FLAKS!

Dagens spill er fra en lagturnering på søndag. For å komme i riktig kontrakt må N/S ha bra avtaler. Hvis ikke kan de ende i en kontrakt som forutsetter flaks, men har visse sjanser. Selv om flaksen er på N/S sin side i første omgang er det litt mer å tenke på. Ta først meldeprøven syd fikk.

Du har altså svart 1 hjerter over makkers åpning 1 kløver. Så kommer han tilbake med 3 ruter. Hva betyr det?

Noen vil kanskje si det bør vise fem ruter og seks kløver og sterk hånd, men det er bedre å bruke vanlig reversmelding (sterk) 2 ruter. Reversmelding 2 ruter kan selvsagt også være med kun fire ruter og minst fem kløver og kanonkort. 

Siden 2 ruter som reversmelding er ledig kan man bruke slike dobbelthopp som såkalt "minisplinter". Det viser vanligvis en hånd minst god nok til støttemeldingen 3 hjerter og kortfarge i ruter. Situasjonene som denne konvensjonen kan brukes er:

1C   -   1H/1S

3R


1C   -   1S

3H


1R   -   1S

3R/3H


Det som er tilfellet i alle de seksvensene er at åpneren har til rådighet reversmelding på to-trinnet hvis han har sterke kort og lengde i den fargen som dobbelthoppet brukes til å vise "minispilinter".

Syd vil i slem etter den starten. Kanskje bør han forsikre seg om at det ikke er to kløvertapere da nord kanskje kan ha bare Q-J på topp i kløverfargen og alt annet av honnørpoeng slik at det selv uten kløverkontroll blir styrke nok til hoppmeldingen. Men her har nord kløverkontroll, så uansett ender syd på et tidspunkt med å spørre med 4 grand, Key-Card Blackwood.

Makkeren viser tre nøkkelkort, altså har han spar ess, hjerter ess og kløver ess. Nå må det satses på slem. Og det må være en bra storeslem her om makkeren har spar ess, A-Q i hjerter og A-K i kløver. Det kan syd finne ut!

Han spør over svaret på Key-Card Blackwood etter trumfdamen med laveste mulige melding på fem-trinnet unntatt 5 i trumffargen som er stoppmelding. Hvis svaret som viste tre nøkkelkort var 5 ruter blir spørremeldingen 5 spar. Hvis det var 5 kløver som viste tre er 5 ruter spørremeldingen. (noen bruker 5 ruter som 3 eller 0 nøkkelkort, andre bruker 5 ruter for det og at 5 kløver viser ett 1 eller 4).

La oss si 5 ruter viste tre nøkkelkort. Da spør syd med 5 spar. Svarene på spørsmålet om trumf dame må avtales. Jeg liker at tilbake til trumfen er "nei, jeg har ikke trumf dame", alt annet viser damen. Her sier nord 6 kløver som viser trumf dame og kløver konge. Da melder syd med konfidens 7 hjerter!

Det gjorde jeg, og fikk et lite sjokk da makker begynte å unnskylde seg idet han la ned blindemann:

Ja, han hadde svart feil på spørsmålet 5 spar. Her skulle han sagt 6 hjerter - "nei, jeg har ikke trumfdamen" - da 5 spar åpenbart er på jakt etter storeslem (vi er jo i slem uansett når syd melder 5 spar). Hvis syd hadde sagt 5 grand i stedet for 5 spar ville syds melding vært storeslemsinteresse og bekreftet at alle nøkkelkortene er på plass. I så fall burde nord vist kløver konge. Men siden 5 spar spør etter trumf dame mangler jo den og nord må slå av med 6 hjerter, storeslem kan ikke være bra siden vi mangler trumfdamen. 

Det er fint med meldeteori og bra system, men her misbrukte N/S det og endte i en for hard storeslem som avhenger av 3-2 i trumf og at damen sitter i saks.

Det er en mulighet å toppe hjerteren, men da vinnes kun om vest har damen dobbel. At damen sitter tredje hos øst er større sjanse (tre mot to) enn at den sitter andre hos vest.

Den matematikken var ikke nødvendig da vest i den tro at N/S hadde tett trumf spilte ut trumf! Takk for det, men med riktig spill ville uansett trumfen blitt løst siden øst altså hadde trumf damen tredje.

Er det noe mer i dette spillet etter å ha tatt tre runder trumf?

Ja, det er det. Med kun en trumf igjen på begge hender kan det bli en taper om spar sitter 4-1.

