EBL WOMEN TEAMS (European Bridge League)

På RealBridge (online) har det blitt spilt EBL Women's Teams hvor Norge stilte som ett av 19 lag. De norske damene gjorde det bra og kjempet lenge i toppen selv om Polens lag var helt uslåelig i denne turneringen. De vant med et par langsider.

Norge ble til slutt nr. 6. På laget spilte Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad, Lise Blågestad, Gunn Helness, Gunn Tove Vist Torild Heskje, Liv Marit Grude og Bodil N. Øigarden. Danmark ble nr. 7.

I dette spillet er fra kampen mot Portugal vurderte Fugelstad godt i meldingene:

SYD

Vest var giver med alle i sonen.

Etter pass fra vest åpnet Harding (nord) med 2 ruter - en Ekrens 2 ruter-variant - som viste begge major og mindre enn 11 poeng. Nå vet Fuglestad (syd) at de trolig har en 5-3 tilpasning i major, men hun satset likevel på utgang i grand med de flotte verdiene i minorfargene. Det viste seg å være veldig riktig:

Det er klart at 4 spar ikke er noen dårlig kontrakt, men slik sparen satt er den utgangen uhyre vanskelig å vinne. Og spesielt om nord blir spillefører kan det bli nokså håpløst om øst spiller ut en minorfarge.

I Fuglestad sin 3NT var det mer komfortabelt. Vest har ikke noe godt utspill her. Hjerterutspill er kanskje et alternativ, men vest vet jo nord har hjerterfarge.

Vest spilte naturlig nok ut en liten kløver, og nords kløver 10 vant første stikk. Fuglestad tok ruterfinesse med nieren til vests knekt. Vest var inne igjen og likte ikke sine alternativer for fortsettelse. Hun skiftet til sin single spar 8 til nieren, tieren og honnør hos syd. Da ble hjerterfinessen tatt, og Fuglestad hadde ingen problemer derfra. Hun var vel heller litt på jakt etter ett overstikk mot slutten. Men selv ni stikk og +600 var et godt resultat.

Merk at et helt unaturlig utspill av kløver knekt ville vært fantastisk mot 3NT slik det satt her.

Portugals N/S spilte 4 spar, og de fikk den på nords hånd siden Øigarden som vest åpnet med den ganske fine 11-poengeren. Etter to passer doblet syd, og da ble nord spillefører.

Det er ganske mange som bruker hopp i grand som naturlig i denne posisjonen, i siste hånd (de åpner og det går pass-pass), og at det viser ca. 19-21 eller noe i den retningen. I så fall kan syd bli spillefører, og da ville det vært litt bedre utsikter til å vinne ti stikk.

Motspillet i 4 spar var perfekt. Grude (øst) spilte ut kløver til syds ess. Spillefører forsøkte to store spar og fikk de dårlige nyhetene i trumffargen. Så hjerter knekt som vant stikket. Hvis syd så spiller hjerter 10 dekker vest, men syd spilte femmeren til liten fra vest og damen. Spillefører tok ruterfinesse, men vest vant og spilte hjerter konge som presset ut syds tier og tok med seg nords ess idet øst trumfet med tieren som forsåvidt var ett originalstikk. Men nå kunne øst ta for trumfdamen slik at syd ble fri for trumf, så kløver. Idet vest kom inn en andre gang i ruter hadde hun den andre beten for hjerter 8. Pluss 200 til Norge sammen med vunnet utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP i kampen som ble vunnet med 30 IMP.  

 

Arve tryller bort en taper

Superveteranen Arve Farstad holder fortsatt koken. Arve har rundt femti års fartstid i norsk toppbridge, og han ble Norgesmester for par på 70-tallet en gang (med Reidar Arnøy). Han har imidlertid på ingen måte glemt sine kunster.

Arve Farstad - superveteran

Her er et fint spill med Arve i hovedrollen fra en lagkamp på BBO forleden.

Mot 5 ruter doblet spilte øst ut spar dame, et naturlig utspill. Det skulle imidlertid vise seg å være et kostbart utspill. Det ser dog ut som om det vil bli to spartapere og en kløvertaper, men det ble det ikke. 

