Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

RUTERKNEKT BK 80 år

I helgen arrangerte trondheimsklubben Ruterknekt BK et helge-arrangement i forbindelse med klubbens 80-årsjubileum. Det foregikk på Baardshaug herregård på Orkanger. 

Selv deltok jeg i Ruterknekt som tenåring. Det jeg husker best fra den tiden er en klubb med god atmosfære, og nye spillere ble godt mottatt i et inkluderende miljø. Det har jeg inntrykk gjelder også i dag.

Og klubben får det til, med mange bord på spillekveldene. Flere talere under festmiddagen nevnte det med den gode atmosfæren og hvor godt de ble mottatt da de begynte i klubben. Det er selvsagt andre klubber i Norge som får til dette, men jeg tror Ruterknekt på mange måter er en mønsterklubb i så måte.

På lørdag var det stor festmiddag med god mat og drikke, taler og underholdning. Meget vellykket. Men det ble spilt bridge også før og etter selve festen, fra fredag til søndag. Det var både singel-, par- og lagturnering. Mange av medlemmene er utrolig glade i å spille bridge, så det var flere som spilte utenom turneringene også. I pausene og før og etter de offisielle turneringen satt de og spilte.

Mye bridge under Ruterknekts jubileumsarrangement

Vi tar med et spill fra en av turneringene. Det er et instruktivt motspill hvor det egentlig ikke behøves signaler, men logikk og evne til å få med seg den informasjonen som er der må til.

Giver øst, alle i sonen

 

Syds 2 hjerter er svakt innhopp, normalt sekskorts farge.

Ved det bordet jeg satt nord og var blindemann spilte vest ut kløver 3. Spillefører la liten og øst vant første stikk for damen. Tilbake kom trumf som gikk til bordets nier. Hjerter knekt ble stukket over med damen før spillefører tok for hjerter ess, og øst fulgte med tieren i tredje hjerterrunde.

Hva vet vi så langt?

Allerede temmelig mye!

For syds hopp til 2 hjerter var som sagt svakt, og dermed kan ikke syd ha flere honnører, for han er plassert med A-K-Q-sjette i hjerter, 9 poeng. Han kan vel kanskje ha spar knekt i tillegg, det gir i så fall 10 poeng.

Etter tre runder trumf spilte syd kløver 10. Vest la på nieren, kanskje som Lavinthal for å vise topphonnør i spar (?). Greit nok, men egentlig unødvendig å signalisere hvis øst også på dette tidspunktet har fått med seg at syd ikke kan ha spar konge. Det gikk altså kløver 10 fra syd, nieren fra vest, liten fra bordet og østs konge. Dermed er to kløverstikk godspilt med bordets A-J, og da er det kritisk for forsvaret, de må få tak i stikkene sine hvis ikke syd skal få kastet en taper på nords fjerde kløver.

En kan gå ut fra at syd startet med tre-korts kløver, hvis ikke ville han neppe gitt bort to kløverstikk.

Inne på kløver konge skifter øst til spar 2, liten hos syd og kongen hos vest.

Hva bør vest spille nå?

Enten må det spilles spar tilbake, eller ruter dame. Øst er plassert med spar ess, kanskje også knekten, og ruter ess. Forsvaret har tre stikk og må få fatt i tre til for å bete kontrakten. Det kan være tre sparstikk og ruter ess hvis vest spiller spar og syds hånd ser slik ut:

Hva om syd har dobbelton i ruter? I så fall ser kortene hans slik ut fra start:

Da er det kun ett sparstikk til Ø/V kan få, to sparstikk totalt, men de kan få to ruterstikk. I så fall må ikke vest spiller spar, men skifte til ruter dame.

Hvis vest spiller spar og syd har dobbel spar og dobbel ruter legger spillefører spar 10, øst legger knekten som vinner forsvarets siste sparstikk. Ruter konge er gardert siden øst er inne. Forsvaret får ikke to ruterstikk lenger, en av syds rutere kan senere kastes på kløver og beten forsvinner.

På den annen side, om vest spiller ruter dame og syd har tre små spar og singel ruter dekker spillefører med ruter konge, og øst kommer inn. Da er Q-10 i spar gardert med øst inne, og en spar kan senere kastes på kløveren. Så beten kan forsvinne om det skiftes til ruter dame hvis det sitter slik.

Hvordan kan vest vite hva som er riktig i den situasjonen, spar tilbake, eller ruter dame?

Det er her logikk og bruk av all informasjon kommer inn.

Ved bordet spilte vest ruter dame da hun var inne på spar konge, men da forsvant beten siden hele spillet så slik ut:

Ø/V har seks motspillstsikk, men bare om de får tak i dem (tre i spar, ett i ruter og to i kløver).

Da vest var inne på spar konge spilte hun ruter dame som ble dekket med kongen og esset- Øst var inne, og spar Q-10 var gardert. En spar forsvant på nords fjerde kløver, åtte stikk og +110.

Vest burde fortsatt med spar.

Hvorfor? 

Fordi vest vet at det må være riktig hvis hun klarer å lese fordelingen rundt bordet, og det er mulig i dette tilfellet.

For at ruterspill er riktig må altså syd har dobbelton ruter. Hvilken fordeling har i så fall øst?

Hvis syd har to ruter blir det kun to ruter på øst også. Vest vet ganske sikkert at øst har tre kløver og tre hjerter. Hva blir det igjen i spar om øst har kun to ruter?

Svar: femkorts spar!

Og med 5-3-2-3 og femkorts major ville ikke øst ha åpnet med 1 kløver, men 1 spar.

Tips: I bridge er det slik enten man er spillefører eller motspiller at det er to skjulte hender. Husk at hvis man vet noe om den ene skjulte hånden så vet man med sikkerhet noe om den andre skjulte hånden også. Dette er facts, det er bare om å gjøre å tenke på det.

Det samme gjelder om man gjør noen forutsetninger, som i dette motspillet at «ruterskift er riktig om syd har to ruter», så vet man også hva den andre skjulte hånden (her øst) i så fall har i den fargen (her ruter).

I noen motspill får man så mye informasjon at spillet blir nesten som en åpen bok. I dette tilfellet får vest vite «alt» om både hvor honnørene er plassert og fordelingen. Og med åpne kort bør man vel finne motspillet?

Tipset blir å forsøke å gjøre det til en vane når informasjon tikker inn om en skjult hånd å fortelle seg selv hva en vet du om den andre skjulte hånden. Da kan man ofte få svaret på hva som er riktig å gjøre. Dette kan for mange virke vanskelig, men det dreier seg egentlig om facts.

Vel, dette var kun ett spill under Ruterknekts jubileumshelg, og det ble fort glemt da nye spill kom på bordet i ett sett. Jeg tror absolutt alle stortrivdes da 80-åringen ble feiret!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.