Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

STJELEVERDI

Å ha stjeleverdier (korte farger) er gunstig når man satser på trumfkontrakter. En singleton, eller selv bare en dobbelton gjør at motparten ikke kan ta mange stikk i den fargen. Og å kunne trumfe på den siden, spesielt hvis det er på den hånden med færrest trumf (gir ekstra trumfstikk). I dagens spill fra en IMP-par turnering er dog stjeleverdien litt vanskelig å få øye på. 
 
GIVER ØST. INGEN I SONEN
 
       NORD
 
Det er naturlig å havne i 4 spar. La oss si øst har åpnet med 2 hjerter (hjerter og en minor), eller kanskje passet først og meldt inn 2 hjerter etter åpning 1 kløver av syd og svaret 1 spar fra nord.

Vi tenker oss at øst spiller ut hjerter. Det koster lite å forsøke finessen nå. Ryker den så kan en kløvertaper kastes på hjerter ess senere så det blir bytting av stikk. Men hvis finessen holder ser det mye lysere ut. For om du går opp med hjerter ess blir det veldig vanskelig. Det ser i så fall ut til å bli to tapere i hver minorfarge. Så du tar hjerterfinessen, og den holder. Hvordan spiller du videre? 

Når du nå har bestemt det for en spilleplan kan vi se på alle fire spillernes kort:

 
Syd som har sparstøtte har helt jevn hånd, typisk grandhånd. Det er likevel normalt å havne i 4 spar her, for nord kan jo ha skjev hånd, og her er kløveren sårbar. Det går som du ser av computeranalysen øverst til høyre likevel an å vinne 3NT. Det skjer ved at eventuelt kløverutspill lasjeres. Vest blir helt uten inntak siden øst har ruter ess. Spillefører får godspilt ett stikk i ruter, og en vellykket ruterfinesse gir to stikk i den fargen. Sammen med fem sparstikk og kløver ess blir det ni stikk.

Men altså, 4 spar.
 
Den står også som du ser av computeranalysen, men det betyr ikke at det alltid er lett å vinne ti stikk. Selv etter å ha tatt den vellykkede finessen er det ikke rett frem å vinne 4 spar. I dennevnte turneringen vant kun fire par 4 spar, ett par vant 3NT, og resten gikk bet, de fleste i 4 spar. 

Løsningen for å vinne 4 spar er syds stjeleverdi!
 
For selv med 3-4-3-3 hånd har syd en stjeleverdi, men den er i ruter!

Etter å ha vunnet stikk for hjerter ess kan en kløver kastes på hjerter ess. Så trumfes en hjerter og det spilles ruter mot damen. Hvis øst fyker opp med esset ( på "luft") blir det enkelt. Øst kan riktignok gi vest en ruterstjeling, men i det stikket legger spillefører liten ruter fra begge sidene og får senere stikk både for ruter konge og dame. Det blir i så fall kun en kløvertaper, en rutertaper og en stjeling. Så øst legger ikke ruter ess på "luft". Derfor vinner ruter dame stikk. En hjerter til trumfes, nå med nieren og nord har igjen kun KQJ i trumf. Så spilles mer ruter. Øst kan vinne det stikket billig bak kongen tredje, og spiller kanskje kløver. Spillefører vinner med esset og spiller nok en ruter. Øst vinner og de har fått to ruterstikk. De kan også ta ett kløverstikk, men så har spillefører resten. Han kan trumfe sin fjerde ruter med trumfesset og har så kun KQJ i spar igjen. Det vinnes fem trumfstikk hos nord, to hjerterstikk, ett stikk i ruter og ett i kløver = 10.

Gjette du på at stjeleverdien som var nevnt i overskriften var i N/S sin ruterfarge?
 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.