Bridge i skolen - vellykket satsing på Rena

Bridge i skolen er utvilsomt noe det bør satses på. Mange har forsøkt, både fra NBF sin side, fra klubber, og privatpersoner har prøvd seg – med vekslende hell. Dessverre er det ikke lett å få innpass.

Oppfattelsen av hva bridge er dessverre hos mange som ikke kjenner bridgemiljøet temmelig festnet. Svært mange tror bridge er aktivitet som bare passer for gamle folk. Det er vanskelig å selge inn argumenter om at bridge er briljant for barn og unge, for å lære om samarbeid, sannsynlighetsregning/matematikk, logikk, strategi og andre ting som er nyttig for å utvikle seg, og faktisk også vil bidra til at barna lettere kan lære andre ting. Dessuten er det veldig morsomt!

I noen andre land har bridgen fått innpass skolen. I Norge har det lyktes kun i noen tilfeller, og ofte pga. av ildsjeler som ikke gir seg, kanskje også noen steder pga. bridgespillere som har en posisjon i skoleverket trekker i tråder.

Og det har da lyktes noen steder! Både i Bergen og Engerdal som ble nevnt i et tidligere innlegg her i bloggen, og enkelte andre steder har bridgeundervisning i skolen foregått. Jeg fikk for litt siden informasjon om vellykket satsing på Åmot Barneskole på Rena.

Svein Medieseth forteller i et brev hvordan bridgeundervisningen i skolen på Rena kom til, og hva de har gjort der.

I mai 2016 kom Medieseth i kontakt med rektor ved Åmot Barneskole, Kristian Kiese, og spurte han om de kunne tenke seg å prøve med bridge i skolen. Høsten samme år hadde de møter, og de ble enige om å forsøke et opplegg over nyttår.

Bridgeundervisningen ble satt i gang i mars, og bridgen fikk bra med tid to dager i uka for 6. og 7.klassingene. Tiden ble «stjålet» fra mattetimene. Folk fra Rena Bridgeklubb tok seg av undervisningen. Barna viste stor entusiasme for dette som selvsagt for dem er annerledes enn «vanlig» skole, og mange ble fenget av hva selve spillet handlet om.

Bridgeundervisning i skolen var noe helt nytt for lokalmiljøet, og dette ble også fanget opp av media. Avisen Østfoldingen hadde reportasje om tiltaket.


Skolen vil att Rena bridgeklubb skal følge opp med mer bridgeundervisning fra høsten av og gjerne fortsette med 5.klassingene over nyttår. Bridgeklubben ønsker også å arrangere noe for foreldrene i høst.

Bridge er både moro og god læring!

Måtte dette og andre andre vellykkede prosjekt med hensyn til bridgeundervisning i skolen bli inspirasjon for bridgemiljøene flere steder i landet. Det skjer som sagt allerede ting noen steder, men vi ønsker oss selvsagt enda mer av det. Å lykkes er nok avhengig av ildsjeler, og håpet er at flere bretter opp armene og forsøker. De som eventuelt gjør det må forvente en viss skepsis og motgang fra skolene, men de vellykkede prosjektene, som dette på Rena kan kanskje brukes for å selge det inn?