USA: "Norsk" oppgjør i kvartfinalen

I den første store lagturneringen SOLOWAY KO Teams under det amerikanske høstmesterskapet i San Francisco har de kommet frem til kvartfinalen. Der møtes lag ZIMMERMANN (med Helness-Helgemo) og ROSENTHAL (med Brogeland-Bakke). Det blir nok et spennende oppgjør. For ZIMMERMANN spiller foruten de to norske spillerne Multon-Zimmermann og Klukowski-Gawrys. Brogeland og Lindqvist er på lag med Rosenthal-Silverstein og Willenken-Jansma. 

Det mest om det FALL NATIONALS kan du finne her.

 

MESTERTREFF MANDAG

I den landsomfattende MESTERTREFFEN på mandag ble det en monsterscore til Tor Inge Karlstad og Alf Ole Berglund fra BK 1933 Hammerfest som vant med hele 70,38%.

Det deltok 296 par, og hele resultatlisten finner du her. 

De 29 beste parene får premie.

Sammen med link til resultatene er det lagt ut en link til kommentarene jeg har laget for spillene. Det er interessant å se hvordan spillene faktisk utviklet seg rundt omkring i landet, og om det som ble foreslått på forhånd som mulige scenarier skjedde. For de fleste spillene på mandag er det brukbart innafor, men i noen spill skjedde ikke det jeg antok noen steder. Lengst unna er kommentarene til spill 20 hvor absolutt ingen fikk straffedoblet en innmelding 1 spar fra nord, men det foreslåtte alternativet at Ø/V havnet i 3 grand med ti stikk var ganske vanlig. Også i spill 16 er jeg litt på bærtur. Absolutt ingen spilte kløverkontrakt Ø/V som jeg antok kunne bli utfallet.

Analysene gitt i PDF-filen du finner på resultatsiden er ikke teoretiske analyser, men mer antagelser om mulig utfall etter normale meldinger og spill med mulige feil som godt kan skje underveis. Selv mener jeg å se på spillene på denne måten er mer nyttig enn å fokusere på computeranalyser, såkalte GIB analyser, for de er double dummy (åpne kort) og har ofte ikke så mye med praktisk bridge å gjøre. Best tenkelige resultat kan kanskje kun oppnås ved å spille helt mot oddsen. Det er likevel morsomt å lese slike computeranalyser, og de finner du under spill-diagrammene i resultatfilen.

Vi tar med et par morsomme spill fra mandagens spilling.

// Mine forhåndskommentarer så slik ut:

Spill 6. Giver Øst. Ø/V i sonen.

Det foreslåtte meldingsforløpet er basert i at Ø/V spiller med Puppet Stayman over 1NT, dvs. vest kan undersøke om åpneren har femkorts spar da i så fall 4 spar som regel vil være en mye bedre utgang enn 3 grand. Vest har bare 9hp, men en god firekorts farge og en femkorts farge er det ikke urimelig å gå for utgang heller en bare komme med en utgangsinvitt.

Sparutspillet er naturlig, men gir spillefører tre stikk i fargen. Nå har han en sjanse til å vinne denne kontrakten. Enten vinner han for spar 9 i første stikk, eller med knekten på hånden. Uansett sørger han tidlig for å være inne hos vest for å ruter mot kongen. Nord legger liten, og ruter konge vinner stikket. Da er det åtte sikre stikk. Idet ruter dame faller er ruteren ganske tegnet.

Hvis sitsen leses korrekt, kan spillefører nå ta stikkene i de sorte fargene før han spiller hjerter fra vest med fem kort igjen. Syd har igjen bare hjerter og ett stikk i spar. Hvis nord legger liten hjerter må øst legge nieren. Syd vinner det stikket og kan ta sparstikket sitt, men så må han til slutt gi spillefører det niende stikket for hjerter konge.

Det er klart at spillefører godt kan tråkke feil her, for eksempel spille på at nord har hjerter ess. Merk at det ikke hjelper forsvaret om nord hopper opp med ruter ess med det samme og spiller hjerter knekt. Siden ruter dame kommer på får i så fall spillefører to ruterstikk. Og å legge i hjerter knekt i sluttposisjonen hjelper ikke da øst dekker, og nieren blir en stopper og syd må uansett gi øst niende stikket i den fargen. Å vinne 3 grand vil nok gi Ø/V en meget god score her. N/S: -600

//

Og det ble ganske så fortjent en god score for de som fikk hjem 3 grand. Det var noen litt merkelige pluss-scorer N/S i like merkelige kontrakter (N/S +500), men i den ganske vanlige kontrakten 3 grand Ø/V varierte det fra fire bet til noen veldig få som fikk overstikk!

Å vinne 3 grand med ni stikk ga ca. 77%.

Og her er spillet som ved et bord ga kveldens største sving da utspillet svingte ca. 300 poeng (fra bunn til delt topp)!

// Her er hva jeg trodde kunne skje ved en del bord:

Spill 12. Giver Vest. N/S i sonen. 

Syd står temmelig hardt på i det skisserte meldingsforløpet. Og det er ikke usannsynlig at en del på vest sin plass åpner med svake 2 spar selv om det kun er femkorts farge han har, for fargen er veldig god og Ø/V er i gunstig sone.

Hvis N/S melder slik som her er nords dobling såkalt støttedobling som viser trekorts hjerter, med fire hjerter ville han sagt 2 hjerter over vests innmelding. Syd sin 2 spar er krav, og idet han kommer tilbake med 3 hjerter er det sleminvitt. Nord har minimum i rene honnørpoeng, men perfekte kort for hjerterkontrakt. Han kan tillate seg en kontrollmelding (cuebid) i kløver. Det passer glimrende for syd som har kløver ess og vet nord har kløverfarge siden han sa 3 kløver. På 4 grand – Key Card Blackwood viser nord ett nøkkelkort.

Lilleslemmen er meget god. Spillefører behøver kun en ruterstjeling hos nord for å komme til tolv stikk, ruter konge er faktisk irrelevant! Han kan spille ruter med det samme, fra syd sin hånd om han vil. Senere tas en ruterstjeling hos nord og det blir seks trumfstikk i alt pluss spar ess og fem kløverstikk, totalt tolv stikk. Å sitte mot 6 hjerter her blir ikke Ø/V særlig rike av, for i dette spillet blir det ganske sikkert mange flere utganger enn slemmer. N/S: +1430 //

Det ble mest utganger, men en god del par fant slem i hjerter og noterte seg for over 80% for +1430.

Toppen N/S gikk imidlertid til et par som vant 6 grand!

Ø/V-paret som satt mot det ergrer seg nok da vest burde funnet spar ut som effektivt tar knekken på den slemmen, det er bare elleve stikk uten ett i ruter. Uten å være brutal må det vel være lov å si at det neppe kan fnnes et bedre utspill mot 6 grand enn KQJ i en farge. Å bete 6 grand ville gitt Ø/V delt topp med ett par som satt mot 7 hjerter med en bet.