Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Ikke spill ut unna ugardert konge!...eller?

Av og til er mentorer, eller bra spillere som forsøker å lære bort bridge til mer uerfarne spillere veldig bombastiske. De sier kanskje ting som "aldri gjør det", eller "alltid gjør det", typisk når noen har bommet et utspill. En ting jeg har funnet ut etter å ha spilt bridge i 50 år er at en ikke bør bruke "aldri" og "alltid" om ting som har gått galt i et gitt spill. Særlig gjelder dette utspill. Ingenting er så tilfeldig i bridge som utspillet. Selv de beste bommer titt og ofte. Men det er forskjellige ting som kan hjelpe en til å treffe litt bedre, informasjon fra meldingene osv. Dessuten hva slags kort en har selv, og om meldingsforløpet tiliser at offensivt eller passivt utspill.

Det spillet vi skal se på her er kanskje ikke så spesielt da det vinnende utspillet virker nokså normalt. Forsøker en å være lur vil det imidlertid koste mange stikk!

Spillet er fra den pågående turneringen Realbridge online lag hvor de har kommet frem til kvartfinalene. Syd er giver, Ø/V i sonen.

NORD

Ganske sprek 3 kløvermelding, kanskje, i alle fall hvis åpningen bare viser 2+ kløver. Men det er i gunstig sone og fristende og knekke til med en sperremelding.

Hva ville du spilt ut mot 4 spar?

Makker meldte jo kløver, men det betyr for de fleste ikke nødvendigvis kløverfarge. Han har åpning, og honnørene hans kan godt være andre steder enn i kløver. Likevel er vel kløver ut ganske normalt?. Eller skal du forsøke ruter 10? Eller trumfutspill, kanskje? Hva er normalt og hva er å være lur her?

Generelt er det slik at dess færre poeng du har selv, dess bedre sjanse er det for at å spille ut fra en ugardert konge eller dame, uavhengig av om makker har meldt fargen eller ikke. Det er større sjanse for at makker kan hjelpe det med noe i den utspilte fargen hvis han har mange poeng og du har veldig få poeng. Hvis du derimot selv har en haug med poeng og makker derfor må ha få eller ingen poeng å bidra med er det logisk at det er mye mindre sjanse for at makker kan hjelpe deg om du spiller ut fra en ugardert honnør. 

Her peker nok kløverutspill seg ut som det som det beste.

Men en ting er sikkert, samme hva du spiller ut kan det være blink, eller bli feil. "Alt i bridge har eksakt 50% sjanse" sa en humoristisk venn av meg ofte, "enten blir det riktig eller feil...", sa han. Vel, hans forståelse av statistikk og prosentregning var kanskje litt for enkel...

La oss se på hele spillet og hvordan det gikk ved det andre bordet.

Kanskje burde vest tatt med seg 5 kløver som en sleminvitt over østs hopp til 4 ruter? Men det er imidlertid aldri enkelt å finne slemmer med kun 25 HP til sammen. I ruterkontrakt tapes kun til spar ess, Ø/V +620.

Nord tenkte kanskje at her hadde de gjort det ganske bra, sperret godt, og at det førte til at de ikke fant en slem som ville vært enkel å vinne om de hadde meldt den. Men det var likevel Ø/V med +620 som vant spillet. Meldingene ved det andre bordet gikk altså slik som beskrevet i utspillsprøven øverst:

Ved det andre bordet valgte vest å doble opplysende i stedet for å melde inn 1 spar. Greit nok, kanskje, og mest et stilspørsmål. Problemet med opplysende dobling er at du ikke har fått vist femkorts major med det samme, og selv om vest i dette meldingsforløpet så at det var glimrende rutertilpasning måtte han nesten annonsere sparfargen som sin andre melding. Da endte de i 4 spar.

Nord spilte ut kløver, og da ble dette en nitrist kontrakt. Spillefører trumfet og spilte par. Syd lå unna første gang, stakk andre gang og fortsatte med kløver. Da ble spillefører kort og rar som man sier (i trumf), plutselig var syd lengst i trumf. Spillefører hadde kun ståstikk i de røde fargene, men syd hadde tatt over kontrollen. Spillefører kunne ikke nekte syd å få ett trumfstikk til og de hadde også flere kløverstikk å hente etter dette- Det endte med to bet og +200 til N/S.

Med +620 som så ut som en minimum score til Ø/V og 200 ved det andre bordet ble det 13 IMP.

Med alt annet enn kløver ut mot 4 spar blir det tolv stikk også i den kontrakten, fire stikk i forskjell pga. utspillet. Bommes dette utspillet blir det altså +680 til Ø/V, og 2 IMP til det andre laget.

   

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.