REALBRIDGE ONLINE LAG - SLUTTSPILL

Sluttspillet i RealBridge Online lag pågår nå. Marianne Harding la i kveld (onsdag) ut et innlegg på Facebook om dette, med informasjon om at det er mulig å følge kampene i Vu-graph sendinger med kommentering. 

Fra kampen HEIMDAL (Austberg) mot SKIEN BK 2 tar vi med et par fine svingspill i favør laget fra Trondheim som vant kampen med 113-56 (32 spill).

Giver syd, Ø/V i sonen

Ved det ene bordet havnet Skiens Ø/V i 4 hjerter etter at syd (Arild Rasmussen) hadde åpnet med en konstruktiv svake 2 spar (8-10 poeng). Per Erik Austberg spilte ut spar knekt og forsvaret hadde ingen problemer med å få fatt i fire motspillstikk, HEIMDAL +100.

Ved det andre bordet åpnet Skiens syd med 1 spar. Glenn Grøtheim doblet, nord sa pass og Petter Tøndel meldte 2 kløver. Da hoppet vest til 3 hjerter, en melding som viser knallsterke kort siden 2 hjerter også viser en sterk hånd i denne situasjonen, men 3 hjerter er ikke helt krav slik de fleste spiller. Nå tok Tøndel sjansen på 3NT - knallhardt meldt! Men det heter jo "never argue with success", så hvis kontrakten fyker hjem er det helt greit å melde hardt!

I teorien kan imdilertid N/S hente de elleve første stikkene i motspill mot 3NT, syv sonebet! Da må syd finne et usannsynlig ruterutspill, og det må være kongen eller knekten for å få fatt i absolutt maks (med ruter 3 i utspill blokkeres ruteren idet spillefører legger damen). 

Men praksis er noe annet. Hvis for eksempel syd inviterer i spar er det ti stikk med det samme.

Syd fant spennende utspill: spar ess! Nord avblokkerte med spar knekt. Forsvaret hadde fortsatt sjansen til å ta fem ruterstikk og to bet. Syd tenkte tydeligvis at å godspille sparen sin var en bra sjanse, men skal det gå bra må antagelig nord ha tre spar og hjerterstopper med knekten fjerde, hvis ikke blir det for sent om ikke nord også har ruter ess. Da syd fortsatte med spar tok Tøndel raskt ti stikk, +630 og 12 IMP til HEIMDAL.

Litt senere var Tøndel på farten igjen da han åpnet med 2 ruter som øst i dette spillet:

Giver nord, N/S i sonen

Merk at nord var giver, og SKIEN sin nord passet. Litt et stilspørsmål, men mange åpner ganske flittig med slike 10 poengere, minst ti kort i to farger. Et argument for pass er kanskje at sparfargen er så svak, for det må åpnes med høyeste farge med 5-5.

Passen ga øst en sjanse. Og han åpnet altså med 2 ruter som viste en svak hånd med en major, ofte femkorts utenfor sonen. Det gjorde det nok vanskeligere for N/S enn om nord hadde åpnet og de hadde fått melde i fred. De bør kanskje kunne finne frem til slem i spar uansett, men det ble litt usikkerhet (?), og de endte i 3NT hvor det etter hvert ble elleve stikk, SKIEN +660.

Ved det andre bordet åpnet Austberg (nord) med 1 spar og N/S fikk melde i fred. Via Stenberg havnet de i den gode slemmen 6 spar spilt av nord.

Siden det var fire ruterstikk hos nord ved å stjele en ruter hos syd ble det avkast for tre kløvere på ruteren. Om ruter knekt hadde sittet femte ville kontrakten vært avhenigig av kløver ess foran, og det kortet satt også riktig. Og om trumfen sitter 3-1 er det også litt verre, men det ville ordner seg da også slik det satt i kløver/ruter.

Pluss 1430 mot utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP for Heimdal.