Slemspill i parturnering

Hvor sikker bør man være før det bør meldes storeslem?

Er det forskjelll på parturnering og lagturnering når det gjelder dette?

Det er vanseklig å gi noe klart svar her. Men at det er forskjell på strategien i lag og par er sikkert. Problemet er ofte at man ser for seg kort hos makker, kanskje som han veldig fort kan ha slik meldingene har gått hvor det er nedlegg i storeslem. Men kanskje mangler noe, og da kan det være litt for liten sjanse for storeslem til at den bør meldes, selv om den kanskje kan fyke hjem. 

Det er naturlig at det snakkes mest om de store spillene i pauser og etter vi har spilt bridge, slemspill, storeslemmer og kanskje noen spennende utganger. Småspillene blir fortere glemt. Hvis det spilles lagturnering er det logisk at de store spillene får mest oppmerksomhet fordi de kan gi voldsomme utslag i kampresultatet. Selv når vi spiller parturnering er det ofte den type spill får mest oppmerksomhet, et paradoks fordi det deles ut akkurat like mange "matchpoints"/% i småspillene. De fleste får sikkert litt høyere puls enn vanlig idet de skal spille 7NT, men er det parturnering kan like mye eller mange prosent stå på spill i en stusselig, liten 2 ruterkontrakt!

I dag skal vi se på noen store spill som kom like etter hverandre i en stor parturnering i Wellington i helgen. 

NORD

Giver øst, N/S i sonen.

Øst åpner med 2 spar som ble forklart som 6-10 poeng og sekskorts sparfarge. Makker på nords plass dobler opplysende, og øst sier 4 spar.

Hva melder du nå?

Sparhonnørene er trolig ikke særlig mye verd, men på den annen side er makker trolig kort i spar. Å doble er et alternativ, men hvis makker passer er det ikke sikkert vi får tak i nok beter til at det lønner seg i forhold til en sannsynlig utgang, eller slem vår vei.

Å melde 4 grand for minorfargene er et alternativ, men du liker ikke kløverfargen. Så gjenstår rutermelding, 5 eller 6 ruter. Det er klart at dobleren kanskje kan ha dobbelton ruter noen ganger. Likevel er vel å simpelthen si 5 ruter et bra alternativ? Det ble hva jeg valgte.

Da kom makker litt overraskende tilbake med 5 spar. Hva betyr det, og hva tror du han har?

Det må være storslemsinvitt siden vi allerede er i slem når han melder 5 spar. Og selv har du 16 poeng selv om som nevnt de 4 poengene i spar ikke er så mye å skryte av.

Merk at makker som er en god og fornuftig spiller avgir storeslemsinvitten uten AKJ i trumf, så han må vel ha «resten», første rundes kontroller i alle farger og mer til?

Det ser ut som om han er renons i spar, og i så fall har han med kun damen på tropp i trumf trolig både AQ i hjerter og toppkortene i kløver. Kanskje kan han ha spar ess singel, men han må likevel ha god hjerter og god kløver siden han altså mangler de to største trumfene. Jeg synes det «lyser» at han har noe sånt som:

Med dette, eller lignende er 7 ruter helt nedlegg. Eller om han har spar ess i stedet for renons sitter han muligens med noe slikt:

Her også er 7 ruter nedlegg, og om han har femkorts hjerter behøver han ikke en gang ha kløver konge (kanskje bare damen), for hjerteren gir nok avkast på din hånd til at det enkelt blir tretten stikk (i grand også i dette tilfellet).

Med mindre enn disse eller lignende hender og kun damen på topp i ruter er han neppe sterk nok til storslemsinvitt da din 5 ruter er meldt i en nokså presset situasjon.

Jeg backet opp mitt synd og hoppet til 7 ruter.

For mye "Møllers tran"? Ren gambling?

Makkers hånd lignet veldig på de hendene jeg så for meg, men siden ett av toppkortene var spar ess i stedet for renons var det et hull.

Han manglet kløver konge,, og med det kortet i stedet for kløver dame ville det vært fryd og gammen. Men merk at vi har 34 HP til sammen, og østs sin åpningsmelding viste 6-10! Så det er en veldig bra sjanse for at kløverfinessen går selv om de ikke alltid har akkurat det de forklarer. Har øst kløver konge er det tretten enkle stikk via kløverfinessen. Men...

