HONNØRPOENG ER IKKE ALT!

Det gleder en bridgetrener når en ser flott utvikling hos dem man forsøker å hjelpe. I en treningsgruppe jeg har ansvaret for her i Auckland er det noen spillere som har vist en enorm fremgang de siste året. De var nærmest begynnere for mindre enn to år siden, men nå får de stadig gode resultater i de turneringene hvor de antatt sterkeste og mest erfarne spillerne deltar. Jeg tar ikke æren for det, det er mest fordi de har en voldsom entusiasme, treningsiver og en solid dose talent.

En av dem – en ganske ung dame - viste talentet sitt både i meldingene og spilleføringen i det spillet du her får beskrevet.

Et poeng i min trening er å sette søkelys på spill og motspill mer enn på system og konvensjoner. Meldingen er viktige de også, man må komme seg i bra kontrakter så ofte som mulig. Hvis ikke blir det lite med poeng. Men når alt kommer til alt blir resultatet på et bridgespill avgjort av hvor mange stikk man får!

Det - stikk - er det også viktig å tenke på i meldingene. Honnørpoeng er en rettesnor, men stikkpotensiale er et viktig moment å ha i bakhodet. Man må ikke bli for rigid og kun tenke på HP!

Dette er meldeprøven dagens heltine fikk:

Dette er "kun" 14 poeng. Men det er ikke 14 poeng i denne konteksten, hånden er helt klart verd mer.

Sparfargen er verd soleklart mer enn 6 HP når du vet han foran din spar har sparfarge. Denne sparkombinasjonen gir i denne konteksten som oftest tre sparstikk, noen ganger fire stikk også om makker har tre-korts spar.

For å sammenligne ville A-K-2 i spar vært å regne for 7 HP mot 6 for den sparen vi her har, og med de / poengene i spar ville alle meldt inn 1NT med sine 15 poeng. Men A-K-2 kan ikke bli mer enn to stikk. Med ett eller to sparstikk mer med den kombinasjonen nord har her er det klart at hånden må oppvurderes. Du får som sagt uhyre ofte tre sparstikk med dette, og du ville ikke fått mer enn tre stikk med A-K-Q i spar heller, og det er jo 9 HP!

Nord meldte inn 1NT.

Slik så hele spillet ut:

Syd vurderte også bra, synes jeg. Det er ikke alltid man bør satse på utgang med 9 «flate» mot 15-17 grand, men det har noe for seg å være litt mer optimistisk når motparten har åpnet. Det er fordi det fort kan være lettere å finne riktig spilleplan, og å plassere kortene godt med den informasjonen man har pga. åpningen deres.

Syd overførte til hjerter og meldte så 3NT som ble kontrakten. Så de var i utgang helt bevisst meldt hvor det kun var 23 poeng til sammen! Og 3NT var det ingen problemer med å vinne!

Øst spilte ut spar, normalt utspill, og dermed var den første finessen i fargen ordnet. Det er imidlertid alltid tre sparstikk å hente uansett utspill, spillefører må bare passe på å få tatt to finesser over vest. Etter spar ut kan enkelt en finesse til tas senere, og da har de forventede tre sparstikkene vi snakket om i vurderingen av kortene allerede ordnet seg.

Vest la liten spar på utspillet, nord vant billig, og så gikk hun på kløveren. Det er jo enkelt å etablere to stikk i kløver pga. 10-9 i fargen, også de mellomkortene et pluss i vurderingen av nords hånd selv om 10-9 ikke regnes som honnørpoeng.

Med to stikk i kløver og de tre sparstikkene har spillefører tre i spar, ett i hjerter (godspilles enkelt på et tidspunkt), tre i ruter og to i kløver, dvs. ni stikk totalt. Inne på kløver kom litt hjelp fra motparten, men ikke nødvendig for å få tak i ni stikk, de spilte nok en runde spar rett opp i den skjule saksen.

Nå viste spillefører en ekstra hunger etter maks med stikk, noe som er veldig verdifullt i partnering. Det ville vært gull verd selv om det var delkontrakt i grand hun var i!

Inne hos syd i kløver spilte hun hjerter mot nord. Vest la liten, og kongen vant stikk. Nå ble ruterstikkene innkassert, og før den siste kløveren så det slik ut:

På dette tidspunkt hadde spillefører full telling. Vest hadde fem spar fra start, tre ruter, tre kløver og følgelig kun to hjerter. Et innspill i hjerter var helt safe.

I diagramsituasjonen er kløver 10 det åttende stikket, spar ess det niende. Men det niende stikket for spar ess lot hun være å ta for, og etter kløver 10 som vest kastet en spar på ble det spilt hjerter til vests ess. Avslutningen var at vest måtte spille spar fra K-J til en tredje finesse for spillefører, og hun vant dermed fire sparstikk og ti stikk i alt!

Pluss 430 for 3NT med ett overstikk med 23 HP til sammen og ingen nyttig langfarge ville vært vanskelig å slå for alle, selv om det hadde dreid seg om en VM-finale!

TIPS/ADVARSEL: Dette så jo veldig fint ut. Men det er vel grunn til å advare litt. Ikke bli for ivrig med oppjusteringer og slikt, spesielt ikke om du spiller parturnering. Det kan bli for mye møllers tran og… Men å være bevisst på at noen fargekombinasjoner i en bestemt kontekst er mer verd en de poengene man normalt regner for de honnørene er fornuftig!