Brogeland vant "ÅRETS SPILL"

Boye Brogeland har vunnet igjen!


Boye: 5Rx stod da den, vel?

Da IBPA (International Bridge Press Accociation) annonserte årets priser stod Boye Brogeland øverst på listen for beste spilleføring. Her er spillet oversatt til norsk fra IBPA sin offisielle versjon:

Vest spilte ut spar 2 (norsk fordeling) til østs ess og trumf hos syd. Spillefører tok for hjerter ess, spilte ruter til kongen og hjerter dame som fikk løpe til østs konge. Vest og blindemann kastet spar. På kløverskiftet fra øst (spar derfra er ikke noe bedre) vant Brogeland med kongen og spilte ruter knekt som ble dekket med damen og esset hos nord.

Motspillernes fordeling var klar: utspillet viste at vest hadde startet med 5-1-4-3 fordeling. Brogeland spilte kløver til esset og kløver til hånden for å skape denne sluttposisjonen:

 
Dette er posisjonen Brogeland så for seg tidligere i spillet, og her kan du se hvorfor spillefører (ikke blindemann) må være inne på dette tidspunktet.

Vest har ikke noe svar idet syd nå spiller hjerter knekt. Hvis vest kaster en spar gjør spillefører det samme fra nord. Hvis vest stjeler lavt stjeler nord over og spiller stående kløver til vest ønsker å stjele, motspillerens eneste trumfstikk. Og endelig, hvis vest trumfer høyt og spiller trumf vinnes hos nord, og kløverstikkene kan nytes (trumfen er da ute).

Å vinne 5 ruter doblet, +550, var verd 4 IMP da 5 kløver ble vunnet ved det andre bordet, +400 til N/S. Hvis Brogeland ikke hadde fått til dette fine spillet ville hans team Scwartz tapt 11 IMP og kampen, for dette var det siste spillet i kampen hvor Schwartz slo lag Diamond med 8 IMP.