Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Spill fra lagfinalen - dag 1

Her er et par spill fra lagfinalen som foregår på Kragerø Resort. Finalen avsluttes søndag.

Den viktige kampen mellom to av forhåndsfavorittene, de to lagene fra Studentenes BK, Trondheim, gikk klart i favør av Studentenes 3. De ledet med 34 IMP ved halvtid, og i starten av andre halvrunde dro de bare fra og så ut til å kunne gå mot maksimum. Men Stud 1 kom noe tilbake mot slutten og greide å berge et halvt anstendig resultat, men tapte likevel kampen med 37 IMP (3,49 - 16,41 VP).

Dette første spillet er fra den første halvrunden:

Studentenes 1 sitt Ø/V-par spilte 4 hjerter og gikk en bet. 

Der Helgemo satt vest og Grude øst for Stud 3 fikk Grude spille 3 hjerter doblet etter at N/S hadde vært med i meldingene.

Det stinket trumfutspill da øst hadde vist begge major og nord straffedoblet, men syd var unnskyldt - han hadde ikke trumf. 

Syd spilte ut ruter 5. 

Det ser ut til at det er rett frem, to spartapere, en trumftaper og kløver ess - kun fire tapere. Men det er forskjellige måter å rote seg bet på. 

Det kan med uforsiktig spill bli to spartapere. Det kan også se ut som om spillefører risikerer å bli for kort i trumf. Men hvis han er litt forsiktig har han for gode ressurser her til at N/S kan få betet den doblede delkontrakten.

Grude vant med ruter ess og spilte liten spar fra vest til liten, tieren og syds ess. Syd fortsatte med ruter og øst kunne trumfe. Nå går det fint om han spiller kløver, og det bør ordne seg om han spiller spar også som ser naturlig ut. Grude spilte spar til damen og nords konge. Hvis nord spiller ruter for å presse østs trumf blir vests ruter knekt god. Nord prøvde liten trumf som gikk til bordets nier.

Nå må spillefører være litt forsiktig. Hvis han trumfer en ruter og så trumfer en spar i tredje sparrunde for at fargen skal bli godspilt, og så spiller vests siste trumf, blir det bet. Nord vinner med trumfesset og spiller kløver til syds ess. Syd spiller sin fjerde spar til stjeling hos nord - en bet. Men Grude så dettte kunne skje og spilte kløver konge. Syd vant med esset og kunne ikke skape problemer nå. Ett kløverstikk hos vest ga avkast for en spar, og så kunne spillefører kryss-stjele og vinne resten foruten trumfesset.

Stud BK 3, +730 og 13 IMP. 

Foruten det resultatet vant tre par +140 i hjerterkontrakt, tre par gikk en bet i 4 hjerter, og ett par gikk to bet i 4 hjerter.

Dette neste er det første spillet i andre halvrunde:

Giver syd, N/S i sonen

SYD

La oss si du passer i åpning. Vest åpner med 1 kløver, pass fra nord og øst sier 1 hjerter som viser minst fire spar (kløverføringer). 

Hva melder du nå? 

Her kommer mye an på avtaler. Hva er 2 kløver? Naturlig, eller Michaels (hjerter + ruter)? Hva betyr 2NT? Vel, 2NT må vel bety ruter og hjerter, men er det nødvendig å gjøre det med et hopp hvis 2 kløver betyr det samme?

Studentenes BK 1 sin syd sa 2 kløver som han mente som hjerter + ruter (Michaels stil), og da gikk de videre meldingene slik: 

Vest fikk doblet som støttedobling (trekorts spar), og Ø/V havnet i 6 spar.

Godt meldt, og det ble greit +980 for tolv stikk da det ikke var noen kløverstjeling å hente siden syd som var resnons i kløver fikk utspillet. Merk at om vest hadde blitt spillefører villle kløver ess og kløver til stjeling betet 6 spar!

Ved det andre bordet satt Helgemo syd og meldte 2NT etter samme start (pass - 1 kløver - pass - 1 hjerter - ?). Det tok bort mer rom for Ø/V, og vest kunne ikke akkurat støtte direkte med trekorts sparfarge. Det ble litt kronglete, og de havnet i 6 kløver som ikke er noen dårlig kontrakt før en ser kløversitsen.

Med hjerter ut fra nord var alt håp ute, det måtte stjeles hos øst og nord hadde to sikre trumfstikk. Med +50 for en bet ved det bordet og vunnet slem ved det andre ble det 14 IMP til Studentenes BK 3.

I dette spillet vant tre lag +980. Ett par spilte en rolig utgang med +480. Det var ett par til i 6 kløver med bet, og ett par fikk faktisk 6 spar på vest sin hånd og gikk bet. Dessuten var det vel litt ville hester ved det bordet hvor sluttkontrakten ble 7 spar doblet med to bet, +300. 

Lagfinalen fortsetter i dag klokken 10.

All informasjon om mesterskapet finner du her.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.