Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Feil i "enkle" spill

Dette spillet fra en treningskamp er ikke komplisert eller spektakulært på noen måte. Det er likevel mulig å gjøre feil hvis man er for rask på labben. Det er faktisk utrolig mange poeng som spilles bort av ganske bra spillere i løpet av året, selv i såkalt enkle spill!

Vest havner i 3NT og nord spiller ut hjerter knekt. Planlegg spillet.

Dette er vel for oppvarming å regne, eller?

Da spillet forekom gikk en bra spiller på vest sin plass i baret da han spilte til første stikk momentant, så begynte han å tenke.

For sent…

Det er ikke vanskelig å se toppstikkene, og ganske greit å se hvor det muligvis kan bli ekstra stikk også.

Det er to sparstikk, to hjerterstikk, tre ruterstikk og kløver ess = åtte sikre stikk.

Ekstra stikk kan oppnås i spar (3-3 sits), eller i ruter.

Det kan være det virke naturlig å gi bort ett sparstikk tidlig, for om ruteren går så går den, eller?

Nei, det er riktig å spille ruter først. Det er fordi ikke bare 3-3 sits i ruter gir fire stikk, men ruter knekt dobbel (4-2) eller singel (5-1) gir også fire stikk i fargensiden tieren blir god idet tieren faller.

Hvis knekten sitter singel er det enkelt, den kommer på i første ruterrunde og du kan ta for tieren i fargens andre runde og ha en tredje ruter hos øst til å spille seg over til vest.

Hvis knekten sitter dobbel er det imidlertid litt verre med denne kombinasjonen, for etter A-K i ruter - knekten faller - må det tredje ruterstikket tas med tieren hvoretter øst er fri for fargen.

For å få fatt i den fjerde ruteren må det med slik sits være inntak til vest etter du har tatt det tredje ruterstikket med tieren.

Slik satt det da spillet forekom:

Å tenke gjennom det med mulig rutersits, og huske på den sitsen det var her må gjøres FØR det spilles på til første stikk!

Da spillet forekom sa vår antihelt på vests plass "takk, makker" da blindemann kom ned, og så slapp han momentant den utspilte hjerterknekten til håndens ess. Dermed var kontrakten bortspilt, og det var for sent å tenke etter første stikk.

Utspillet bør stikkes med kongen. Så spilles to store ruter. Hvis ikke knekten kommer på kan du stoppe ruterspillet for en stund, for da må ruteren sitte 3-3 for at du skal kunne få fire stikk i fargen. Og gjør den det (3-3) gjør den det senere og. Så om de begge følger med småkort i de to første ruterrundene kan du i neste stikk gi bort et sparstikk for å ha en mulighet i den fargen også. Idet du kommer inn igjen kan så både spar og ruter prøves for det niende stikket. Om du prøver en tredje ruterrunde før du gir bort et sparstikk blir det egentlig det samme.

Men slik det satt vil ruter knekt komme på i andre ruterrunde. Da tas for ruter 10 for å unngå blokkeringen. Hvis spillefører ikke gjorde den unødvendige feilen i første stikk er hjerter ess fortsatt i behold som inntak til vest, så den fjerde ruteren vil gi stikk. Med fire ruterstikk i boks er det ni sikre.

Etter ruter 10 er innkassert dukkes en spar til motparten for å få med muligheten for ett overstikk. Denne gangen blir det kun med de ni toppstikken, men det er bra nok!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.