Tror du på julenissen? (et vakkert julespill)

Innimellom inntak av ribbe, akkevitt og annet som tilhører jula får alltid bridgespillerne tid til et slag kort. Andre juledag fikk Martin Rian fra Orkanger til et kanonspill på BBO. Utgangen som ble meldt var dog omtrent litt som å tro på julenissen.

(spillet er vridd for å få spillefører på syds plass)

Giver øst, ingen i sonen.

 

Makkeren for anledningen, Kåre Bogø som satt med nords kort har fortalt meg om spillet. Han hørte vest åpne med 1 hjerter etter pass fra både øst og Rian på syds plass. Bogø doblet opplysende. Noen vil kanskje si det ikke er korrekt siden han har bare 11 poeng og singelton i en umeldt farge. Hvis makker melder den fargen, og dobleren melder en annen farge (her ruter) viser det slik mange spiller sterkere kort. Men å doble er mulig om man har den avtalen at man kan korrigere kløvermelding til ruter (altså på samme meldetrinn) uten å vise ekstra styrke. Da får man doblet med ruter og fire kort i umeldt major selv med styrke for en vanlig  åpning.

Øst passet, og Rian følte han hadde absolutt maks for sin pass, så han meldte 3 spar som svar på doblingen. Bogø løftet til utgang da hånden hans voks ganske kraftig idet de har spartilpasning, og han trodde kanskje det viste fem spar også?

3 spar er hardt meldt når han kunne hoppet tll 2 spar . De fleste vil vel si hopp til 3 spar her viser femkorts farge, og at dette er akkurat en makshånd for hopp til  2 spar (når man har anledning til å hoppe til både 2 og 3 i major som svar på opplysende dobling). Å melde 2 spar beskytter en minimums dobler, og noen ganger har jo dobleren kun tre-korts spar også.

Vel, nå var han altså i en knallhard 4 spar og fikk tre ganger hjerter ut, den tredje stjålet med spar 5 (øst kastet en kløver).

To spartapere må unngås. En mulighet er KQ dobbel, og siden vest nå hadde vist sekskorts hjerter er vel det kanskje mer sannsynlig at vest har to spar enn at han har KQx og øst tieren dobbel i trumf? Det er nemlig sitsen som gjør at en såkalt intrafinesse løser fargen med kun en taper. Og når man har muligheten for å ta en vakker intrafinesse er det fristende! Så Rian spilte ruter 8 til kongen og liten spar fra nord til sekseren, nieren og damen. Vest spilte ruter tilbake som ble vunnet med damen. Da ble spar knekt spilt, og det satt som det skulle! Vests andre sparhonnør blir fanget samtidig som tieren falt fra øst. Simsalabim, en trumftaper! Det var ikke over, men nå var resten bare litt ekstra julepynt. Han tok trumfene sine, og før den siste så det slik ut:


Uheldige øst var utstyrt med hold i begge minorfargene, ingen hjelp å få fra vest. På spar 4 måtte øst enten gi opp ruter- eller kløverholdet.

(ps. Inne på spar dame i første trumfrunde gjør vest det bedre om han spiller kløver knekt. Så vidt jeg kan se bryter det forbindelsen til skvisen i sluttposisjonen)

Om Rian kanskje meldte litt som om han hadde en pistol mot tinningen er det vel bare å bruke det gamle "ordtaket": når man melder hardt, så må det spilles godt.

You can't argue with success!