Utgang i begge retninger

Fra en kamp i RealBridge Online Lag på torsdag tar vi med et spill hvor det er 18 honnørpoeng til sammen N/S, mens Ø/V har 22 honnnørpoeng. Det vil normalt tilsi delkontrakt den ene eller den andre veien. Men det ble det ikke.

Spillet er fra kampen mellom rutinerte TopBridge Senior mot et lag som kaller seg Sylvesters forbilder. Kampen var nokså jevn og sistnevnte lag ledet en stund såvidt, men bare til det gjenstod en tredel av kampen. På de siste spillene vant TopBridge Senior 52-6 og kampen med 30 IMP. Sluttspurten startet med dette spillet:

Giver øst, N/S i sonen

Ved det ene bordet åpnet Åsmund Stokkeland som syd for TopBridge-laget med 1 spar. Ville du åpnet? Dette har mest med stil å gjøre. Det er bare 10 HP, men fin fordeling og begge major. Det er selvsagt ingen garanti for at det går bra å åpne, og om det ikke finnes tilpasning i major kan det for eksempel ende i en litt hard 3NT. Den fine sparfargen kompenserer litt for manglende HP. Aggressive åpninger - spesilt med majorfargene og bra fordeling - setter ofte et voldsomt press på motparten. 

Vest doblet, og Sverre Johnsen sa 4 spar direkte. Ingen hadde noe å tilføye, men både øst og vest var nok fristet til å melde. 1 spar - 4 spar gjør det alltid vanskelig for motparten! 

I 4 spar var det kun tre tapere, men ikke ti stikk sånn helt uten videre. Det ordner seg dog med nok stjelinger, og/eller å godspille den femte ruteren, eventuelt ett stikk i hjerter hvis det startes med liten mot knekten. Åsmund Stokkeland vant utgangen de hadde meldt med 18 poeng til sammen, en fet +620 til notering som selvsagt ville bli vanskelig for N/S å kopiere ved det andre bordet. Og der gikk meldingene helt annerledes: 

Ved det bordet åpnet som du ser Jon-Egil Furunes (TopBridge) som øst med 1NT. Ja, det er riktig, 1NT! Det er den såkalte "mini-granden"  som av noen brukes utenfor sonen, andre bruker den kun i gunstig sone. 

Syd gikk innpå med 2 hjerter som (jeg gjetter på) viste begge major. Vest passet, og nord hoppet direkte til 4 spar. Da det gikk pass, pass kom Jan Mikkelsen (vest) tilbake med 4NT som ba øst melde en farge, og øst sa 5 kløver. Ingen hadde noe å tilføye til det. Det ble altså meldt utgang N/S ved det ene bordet, Ø/V ved det andre og selv om ingen av utgangsmelderne hadde i nærheten av de foreskrevne antall HP for det var det ingen som doblet.

Og det gjorde de rett i.

For selv om det kom ruter ut og ruter til stjeling mot 5 kløver stod det elleve stikk. En hjerter kunne senere kastes fra øst på ruter, og siden hjerterfinessen gikk bra ble det utgang til Ø/V ved det bordet, +400.

Spillet ga 14 IMP til seniorene fra TopBridge.