Utspillet ble stukket med esset og kongen kom på fra vest. Etter en trumfrunde og hjerter til esset spilte Arve kløver fra syd. Vest stakk opp og fridde seg med hjerter dame som ble stjålet hos nord. Så fulgte kløver til stjeling før syds siste hjerter ble trumfet hos nord. Dette var igjen:

Nå spilte Arve kløver 10 og forærte elegant det stikket til vest mens en spar forsvant fra syd. Vest var innspilt og måtte spille hjerter eller kløver til dobbeltrenons som kunne trumfes hos nord mens den siste sparen forsvant fra syd.

Elleve stikk og +550 var verd 12 IMP da samme kontrakt gikk bet ved det andre bordet. 

Litt uvanlig må man vel kunne si, det som så ut som to spartapere og en kløvertaper - tre stikk til motparten - ble forvandlet til kun to stikk, INGEN spartaper, men TO kløvertapere med tre små mot singelton!

Elegant spilleføring

Både i Australia og New Zealand er covid-situasjonen såpass bra nå at det meste av aktiviteter foregår på vanlig måte. Det gjelder også bridge, og å kunne dra på bridgeturneringer igjen er populært. I helgen ble det spilt mye bridge – face to face - under en firedagers bridgekongress i hovedstaden Wellington.

Fredag-lørdag ble det spilt parturnering hvor 64 par deltok, og deretter var det lagturnering. Fra lørdagens parspilling tar vi med et spill som ser neste identisk ut med et klassisk spill jeg leste om i en bridgebok for lenge siden.

GIVER SYD, ALLE I SONEN

Du åpner med 1NT (15-17) og makker bruker Stayman. La oss si han litt hardt melder 3NT neste gang, men om han inviterer med 2NT legger du vel på uansett med 16 og god ruterfarge.

Mot 3NT kommer et invittutspill i hjerter til liten fra nord og østs konge. Du slapp altså sparutspill som ser verre ut for spillefører, og øst som ikke ser syd sine kort skifter til ruter. Du har unngått både sparutspill og sparskift, så det må nok stikkes opp med ruter ess. Hvordan spiller du videre?

Det ser ut som det er to hjerterstikk (finesse), tre ruterstikk og fire kløverstikk her, totalt ni stikk. Men det er litt problemer med overganger, for hvis du spiller god kløveren blir du uten inntak til syd og motparten kan sørge for at du må spille fra nords hånd hele tiden. Syds to gjenværende ruterstikk brenner inne. Og hvis du tar ruterstikkene før du godspiller kløveren kan det hende at den som kommer inn har ett eller to ruterstikk å ta og det blir bet med to sparstikk, ett hjerterstikk og kløver konge pluss ett eller to stikk i ruter til forsvaret.

Det er kanskje en variant å spille hjerter til nord å ta kløverfinesse. La oss si det spilles hjerter 10 som vest dekker med damen og esset. Øst har ikke flere hjerter og vest stopper fargen. Hvis du da spiller knekten og lar den løpe går det galt om vest stikker med kongen. Syds kløver A-Q blokkerer. Vest spiller hjerter 9 som presser ut åtteren, og bordet blir uten inntak til kløverstikkene. Og om du inne hos nord spiller liten kløver til damen er du like langt om den står. Kongen kan selvsagt falle (kongen dobbel hos øst), men hvis den ikke gjør det under esset blir det samme problem med manglende inntak til ruterstikkene. Du kan kanskje ikke ta dem for du må innom kløver konge.

Løsningen som dekker det meste er å spille kløver fra syd i tredje stikk, men ikke esset. Spill kløver dame. La oss si den får beholde stikket. Igjen er det et problem hvis du tar for esset nå. Det elegante trekket er imidlertid etter å ha vunnet stikk for kløver dame å spille liten kløver i fargens andre runde. Hvis kløveren sitter 3-2 må de nå ta for kongen. Du sitter igjen med singel kløver ess, på en måte blokkerende, men det esset er inntak til syd så du kan få hentet ruterstikkene. Så tas hjerterfinesse og kløverstikkene kan hentes hos nord. Med den planen blir det 0+2+3+4= 9 stikk.