Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MESTERTREFF, onsdag

Onsdag deltok 113 par. Lars Boye Løvaas- Einar Småvatn (Grong BK/Overhalla BK) toppet med 68,97%.

Hele resultatlisten og spill-diagram samt resultat på enkeltspill finner du her.

På den siden linken til mestertreff for alle dager er finner du også link til kommentarene til spillene som ble laget på forhånd. Der er det analyser, men også antagelser (tipping) om hva som eventuelt kan skje pga. spillernes forskjellige vurderinger og valg.

Under spill-diagrammene på resultatsiden finner du computeranalysene, dvs. det angis hva som maksimalt kan oppnås i spillet i de forskjellige kontrakter, forutsatt at alle rundt bordet spiller perfekt. Det er dog med åpne kort og kan være et morsomt puslespill noen ganger for å finne ut for eks. hvordan kan han egentlig få fatt i så mange stikk der? osv. Så den analysen er sjelden hva som burde ha skjedd. Det er med alle kort åpne og tillater altså «spillerne/computerne» å gjøre ting som godt kan være helt mot oddsen fordi de vet sitsen. Derfor anbefales å ikke ta dette som noen du burde ha gjort. For eksempel om det står at 6 hjerter kan vinnes betyr ikke det at du og makker burde meldt det! Ofte kan den såkalte slemmen ha hårreisende dårlige sjanser, men kan vinnes fordi du får lov å se alle kortene og kanskje spille på en kanskje obskur måte.

I ett av spillene onsdag er den computeranalysen litt sånn.

 


//

Her er min forhåndskommentar:

Etter standard Stayman har vest med disse meldingene fortalt om fire-korts spar (ellers ville han ikke brukt Stayman), og øst ville flyttet til sparkontrakt hvis han hadde hatt 4-4 i majorfargene. Vel vitende om fire spar hos vest spiller syd likevel ut spar som stikkes hos vest. Det er naturlig å gå på kløveren med liten fra vest. Idet åtteren kommer på kan spillefører få veldig god uttelling om han satser på en såkalt intrafinesse, dvs. legge nieren som krever knekten og senere dra damen som ruller opp fargen idet tieren faller. Da får han hele tre kløverstikk siden kongen blir fisket opp og tieren faller. Men å spille slik er bare riktig om det sitter spesifikt 10-8 dobbel. At kongen sitter andre, tredje eller fjerde hos nord er mye bedre sjanse. Så hvis det spilles med oddsen legges kløver dame som syd stikker med kongen. Nå har forsvaret en stopper til i kløver, men bare en. Idet spillefører kommer inn igjen med mer spar fra syd (stor spar) spilles best kløver ess som feller tieren, og mer kløver presser ut knekten. Kløver 6 har blitt til ett stikk. Spillefører har da 3+4+1+2=10 stikk. Inne på det andre kløverstikket er fortsettelse med en tredje spar beste motspill, hvis ikke kan syd bli utsatt for en skvis i ruter-spar for det ellevte stikket. Det vil bli mange som havner på ett overstikk her, men noen vil sikkert få fatt i elleve, og andre vil bare få ni stikk. Det er heller ikke helt usannsynlig noen som har etablert ti stikk går for enda et overstikk ved å ta ruterfinessen idet syd har fått godspilt to sparstikk. De er selvsagt farlig spill, men det er en mulighet for å tråkke feil, så det kan muligens bli noen få spillere som går bet i 3 grand også siden dette jo er parturnering. N/S: -630

//

Merk at computeren (nederst til venstre i bildet) sier at her er det maksimale som kan vinnes +1440 i grand, altså 6 grand med tolv stikk!

Det er absurd, og ingen bør være i nærheten av å melde slem her fordi det er en slem med særdeles dårlige sjanser. På onsdag ga +660 for 3 grand med elleve stikk delt nest topp, kun slått av et par som fikk inn +1100 mot en doblet kontrakt N/S.

Slike analyser må altså tas med en klype salt. Men computeren har allitd rett, og her kan det vinnes tolv stikk - i teorien. Da må først den kløvervarianten som er nevnt i forhåndsomtalen finnes, en intrafinesse. Det er liten fra vest, og på åtteren fra nord legger øst nieren. Syd vinner med knekten, men pga. av at han har kun 4-2 under den gjenværende honnøren (kongen) kan spillefører rulle opp fargen og få tre stikk ved neste gang å dra damen. Nords tier faller, og spillefører får ekstremt bra uttelling (tre kløverstikk). Den måten å spille fargen på er imidlertid mot oddsen da den forutsetter to spesifikke kort dobbel hos en bestemt spiller (10-8 hos nord) i stedet for en 50% sjanse at han har kongen.

Om spillefører skulle velge å spille på denne intrafinessen (noe som kanskje er mulig hvis man spiller mot en spiller på nords plass som spillefører vet alltid ville hoppet på med kongen om han hadde den) er det kun elleve toppstikk (3+4-1-3=11). Det må altså enda mer til. 

Om starten har vært så suksessrik for spillefører må han deretter plassere ruter konge bak for å få fatt i den teoretiske maksimalscoren. Etter å ha vunnet sparutspillet hos vest og rullet opp kløveren med intrafinessen tas alle stikkene i hjerter og kløver. Dette blir igjen for eksempel før det siste hjerterstikket fra øst tas:


På det hjerterstikket som nå følger er syd skviset. Enten må han gi opp sparholdet, eller gå ned på singel ruter konge som i så fall kan toppes ut.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.