En ruter kan trumfes hos nord med en siste trumfen, men sparen må gå eller du kan få ett ekstra i kløver noen gagner.

La oss se på sparfargen. Den gir selvsagt veldig ofte fire stikk, men ikke alltid. Normalt spill er kongen fulgt av liten til esset. Da er alt over hvis begge følger to ganger (sitter 3-2), men du får også med deg knekten fjerde hos øst siden vest ikke følger farge i det det spilles liten til esset i fargens andre runde. 

Er det noen annen mulighet?

Ja, det kan jo sitte fire spar med knekten hos vest. Men hvis han har kn-9 fjerde har han en sikker stopper. Om vest har fire må øst ha nieren singel for at det skal gå bra med en annen fargebehandling enn den normale.

Den singel nieren følger han i så fall på med under spar konge i første sparrunde. Det kan det selvsagt ikke spilles liten til åtteren på direkten i andre sparrunde, for øst kan godt ha J-9, eller J-9-x også. Men hvis nieren kommer i første runde fra øst kan du legge ned spar dame i andre sparrunde og oppdage sitsen, så ta en enkel finesse over vest med nords A-8!

De 4-1 sitsene som er aktuelle og kan løses med riktig spill er altså:

Du spiller kongen og fortsetter med liten til esset. Sitsen oppdages idet vest ikke følger farge andre gang, og du tar den markerte finessen over østs knekt.

Du spiller kongen. Idet øst følger med nieren fortsetter du med damen for å oppdage denne sitsen idet øst ikke følger farge, og gjør han ikke det kan du ta den markerte finessen med nords A-8.

Men om du spiller på den måten etter spar 9 kommer på fra øst kan det bli veldig lang nese hvis øst er en god spiller. Det kan jo sitte slik:

Pent motspill av øst å legge nieren under kongen, for om han følger med liten spar første gang vil du spille liten til esset og enkelt løse fargen uten taper. Nieren er kortet som gir deg en sjanse til å skifte fot og legge ned den andre sparhonnøren fra syd, og booom, vest er fri for spar og det blir en spartaper. 

Så hvis nieren kommer på får du et valg. Har han singel nier? Eller er han en luring med J-9 fjerde? Det er imidlertid slik at de aller fleste "glemmer" å legge nieren i et slikt tilfelle, og hvis derfor nieren kommer på under kongen er det som oftest nieren singel (eller J-9), og sitsen oppdages i det du tar for damen i andre sparrunde.

Er det noen mulighet for å finne ut hvem som sannsynligvis har sparlengden hvis en av dem har fire spar?

Ja.

Etter tre runder trumf (øst hadde altså trekorts hjerter med damen) spilles A-K i ruter og en ruter trumfes med nords siste trumf. Øst følger tre ganger ruter også, så han har minst trekorts ruter. Så A-K i kløver og kløver til stjeling. Noen ganger sitter kløver Q-J tredje. I så fall blir kløver 10 godspilt og er det trettende selv om det kanskje er kun tre stikk i spar.

La oss si det ikke sitter kløver Q-J-x tredje, men at vest følger kun to ganger. Da vet du at øst har fem kløver som sammen med tre hjerter og minst tre ruter = minst 11 kort!. Det betyr at øst ikke kan ha fire spar lenger. Hvis det i såfall sitter 4-1 må det være vest som har fire spar. Du spiller spar konge. Om øst følger med nieren kan du trygt spille damen i fargens andre runde uten å stå i fare for å bli lurt av øst med J-9-x-x.

Ja, det var mye "vås" om spilleføringen, og alt det her har ikke særelig betydning alt for ofte. Men det er ikke vås hvis man vil forsøke å sikre seg kontrakten best mulig.

Da spillet forekom satt imidlertid sparen 3-2, så all den tenkingen omkring den mulige taperen var unødvendig, tretten enkle stikk.

Det ble derfor en høyst uforjent +2210 hvor lilleslem i hjerter eller spar er korrekt. Både en selv og lagkameratene er selvsagt fornøyde med den heldige scoren, men det er ingen grunn til å være stolt over det. Og da vi scoret opp kampen ble det en slags rettferdighet, N/S ved det andre bordet hadde også meldt den for harde storeslemmen - uavgjort spill!

Hvem som satt N/S der? Jo, der satt fru Faith Tislevoll og hennes makker som var våre motstandere i denne kampen - fred i heimen .

Å melde korrekt ville gitt et stort tapsspill. Bridge er underlig spill av og til...