Praktisk bridge vs. computeranalyser

Dagens spill er nokså komplisert, og det har kanskje ikke så stor nytte for de fleste. Men noen finner slike mer teoretiske problem interessante.

I mange bridgeturneringer får man etter en sesjon utlevert en spillstensil (hand rebord) som inneholder spilldiagram og i tillegg en oversikt over hvor mange stikk som er mulig å vinne for begge sider i alle kontrakter. Slik informasjon er basert i computeranalyse hvor alle tenkelige forløp, alle tenkelige rekkefølger av kortene vurderes. Motspillerne får ikke lov å gjøre feil i en sik analyse. De vet alle kortene. Det samme gjør spillefører. 

Derfor er det slik at å spille på en sånn måte som gir det maksimale antall stikk ikke sjelden er feil spilt, eller mot oddsen så lenge man ikke vet alle kortene. En annen spillplan enn den vinnende slik det sitter kan godt gi mye større sjanse. Og også for motspillerne behøver det ikke være beste sjanse - mot oddsen - å spille det motspillet som er korrekt fordi man vet kortene. Altså er på ingen måte slike anlyser fasiten på HVA MAN BURDE GJORT. Det er feil å tenke slik at "Vi skulle ha vært i slem der", "Oj, det står i utgang der, og vi burde meldt og vunnet den" osv. Det kan godt være at maks resultatet er helt umulig å oppnå i praksis.  

Computereanalysene er poplære likevel, og mange later til å tro at de er en slags fasit. Det blir feil. Min anbefaling er å ta det med en klype salt. Det er klart at analysene er korrekte, men ikke tro at det alltid betyr dere skulle meldt eller spilt annerldes.

Her er et eksempel på en slik analyse av det spillet vi skal se på om litt.

Computeren har altså funnet ut at N/S kan vinne kun en kontrakt, ett trekk i hjerter. Ø/V kan vinne mange kontrakter, bl.a. 6 spar om vest er spillefører, kun 5 spar om øst spiller kontrakten.

Å se hvordan det maksimale antall stikk kan oppnås er av og til være vanskelig. Det kan som sagt være en helt ulogisk spilleplan som må til. Ikke sjelden tar det lang tid å finne løsningen på puslespillet, og noen gange er det så komplisert at mange ikke klarer å finne du ut selv.

Disse analyseprogrammene kan lastes ned å man kan finne svaret på sekunder. Programmet tar i løpet av et nanosekund for seg tusenvis av rekkefølger kortene kan spilles. For meg som har holdt på med bridge i snart et halvt hundre år, og en god del av den tiden befattet meg med å fundere på og analysere bridgespill er det en (dum) stolthet i det her. Så jeg nekter å bruke dataprogrammene til å løse slike puslespill og kaster noen ganger bort masse tid på det. Men det blir vel kanskje litt som å løse kryssord, eller sudoku. 

Forleden fikk jeg en lapp stukket i hånden fra en bridgekamerat. Hvordan kan man vinne 6 spar her, sa han? Og det så unektelig vanskelig ut. Det måtte grubles. 

Spillet har noe praktisk verdi også, først når det gjelder meldingene. Vest hadde nemlig fått utlevert en svært uvanlig hånd:

Giver vest. Ingen i sonen.

Sterk nikorts farge og ett ess ved siden av. Det er i praksis utgang på egen hånd. Så 2 kløveråpning kanskje? Det er ikke lov i henhold til reglene i New Zealand Bridge. Her må man ha et visst antall HP for å åpne med kravåpningen 2 kløver. Det er etter min mening en bisarr regel, men antagelig ment for å hindre bløffåpninger med 2 kløver, krav. Jeg vet ikke helt sikkert hvordan regelen er internasjonalt eller i andre land, for eksempel Norge. Men en kan jo tenke seg nikorts helt gående farge og ett ess (eller to), eller lignende hvor du har en helt bombesikker utgang på egen hånd, men kun 14 HP. 

Vel, hva blir åpningen her?

Hånden blir for sterk for en sperremelding, slem kan stå med svært lite hos makker. Så åpning 1 spar blir nok best og forsåvidt en grei åpning uansett regel mht. til kunstig kravåpning. Det er neppe slik at det går pass rundt på 1 spar når du har noe så spesielt som dette, noen av de andre må nok ha noe de skulle sagt i meldingene.

