Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Elegant spilleføring

Både i Australia og New Zealand er covid-situasjonen såpass bra nå at det meste av aktiviteter foregår på vanlig måte. Det gjelder også bridge, og å kunne dra på bridgeturneringer igjen er populært. I helgen ble det spilt mye bridge – face to face - under en firedagers bridgekongress i hovedstaden Wellington.

Fredag-lørdag ble det spilt parturnering hvor 64 par deltok, og deretter var det lagturnering. Fra lørdagens parspilling tar vi med et spill som ser neste identisk ut med et klassisk spill jeg leste om i en bridgebok for lenge siden.

GIVER SYD, ALLE I SONEN

Du åpner med 1NT (15-17) og makker bruker Stayman. La oss si han litt hardt melder 3NT neste gang, men om han inviterer med 2NT legger du vel på uansett med 16 og god ruterfarge.

Mot 3NT kommer et invittutspill i hjerter til liten fra nord og østs konge. Du slapp altså sparutspill som ser verre ut for spillefører, og øst som ikke ser syd sine kort skifter til ruter. Du har unngått både sparutspill og sparskift, så det må nok stikkes opp med ruter ess. Hvordan spiller du videre?

Det ser ut som det er to hjerterstikk (finesse), tre ruterstikk og fire kløverstikk her, totalt ni stikk. Men det er litt problemer med overganger, for hvis du spiller god kløveren blir du uten inntak til syd og motparten kan sørge for at du må spille fra nords hånd hele tiden. Syds to gjenværende ruterstikk brenner inne. Og hvis du tar ruterstikkene før du godspiller kløveren kan det hende at den som kommer inn har ett eller to ruterstikk å ta og det blir bet med to sparstikk, ett hjerterstikk og kløver konge pluss ett eller to stikk i ruter til forsvaret.

Det er kanskje en variant å spille hjerter til nord å ta kløverfinesse. La oss si det spilles hjerter 10 som vest dekker med damen og esset. Øst har ikke flere hjerter og vest stopper fargen. Hvis du da spiller knekten og lar den løpe går det galt om vest stikker med kongen. Syds kløver A-Q blokkerer. Vest spiller hjerter 9 som presser ut åtteren, og bordet blir uten inntak til kløverstikkene. Og om du inne hos nord spiller liten kløver til damen er du like langt om den står. Kongen kan selvsagt falle (kongen dobbel hos øst), men hvis den ikke gjør det under esset blir det samme problem med manglende inntak til ruterstikkene. Du kan kanskje ikke ta dem for du må innom kløver konge.

Løsningen som dekker det meste er å spille kløver fra syd i tredje stikk, men ikke esset. Spill kløver dame. La oss si den får beholde stikket. Igjen er det et problem hvis du tar for esset nå. Det elegante trekket er imidlertid etter å ha vunnet stikk for kløver dame å spille liten kløver i fargens andre runde. Hvis kløveren sitter 3-2 må de nå ta for kongen. Du sitter igjen med singel kløver ess, på en måte blokkerende, men det esset er inntak til syd så du kan få hentet ruterstikkene. Så tas hjerterfinesse og kløverstikkene kan hentes hos nord. Med den planen blir det 0+2+3+4= 9 stikk.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.