Øst hadde vært litt frekk og hadde ikke de foreskrevne 6-10 for åpningen sin, og kløver konge satt bak. Dermed ble det en bet og nitriste 9% på spillet.

Vel fortjent?

Kanskje.

Jeg kunne jo tatt med makker litt på råd og sagt 5NT. Med kløver konge kunne han i så fall sagt 6 kløver, og melder han 6 ruter over 5NT bør antagelig nord passe. Men om syd mangler kløver konge står som sagt storeslemmen likevel hvis han har femkorts hjerter, eller som her om kløver konge sitter i saks.

Spillet hadde blitt kostbart i lagkamp også, men det er kanskje spesielt feil å satse så hardt i parturnering med mange par, for da gir selv lilleslem bra uttelling selv om det er tretten stikk. Så slipper man nesten bunn…

Like etter kom dette spillet hvor jeg hadde fått utlevert en meget god hånd:

NORD

Giver nord, Ø/V i sonen.

Denne gangen fikk vi melde i fred og meldingene gikk slik til det igjen var min tur å ta den siste avgjørelsen:

Det er sterk 2 kløver og 2 ruter negativ, eller «waiting» (kan inneholde en del positive hender). Resten var naturlig.

Hva tror du makker som hoppet til slem har denne gangen?

Han tror altså på slem, men han hadde ingenting å kontrollmelde! Det må bety at han har noen damer her og der, men også at trumfen må være veldig sterk. Ellers er vel hoppet til slem helt vanvittig helt uten kontroller i noen farger?

Jeg så for meg minst KQ-femte i kløver, kanskje sjette, og bakket mitt syn igjen: 7 kløver! Denne gangen var det blink:

Det kom hjerter ut fra øst til honnør og esset.

Det var ikke fryktelig vanskelig å spille storeslemmen. Å godspille syds hånd ser greit ut, men sparfargen må utnyttes så en får minst ett avkast (for hjerter) hos nord. Underveis kan to ruter trumfes hos nord, og syds blir til slutt god, helt uten tapere. Så det må antagelig satses på at sparen ikke sitter verre enn 4-2. Jeg satset i alle fall på det og tok en trumfrunde med kongen (i tilfelle 4-0 sits) som begge fulgte på. Så ned med spar ess konge og ruter ess før en spar ble trumfet, om nødvendig høyt for å unngå overstjeling, men i tredje sparrunde hadde ikke øst flere spar så akkurat det var problemløst. Så en ruterstjeling med kløver 10, nok en sparstjeling som satte opp den femte sparen, og nok en ruterstjeling med esset. Den siste lille trumfen hos nord ble spilt til syd før motpartens gjenværende to trumf ble tatt ut med syds to siste trumf. Deretter var hjerter konge inntak til den godspilte femte sparen. Det ble altså fem kløverstikk hos syd + to ruterstjelinger hos nord + tre røde toppstikk og etter hvert tre stikk i spar = 13.

Pluss 1440 for 7 kløver med tretten ga 98%. Å spille 6 kløver med tretten ville imidlertid gitt hele 75%. Det var mange som ikke fikk mer enn tolv stikk i lilleslem, men likevel fikk de strø over middels for +920. 

Storeslemmen kunne gått bet noen ganger, og igjen er det et eksempel på at det er en grei strategi i parturnering å ikke være så tøff i slemspill. For lilleslem med overstikk gir ofte veldig bra score, spesielt hvis det ikke er helt rett frem å få tak i overstikket.

Hvis man melder storeslem bør man altså være temmelig sikker på at den står. Som nevnt er det spesielt i parturnering en god strategi å ikke være for «pushy» i slike spill da mange i salen, om det er nokså ujevnt nivå, kanskje til og med har problemer med å finne frem til lilleslem. Det kan derfor lønne seg å ta noen små pluss-spill for lilleslem som det ofte blir selv om det viser seg at det er tretten stikk, og heller fokusere på ekstrastikk motspill i delkontrakter og småspill, noe som det er muligheter for i haugevis med spill!

I strid med den strategien jeg forfekter her i dette innlegget satset altså jeg høyt og alt på det trodde i disse spillene, og endte på de to spillene på rundt middels, ca. 1-1. Det kunne godt ha blitt to nesten-bunner og…

«Sånn går no dagan»