På riktig hånd?

Det er ikke alltid lærebokas teori om på hvilken hånd kontrakten bør spilles stemmer med virkeligheten.

Dette spillet fra en parturnering på lørdag spillet handlet mye om system og avtaler.

Giver syd. Alle i sonen.

Øst hadde fått utlevert en kanonhånd. Ved noen bord gikk det tre ganger pass før den med disse kortene skulle melde. Etter standard metoder åpnes med 2 kløver, noen kanskje med 2 NT hvis avtalen deres er at det viser den sterkeste av 2NT-hendene (20-21 og 22-24).

Som regel får man 2 ruter til svar på 2 kløver, men denne gangen svarer vest 2 spar, naturlig og positiv hånd med minst femkorts farge.

Hva melder du nå?

Det er her så mange har for mye hastverk. De blir ivrige, tenker SLEM" og så suser de på med 4NT - Key Card Blackwood. Hvis makkeren har spar konge og kløver ess (to nøkkelkort) meldes storeslem, og siden det er parturnering, hvorfor ikke 7NT. Men så får de ett nøkkelkort til svar og pessimismen sniker seg inn, for det ene nøkkelkortet er ganske sikkert spar konge. Og hvis ikke vest har kløverkontroll kan det være to kløvertapere på rappen. Derfor ble kontrakten 5 spar ved flere bord.

Igjen: hvorfor slik hastverk?

Her har Ø/V fått en fin start på meldingsforløpet og øst bør selvsagt bare løfte til 3 spar. Da vil helt sikkert vest bidra med en kontrollmelding hvis han har det. Min anbefaling er å bruke "laveste cuebid", dvs, man melder i slike situasjoner hvor det er vist sleminteresse og man har funnet en trumffarge den lavest meldingen hvor det er en første-eller andre kontroll. Så hvis vest her over støtten til 3 spar passerer 4 kløver og kontrollmelder ruter eller hjerter mangler han kløverkontroll, og de stopper i 4 spar. Hvis vest viser kløverkontroll spør simpelthen øst med 4NT og melder 6 spar hvis det mangler ett nøkkelkort, storeslem hvis vest har spar konge og kløver ess - to nøkkelkort.

I dette tilfellet vil slike realtivt enkle avtaler løse dette spillet perfekt:

Noen likte ikke åpne med svake 2 spar med vest sine kort. Det er fordi de ikke liker å ha god trekorts farge i den andre majoren da kontrakt i hjerter noen ganger kan være vanskeilig å finne etter svake 2 i åpning. Det (å passe) tror jeg er feil, for passivt. Det kan godt hende motparten har kortene, så oppsiden med å klinke til med 2 spar for å sette press på dem er stor.

Mange åpnet dog med svake 2 spar, eller Multi 2 ruter med vests kort. Da bør også den glimrende lilleslemmen meldes. Det bør også da være mulig å sjekke om det finnes kløverkontroll hos vest etter 2 NT svar fra øst (krav, spør om mer informasjon), alt etter hvilken struktur som er avtalt for de videre meldinger.

Som du ser er det tretten toppstikk om ikke N/S får med seg kløver ess. Og den litt merkelige konklusjonen som overskriften henspeiler på er at lilleslem i spar (eller grand) bør spilles av vest (!) som har 9 HP, ikke av øst som har 23 HP!

Det er en kjent sak at generelt er det den med de sterke kortene som bør blir spillefører for å beskytte mot gjennomspill (får utspill opp mot den sterkeste hånden), og også for å skjule de sterke kortene for motspillerne. Mye i systemteori er lagt opp for å få til det, for eksempel overføringsmeldinger, og også etter for eksempel 2 ruter - Multi - har mange et apparat som gjør at svarhånden - den med de sterkeste kortene - blir spillefører i den svakeste håndens majorfarge. Men her var det ikke slik om man ser kun på Ø/V sine kort.

De som fikk kontrakten på øst sin hånd var avhengige av kløver ess foran! Siden det satt velplassert gikk det bra i denne gangen. Og selvsagt skal du og din makker fortsette med å prøve å få kontraktene på den sterkest hånden så ofte som mulig. Det vil lønne seg i lengden.

Omtrent halvparten av Ø/V-parene meldte slem. Av dem fikk halvparten kontrakten på øst sin hånd. Da spilte noen ut kløver ess og holdt kontrakten på tolv stikk Ø/V +1430 som ga strø under middels til N/S.

De som fikk tretten stikk i 6 spar fikk 90%. Ett par var i 6 NT spilt av øst og fikk tretten stikk - +1470 og ren topp! Det var også en haug med utganger, og i mellom de og slemmene var det ett par som noterte den merkelig scoren +1160. Det var for ett redoblet overstikk i den snodige kontrakten på 3-2 tilpasning.