Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Gjennkjennelse - fra læreboka?

Det spillet du her får presentert er IKKE fra læreboka, men forekom i en lagturnering på lørdag. Litt over halvparten av spilleførerne i standardkontrakten 4 spar gikk bet. Prøv deg selv om du gjenkjenner den vinnende spilleplanen. 

Giver nord. Alle i sonen

Å gjennkjenne varianter for hvordan kortene kan spilles er særdeles viktig om man skal kunne bli en god spillefører. Det som må gjøres i dette spillet forekommer i mange forskjellige forkledninger.

Du er i 4 spar som nord etter at øst har vært innpå med 2 kløver over din åpning 1 spar. Øst spiller ut ruter knekt. Hvordan tenker du om dette?

Siden øst har meldt inn er det en god sjanse for at hjerter ess sitter foran kongen. Da blir spillet veldig uinteressant, du kan ikke tape mer enn til trumfesset, til hjerter ess (en hjerter kastes på kløver ess) og kanskje ett ruterstikk hvis den fargen sitter 4-1 som utspillet kan tyde på. Men om det er to hjertertapere er det fare for bet om ruterfargen sitter skjevt. 

Rutertutspillet vinnes av nord. Du må spille trumf nå. La oss si øst hopper på med trumfesset og spiller kløver konge. Du stikker med esset og kaster en hjerter. Så tas en andre runde trumf, og begge motstanderne følger farge. Det er nå spillefører må tenke seg litt om så ikke en gratis ekstrasjanse misses. Ruteren kan godt sitter 4-1 her, og om du tar ut motpartens siste trumf blir det i så fall en rutertaper. I så fall kunne 4 spar likevel blitt vunnet om øst hadde hatt hjerter ess, men så gunstig var det ikke denne gangen. Men du kan jo bli kvitt den rutertaperen om sitsen er gunstig, og det var den:

Etter andre trumfrunde bør spillefører ta en stor ruter selv om enten vest ellre øst har igjen en trumf. Hvis ruteren sitter 3-2 (begge følger andre gang ruter) er alt greit. I så fall tas den siste trumfen ut siden ruteren er gående, og du spiller for ett mulig overstikk i hjerter (men taper to stikk i fargen denne gangen). Men hvis du tar ut den tredje trumfen må du gi bort ruterstikk i dette spillet, og da blir det en trist bet siden det også blir to hjertertapere.

Løsningen er altså å forsøke en andre ruterrunde før tredje trumfrunde. Hvis ruteren sitter 4-1 er håpet at den som har singel ruter ikke har den siste trumfen. Her kaster øst en kløver. Du kan fortsette med den tredje store ruteren fulgt av en fjerde ruter til trumf. Vest følger farge, og han har den siste trumfen deres. Ruterfargen er godspilt, og du stjeler deg hjem på hånden og tar ut vests siste trumf. Så tas ruterstikket som har blitt godspilt uten å få rutertaper, og til slutt forsøkes hjerter mot kongen for overstikket. Det blir ti stikk.

Å teste en andre ruterrunde før den siste trumfen deres tas ut er helt gratis.

Hva om øst har den siste trumfen deres og trumfer, spør kanskje noen?

Vel, sitter det slik blir det bytting av stikk. Du taper i så fall ett (unødvendig, på en måte) trumfstikk, men får igjen det for du du ikke taper ruterstikk. Du har etter den uviklingen fortsatt en trumf igjen hos syd til å stjele god ruteren senere. Dermed ville du vært like langt som om du tok ut trumfen og måtte gitt bort ruterstikk, og kontrakten ville vært avhengig av hjerter ess foran.  

Ps. Det hjelper ikke forsvaret om øst ligger unna med trumfeesset i fargens første runde. Spillefører kan spille mer trumf til esset, og pga. at øst ikke har tre trumf kan han ikke spille en tredje runde og forpurre spilleførers mulighet til å trumfe en ruter. Spillefører kan slik det sitter også gå igang med ruteren allerede etter en trumfrunde hvis øst ligger unna og dermed sitter igjen med esset singel som han gjerne må få stjele ruter med.

Det hjelper heller ikke for forsvaret om øst stikker opp tvert med trumfesset og spiller hjerter, men da må spillefører tippe hjerteren. Øst kan jo ha enten damen eller esset. Hvis øst spiller den lille hjerteren må altså spillefører gjette. Legger han liten fra syd må esset på fra vest og det blir kun en hjertertaper (en forsvinner på kløver ess). Vest kan riktignok gi makkerent en stjeling, men det blir deres siste stikk siden ruterefargen kan også etter den utviklingen godspilles med en stjeling mens kun vest har igjen trumf. Hvis spillefører med det motspillet som nok er det skarpeste forsøket Ø/V kan få til (opp med trumfesset, liten hjerter) gjetter feil. Hvis han spiller på hjerter ess foran og forlanger kongen på liten hjerter fra øst blir det bet med en ruterstjeling, to hjertertapere og ett stikk til trumfesset. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.