Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

ODDS ELLER PSYKOLOGI?

Mange kontrakter fyker hjem selv om det egentlig ikke er noen vinnersjanse i teorien. Det er fordi motspillerne ikke ser mer enn sine egne og blindemanns kort, og det er av og til mulig å spille slik at de får et feilaktig bilde av hvordan det egentlig er.

Å spille på psykologiske sjanser og kanskje litt mot oddsen er stilig hvis det funker. Men det er noen ganger sånn at man i så fall må velge bort den reelle sjansen som er der.

Noen spiller så godt som alltid med oddsen, andre er litt tøffere i trynet og backer opp sitt syn på at den reelle sjansen ikke vil fungere og forsøker en lurevariant. Det kan se skikkeølig dumt ut om kontrakten stod hvis man hadde spilt med oddsen i stedet. Her er et spill fra en lagturnering hvor et slikt valg for spillefører oppstod.

 

 

Syd havnet i 4 hjerter etter grandåpning og en overføringssekvens. N/S har nesten nok honnørpoeng og det er ikke unaturlig å komme i utgang med 24 HP og 6-3 tilpasning. Men utgangen er dårlig, litt fordi de tre poengene i spar er verdiløse. Forsvaret har tre toppstikk i de sorte fargen, så teoretisk sett må trumffargen løses uten taper for å vinne 4 hjerter. For at det skal gå bra må det sitte på en av to måter, enten slik:

 

Hvis dette er sitsen må det spilles hjerter ess, og idet kongen kommer på fra øst tas finessen over vests knekt. Merk at det hjelper ikke om vest har kongen singel da øst i så fall har sikkert trumfstikk med knekten tredje. Eller det kan sitte slik:

 

Om dette er trumfsitsen må hjerter dame spilles fra nord. Forsvaret kan i så fall intet gjøre, det blir ikke hjerterstikk på dem. Denne siste varianten er litt bedre i praksis da det noen ganger skjer at øst glemmer å dekke med kongen dobbel, og å si fall får de ikke trumfstikk selv om de i teorien hadde sikkert stikk for knekt dobbel hos vest og konge dobbel hos øst.

Om man må gjette på hvilken av de to variantene det skal spilles på handler det om å tippe hvem som mest sannsynlig har singel hjerter.

Denne analysen gjelder for såvidt i dagens spill, det handler egentlig om trumfen. Men i praksis er det ikke bestandig slik at den teoretiske sjansen er den eneste. Forsvaret må jo spille ut noe og.

Da spillet forekom spilte vest ut ruter knekt. Spillefører antar det må være singelton eller dobbelton. Hvis vest har to ruter kan spillefører stikke og fortsette med ruter som vest følger på, så en tredje ruter. Vest må sette i en trumf for at ikke en spar skal forsvinne. Da trumfes over hos nord, så trumf til esset og enda en ruter. Som oftest vil vest som har trumfet en gang og fulgt farge på esset ha igjen kun hjerter konge (hvis ikke øst kom på med singel konge), og da er kontrakten i orden. Hvis vest stjeler med kognen kastes spar. Det kan senere kastes en kløver på den femte ruteren, og det tapes kun ett stikk i kløver, ett i spar samt og for trumfkongen.

Men det er en hake ved dette prosjektet. Hva om vest startet med singel ruter som vel er mer sannsynlig enn at han spilte ut knekten fra knekten dobbel? Da stjeler han i andre ruterrunde, og de tar de tre stikkene i de sorte fargene. Skjer det kan det hende du har spilt bort kontrakten fordi trumfen satt slik at den kunne blitt løst uten taper.

Spillefører må altså velge.

Hvis vest startet med dobbel ruter må syd kjøre på med ruter og vinner fort kontrakten. Hvis vests ruter knekt var singel må spillefører satse på å løse trumfen. Siden vest i så fall har kun en ruter og øst fem er øst favoritt til å ha singel hjerter. Derfor spilles esset i håp om den førstnevnte sitsen i våre eksempler på løsbare hjertersitser som gir null hjertertaper, kongen singel hos øst.

Det er et psykologisk aspekt her. Hvor fort kom det der ruterutspillet?

Syd har åpnet med en sterk grand. Det er ikke ofte de lynhurtig spiller ut knekten fra knekten dobbel i sånne situasjoner, det er ofte et dårlig utspill, faktisk. Men med knekten singel kommer utspillet som oftest mye raskere, og bridgespillere er bare mennesker. Å velge spilleplan basert i sånne betraktninger gjøres selvsagt på eget ansvar.

La oss si du tror utspillet er singelton. Er det da noen annen mulighet enn å satse på at trumfen ikke gir taper?

Ja, det går kanskje an å lure vest. Husk han ser ikke syds ruferfarge.

På den utspilte knekten la øst sekseren. Det er ikke sikkert vest kan lese at det er svakhet. Hvis du velger å spille på å fortsette med ruter kan det være en fin variant å stikke med ruter ess og spille liten ruter mot tieren! Hvis vest har for eksempel kongen dobbel i trumf er det ikke sikkert han trumfer nå. Det vil jo være dumt å trumfe og bli sittende med singel konge etterpå hvis øst kan stikke ruter 10. Slik det satt var denne lurevarianten vinnende selv om vest kunne betet kontrakten. Den teoretisk korrekte spilleplanen (satse på null trumftaper) ville gått galt.

 

Utspillet ble stukket med esset, så liten ruter mot tieren. Husk vest ser ikke syd sine kort. For vest så det altså slik ut idet han skulle legge på et kort i andre stikk da syd spilte ruter mot tieren:

 

Det er vel litt menneskelig å ikke trumfe den andre ruteren?

Hvis vest ikke trumfer i andre stikk vinner ruter 10 det stikket, så trumf til esset og stor ruter fra syd. Nå er forsvaret maktesløst. Hvis vest ikke trumfer med kongen som nå er singel kastes spar og det fortsettes med ruter. Hvis vest trumfer med den da single kongen kastes spar. Idet spillefører kommer inn igjen spilles trumfdamen som feller knekten, så hjerter til åtteren og stående ruter.

Det skal litt "guts" til for å spille slik. For som sagt er det i teorien ingen sjanse hvis utspillet var en singelton, og om du da hadde gått bet fordi vest kanskje trumfet i andre stikk fra hjerter knekt tredje så er kontrakten bortspilt, trumfen var i så fall uten taper!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.