Signaler på godt og vondt

Signaler i motspill er et viktig og nyttig hjelpemiddel, men det er nettopp det, kun et hjelpemiddel. Så vær forsiktig!

Å legge fordelingskast kan være nyttig på samme måte som andre signaler som styrke/svakhet, Lavinthal osv. Men å bli en slave av signalene er farlig. For det første kan signaler gi informasjon til spillefører også. For det andre kan det hende man kaster et kort som gjør at vi mister kontrollen på mellomkortene i fargen.

Under et seminar forleden advarte jeg mot å bli for fiksert på signalisering. Det er nesten slik at veldig mange bridgespillere burde spilt en stund helt uten signaler for å lære seg å se på spillet og mulighetene, og å se hva som er viktige kort (mellomkort kan være veldig viktige). Det er viktig å tenke logisk. Signaler er selvsagt en viktig del av ethvert makkerskaps repertoar, men signalene ordner ikke motspillet for dem! Det er minst like viktig å tenke…

Da jeg tok en liten titt på resultatene fra den nylig avholdte finalen i det danske mix-mesterskapet (på RealBridge) fant jeg et skrekkens eksempel på feilaktig, ja jeg vil si hårreisende bruk av signaler. Både vinnerparet og de som ble nr. 2 fikk kanonspill pga. dette. Artikkelen er på ingen måte ment for å gjøre narr av spillerne som gjorde feil, men for å illustrere poenget med at signalene må ikke følges slavisk. Det var til vanlig gode spillere som var involvert her. 

Noen bruker norsk fordeling (høy lav = likt antall), andre bruker det vi i Norge kaller svensk fordeling (motsatt av norsk). Dessuten er det vanlig å ha en regel for når makker har spilt en farge og du skal spille den tilbake. Da er norsk fordeling fra gjenværende vanlig, og selv de som ellers bruker svensk fordeling når de følger farge bruker det samme fra gjenværende, eller om man vil «svensk fra opprinnelig lengde). Ha det i mente når det leser om dette spillet.

Vinnerparets øst hoppet direkte til 4 hjerter over nord sin åpning 1kløver.

Med åpne kort (for motspillerne) bør det bli to bet i 4 hjerter med kløverutspill. N/S vinner ett stikk i kløver, to i trumf og to i ruter. Men syd kan ikke klandres for å spille ut spar knekt.

Det gikk spar knekt, dame, ess og stjeling. Spillefører la kløver knekt på bordet, men han tok ikke finessen da syd ikke dekket. Det var jo ett sparstikk hos vest nå som ga avkast for østs andre kløver. Så fulgte hjerter til knekten som stod, deretter hjerter ess. Nå er det to hjertertapere som sammen med to sikre rutertapere gir en bet.

Spillefører måtte gå i gang med ruteren, og da det ikke var noen inntak hos vest lenger spilte han ruter dame. N/S brukte svensk fordeling, og i et spill hvor å vite fordelingen i ruter ikke kan ha noen nytteverdi for makkeren er det helt hodeløst å legge ruter 9 for å vise tre-korts ruter. Men det gjorde syd. Siden nord hadde J-10 i ruter ble det nå kun en taper i ruter. Idet øst fortsatte med kongen som tok med seg esset og nords andre mellomhonnør måtte syd beskjemmet se ned på en helt ubrukbar ruter 4 hvor det burde vært ruter 9 som ville vært et stikk. Spillefører tapte kun to trumfstikk og ett i ruter, en massiv +420 til notering. Det ga 100% score. En bet ville gitt 82% til N/S og vinnerparet ville ikke vunnet gull. N/S som forærte øst denne utgangen havnet en del over middels i turneringen.

For paret som ble nr. 2 hoppet øst kun til 3 hjerter og fikk spille den kontrakten.

Syd spilte også der ut spar, og det startet likt, dame-ess og stjeling. Der la spillefører ned hjerter ess og spilte mer hjerter til nord. Nå er det to hjertertapere samt to rutertapere, det er alt. Å notere +140 bør være bra for Ø/V (og ville gitt over middels), men da nord skiftet til ruter knekt og syd også ved det bordet var for slavisk med motspills-metodene sine skulle det bli mer.

Nord skiftet altså til ruter knekt. Det gikk damen fra øst og esset fra syd. Da syd spilte ruter tilbake falt valget på automatisk å spille ruter 9, en helt feilslått tanke om å vise fordeling fra gjenværende istedet for den minste ruteren (eller spille kløver). Ruter 9 ble spilt, og det kostet ett stikk. Spillefører kunne se at både nieren, knekten og tieren var gått, og stakk fornøyd med kongen. Ruter 7-6 mot 8-3 var plutselig toppstikk (!) ved det bordet også, +170 for ti stikk. N/S som ganske så unødvendig forærte øst ett overstikk i delkontrakten kom på 5.plass i turneringen, ikke langt fra pallen.