BRIDGEFESTIVALEN: "Dårlig kort, men likevel..."

Festivalen er i gang!

Fredag kveld var det åpningsturnering hvor 29 par deltok. Vinnere ble Erik Berg-Sjur Arne Bøe. Resultatene finner du her. 

Den første bulletinen er også publisert, og den finner du her.

Mange har gledet seg i ukesvis før årets festival, og noen av dem ble vel litt skuffet da de tok opp disse elendige kortene som N/S i aller første spill:

"Er det dette vi har gledet oss til?", tenkte kanskje noen. Men det var kun ett spill, det kommer mange flere sjanser i en lang bridgeuke! Kanskje kom tonene fra en gammel Åge sang i hodet deres, litt omskrevet, "Dårlig kort, men likevel, mang ei hærlig stund".

Ja, med slike kort blir man ofte avhengig av hva motparten finner på med sine sterke kort. Og det var et interessant spill for Ø/V, både i meldingene og spilleføringen:

Det er ganske naturlig å havne i 6 spar etter at Ø/V finner spartilpasningen. De vil med noe system på repertoaret finne ut at spar konge mangler (Key Card Blackwood) og unngår dermed storeslemmen i spar hvor det er en sikker spartaper pga. at N/S rår over tieren og nieren i fargen. Men hvis de funderer på storeslem kan det idet de finner ut det normalt er en spartaper gå an å satse på 6NT siden det er parturnering. Og med 35 HP til sammen er det slik kortene ser ut for Ø/V faktisk best å være i grandkontrakt - hvis man vet alle kortene, ja! Det kan jo godt bli to spartapere i sparkontrakt noen ganger med skjev sits, og i så fall blir det bet i 6 spar! Men i 6NT er det minst tolv enkle stikk. Så 6NT var tingen i dette tilfellet. 

I sparkontrakt er det altså en uungåelig spartaper.

I grandkontrakt er det mulig å vinne alle stikkene med kun to stikk i spar. Spillefører har to sparstikk med finesse, tre stikk i hjerter, fire toppstikk i ruter og tre i kløver, totalt tolv stikk. Det trettende kunne kommet ved at hjerter satt 3-3. Det kan imidlertid fort bli tretten stikk selv med 4-2 i hjerter, for det er gode skvissjanser her.

Enten kan fire hjerter sitte sammen med fire/fem kløver som vil bli for mye å passe på for en motstander. Eller en av dem kan ha tre spar og fire hjerter, eller tre spar og fire kløver. Hvis det er slik (en motstander har to av holdene) kan det bli litt gjetting for spillefører med hensyn til timingen, men siden syd i dette tilfellet har alt, tre spar, fire hjerter og også er alene om kløverholdet blir det voldsomt pustebesvær for han tidlig i spillet. Nord blir sittende bare å se på og kan ikke hjelpe makkeren med noe som helst. 

Uansett utspill tar spillefører en sparfinesse ganske tidlig. Så nok en spar, og syd blir sittende en spar og alene om sparholdet. Så innkasseres ruter knekt, hjerter over til vest og ruterstikkene tas. Allerede i tredje ruterrunde er syd ferdig mann, samme hva han kaster gir han opp spar-, hjerter- eller kløverholdet sitt. 

Kun ett par stoppet i utgang. Det var en lang rekke med +980 for 6 spar med tolv stikk som ga -2 til Ø/V for å melde og vinne slem. Tre par var i 6NT. Ett av dem fikk ikke med seg skvisen og noterte +990, likevel +9 av 13 oppnåelige poeng.

To par, den ene var vinnerparet, meldte 6NT og vant tretten stikk, +1020 og delt topp.   

Festivalen fortsetter lørdag med mix NM for par.