Aggressive meldinger

Aggressive meldinger er populære i moderne bridge. Det nytter ikke å sitte med lua i hånda! Å forsøke å forstyrre for motpartens meldinger kan være effektivt.

Men hvor aggressiv bør man være?

Det må være en balanse i det hele. Hvis stilen er fullstendig crazy blir det umulig for makker å vite hva han skal gjøre. For innmeldinger, sperremeldinger idet motparten har åpnet og sperreåpninger må det være en ikke alt for stor «range» fra de beste kortene man kan ha for meldingen til de verste. Jeg tror ikke det er vinnende i lengden og ha en alt for "løs" stil. Samtidig som det må være noe fornuft i hva man driver med når det gjelder å være aktiv i meldingene så må man også passe seg for ikke å bli for passiv! Ingenting er lettere enn å spille mot par som passer hele tiden. 

Her skal du få et spill fra en treningslagkamp forleden hvor det er et slikt poeng i meldingene, men også en spilleprøve.


Hvor høyt ville du tråkket til med disse kortene?

De som har en veldig aggressiv stil kvir seg for å åpne med 3 hjerter for de er vant til at makkeren passer fordi 3 åpningen er så ofte avgitt med dårligere kort. Derfor åpner de gjerne med 4 hjerter med slikt, men da kan problemet blir at makkeren tror åpneren har noe mer.

Disse kortene er vel omtrent som tatt fra læreboka når det gjelder åpning på tre-trinnet, og om syd hadde hatt en hjerter til ville det vært en klassisk 4 hjerteråpning. Da spillet forekom i den nevnte kampen ble det åpnet med 3 hjerter ved det ene bordet, 4 hjerter ved det andre. Han som åpnet med 3 hjerter hørte makkeren løfte til 4 hjerter. Han som åpnet med 4 hjerter fikk kanskje som fortjent da makkeren gjorde et slemforsøk, og han endte i 5 hjerter.


Man kan hevde at nord vurderte dårlig som gikk på mot slem før han bremset i 5 hjerter. Om syd hadde hatt litt bedre kort, for eksempel en hjerter mer og en spar mindre, ville slem vært mulig (avhengig av ruter ess foran), men det kan neppe være noen god slem særlig ofte.

Selv om syd hadde så god trumf som det her var 5 hjerter i fare! Og med A-K i trumf kan ikke nord regne med noe stort kort (ess, konge) i tillegg, for da vil hånden være god nok til 1 hjerter.

Det er altså tilbake til det jeg nevnte i starten av denne artikkelen; det kan ikke være for stor forskjell på det beste og det dårligste man kan ha for slike meldinger.

Nå kan vi se på spilleprøven i 5 hjerter. Vest spiller ut kløver konge. Det er en spartaper som ikke kan forsvinne, og da ser det unektelig ut som om spillefører er avhengig av ruter ess sitter foran kongen for å kunne vinne 5 hjerter.

Ser du ekstrasjansen?

Det er et typisk eliminasjon og innspillmønster her, mange trumf på hver side og muligheter for å eliminere sidefarger før et eventuelt innspill som kan gi favør. I spill med så mye trumf på begge sider og singelton mot esset i den utspilte fargen bør det være rutine å trumfe et kort i den fargen med det samme, selv om du kanskje ikke på det tidspunktet ser hvorfor. Så du vinner med kløver ess, trumfer en kløver og spiller trumf over til nords hånd før nok en kløver trumfes. Deretter spilles bordet inn på trumf igjen før den siste kløveren blir trumfet. Nå er det du må forsøke å spille dem inn, og du ønsker at øst kommer inn. Du må spille spar ess og mer spar. Hvis de har hver sin sparhonnør og ruter ess sitter bak bør de selvsagt klare å få vest til å vinne sparstikket for å spille ruter gjennom. De ser jo også dette eliminasjonsmønsteret og innspillet hvor øst sett fra forsvarets synspunkt ikke bør være inne da han må spille ruter, eller sort farge til dobbeltrenons som trumfes hos syd med ruteravkast fra nord. Men motspillere gjør feil av og til, så dette er gratis å prøve selv om det viser seg at de har hver sin sparhonnør. Og sitter ruter ess foran gjør det jo det senere også! Dessuten er det en genuin sjanse, øst kan ha K-Q i spar! Slik satt det fra start:


Og sluttposisjonen var etter den angitte spilleplanen:


Øst MÅ vinne sparstikket idet det spilles spar i diagramsituasjonen. Da gir ruter konge stikk selv om øst sitter bak med esset, eller om han ikke spiller ruter må han spille spar til dobbeltrenons som trumfes hos syd, ruteravkast fra nord. Fem trekk, og den farefulle kontrakten ble vunnet. Ikke nok med det, han som spilte 4 hjerter ved det andre bordet brukte ikke tid og krefter på det og spilte tidlig ruter til kongen og endte med kun ti stikk. Altså var det vinnende å være på femtrinnet da det satte press på spillefører, men det var vel litt en farlig lek det der, bare for å vinne 1 IMP...