold til å få med seg overstikket hvis kløveren sitter veldig fordelaktig, dvs. ess-dame dobbel eller damen singel hos nord? (siden du ikke rår over kløver 9 hjelper det ikke om nord har A-Q tredje eller fjerde, da blir det to kløvertapere. Kløver 9-8 dobbel hos syd er dog en marginal mulighet. 

Å spille kløver knekt er sjelden riktig med disse kortene. Det blir normalt kun riktig om du spiller mot en motspiller som "glemmer" å dekke med damen dobbel. Her er hvordan overstikket kan vinnes:

Ta ut trumfen og innkasser den andre hjerterhonnøren. Så spilles E-K i ruter og nok en ruter. Da har situasjonen blitt slik siden ruter satt 3-3:

Det blir vel nord som kommer inn i tredje ruterrunde, og han spiller liten kløver. Hvis han tar for esset og spille kløver kan spillefører toppe ut damen hvis han gjetter riktig. Nord spiller altså liten kløver, og øst bruker kongen som står. Da er dette igjen:

Nå spilles kløver, og de to kløverstikkene motparten har er "frosset", de kan ikke få tatt dem. To kløvertapere blir til en.

Syds kløver dame vinner neste stikk, og han må spille hjerter til dobbeltrenons som trumfes hos vest mens østs lille gjenværende kløver kastes.

Simsalabim, elleve stikk.

Denne spilleføringen kan dog bli feil om ruter sitter 4-2. Gjør den det fortsetter motspilleren som vinner stikk i tredje ruterrunde med den fjerde ruteren som må trumfes hos vest. Idet spillefører går på kløver kan han risikere at han ikke rekker å få kløverstikk om han bommer kløvren og det kommer mer hjerter som tar ut øst sin siste trumf (vest har ikke flere trumf hvis det går slik). Men det er usannsynlig at det skal gå så galt, og om man finner det fine innspillet som altså gir overstikket blir det en stor forskjell i score for 450 sammenlignet med 420. 

I den nevnte turneringen ga 420 strø over middels, for de få stedene hvor kontrakten var 3NT ble det enten bet, eller ni stikk.

Pluss 450 ville gitt hele kassa!

Ps.

Det ser farlig ut i 3NT etter hjerter ut. Det kan vinnes ni stikk ved å gjette kløveren, eller spille god ett ekstra stikk i ruter som sitter 3-3.

Ser du hvordan det kan vinnes ti stikk i 3NT?

Det er helt med åpne kort, men det er mulig. Hadde en av de som var i 3NT fått til det ville de tatt alle poengene i et spill hvor de egentlig var i den dårligste utgangen.

Mot 3NT kommer hjerter ut. Hvis spillefører vet kortene kan han spille spar til vest og liten kløver mot hånden. Nord må legge liten, for hvis han fyker opp kan spillefører toppe ut kløver dame senere og få 4+2+2+2= ti stikk.

Så det går liten kløver til kongen som står, det niende stikket. Nå kan spillefører gi bort ett stikk i ruter før forsvaret har fått satt opp hjerteren, og det vinnes 4+2+3+1= ti stikk.