Vi forbigår de videre meldingene og kommer til poenget og analysen av spillet, for la oss si du havner i 6 spar. 

Vest giver. Ingen i sonen.

Nord spiller ut en trumf, og syd følger farge. Med 11 spar til sammen er altså motpartens trumfen tatt ut.

Analysen av antall stikk finner du i det eksempelet tidligere i innlegget. Den påstår (og har rett i det) at vest kan vinne tolv stikk (6 trekk) i sparkontrakt.

Ta deg litt tid her og bestem deg for en spilleplan.

Hvordan spiller du?

Når vi nå får se alle kortene er det klart at normale spilleplaner ikke fører til tolv stikk.

Å kaste en ruter på hjerter ess er en muliget, så stjele en hjerter og spille ruter. Nord dekker, og det blir ikke ruterstikk på spillefører. Det tapes ett stikk i hver minorfarge. I stedet kan det forsøkes med å kaste kløver 10 på hjerter ess og senere forsøke ruter mot kongen, men siden N/S har kontroll på ruteren blir det to tapere i den fargen samme hva du gjør. 

Det kan se ut som det er skvismuligheter. Nord har tross alt mye å passe på. Men det vil ikke fungere, det er ikke tilstrekkelig med overganger. Hvis det spilles "en bøtte" med spar er det ingen inntak til øst i det hele tatt, og N/S kan innrette seg etter hva vest har igjen.

En spilleføring som ofte fører frem med veldig lange farger er å dundre i vei med langfargen. Motparten må kaste veldig mange kort. Hvis du tar hjerter ess først blir det kun tre kort igjen etter alle sparene. Men siden N/S i denne sammenheng (double dummy/åpne kort) vet kortene gjør de ikke feil. Det blir to minortapere.

Hvis du legger igjen hjerter ess på bordet vil du ha fire kort igjen etter alle sparene. Nord holder da Q-10 i ruter og K-J i kløver, og de kan få betet deg samme hva du gjør. Men om du legger igjen hjerter ess vet ikke motspillerne at du ikke har hjerter på hånden, om de er mennesker. De kan gjøre feil og tror de må holde hjerter. Men sånne feil gjør ikke computerne som altså har laserøyne og ser alle kortene. 

Så hva er løsningen?

Det tok en stund for meg å se det må jeg innrømme selv om jeg er godt vant med å løse slike puslespill. 

Løsningen er ikke noen skvis. Men den baserer seg i at nord har litt for mye å passe på. 

Sparutspillet stikkes hos øst. Så tas hjerter ess med avkast av ruter 2. Siden du vet hvordan det sitter kan slemmen faktisk spilles hjem med et innspill allerede i tredje stikk!

Dette er igjen etter spar ut til knekten fulgt av hjerter ess:

Du spiller nå ruter til knekten. Nord er innspilt å må hjelpe deg.

Hvis nord spiller hjerter konge trumfer du, og spar konge er inntak til hjerter dame som gir kløveravkast. Hvis nord spiller liten hjerter tar du med en lite gjesp for hjerter dame og kaster kløver. Hvis nord spiller kløver vinner du for kløver 10 eller damen - enkelt, kan ikke gjette feil en gang. Og endelig, om nord stikker ruter knekt med damen og spiller ruter forlanger du ruter 9 som krever esset. Spar konge er inntak til ruter konge som gir kløveravkast. 

Ha ha, ingen problemer - vi vet jo alle korta!

Å spille slik i praksis er en helt annen sak. Det kan godt føre til bet i en kontrakt som bør vinnes enkelt fordi ruter ess sitter foran og hjerter/kløverhonnørene sitter annerledes plassert.

Da spillet forekom i en lagturnering var de fleste kun i utgang. Tre par vant imidlertid slem. To av dem vant tolv stikk etter ruterutspill fra nord (liten fra øst og esset kom på), mens en spiller vant slemmen sin etter kløverutspill. Kun ett par gikk bet i slem etter at nord fant trumfutspillet som er det eneste som ikke gir spillefører tolv stikk med det samme. Litt synd på han som gikk bet, kanskje, for alle fikk jo en "hand record" etterpå og kanskje sa (eller tenkte), "opps, det stod jo i slem".