MESTERTREFF, torsdag

På torsdag deltok 333 par Det betyr at i de fire turneringene fra mandag til torsdag deltok godt over 1100 par!

I torsdagens turnering gikk seieren til Stig Vestveit og Jørgen Petter Nermo fra Rena BK. Det scoret 69,63 %. Det var imidlertid kun 0,04% foran nr. 2 som var  Svein Inge Pettersen-Bente Irene Holmen, Søgne BK, og like bak der kom Bernt Roar Lunde-Jan Arild Søberg, Rendalen BK.

Alle sluttresultatene, spilldiagram og resultat for enkeltspill finner du her. 

Der kan du også finne en PDF fil med mine på forhånd lagede kommentarer til spillene. De er en vurdering av forskjellige scenarier som kan skje i praksis - ingen fasit. Computernalyse for alle spillene med maksimalt antall stikk i forskjellige kontrakter finner du under spilldiagrammene på resultatsiden. De analysene er imidlertid med åpne kort og har ofte ikke noe med hva som er god, korrekt  bridge å gjøre siden maks antall stikk av og til oppnås ved å spille helt mot oddsen. Og det kan man jo gjøre hvis man vet hvordan det sitter!

I spill 23 hadde jeg litt for liten tro på feltet.

 

Her er mine kommetarer/tips til dette spillet:

Noen synes kanskje syd sin utgangsinvitt er tøff. Han har 13 hp, men hånden er verd mye mer spesielt idet han har fått vite om spartilpasning. Med 6-4 fordeling, en renons, og «rene» honnører er det godt nok til en utgangsinvitt. Nord på sin side har 8 poeng samt litt for fordeling, og dobbelton i makkers farge er bra siden det gir muligheter for å trumfe ruter hos nord. Den fjerde trumfen er i så måte gullkantet. Han har til å ta imot invitten, og N/S finner en tøff, men glimrende utgang etter gode vurderinger. Utgangen vinnes lett uansett utspill. Forsvaret kan ikke få mer enn for de tre essene i spar, ruter og hjerter. Selv om det er en potte tett utgangskontrakt må Ø/V finne seg i en dårlig score om de sitter mot 4 spar. N/S: +620

//

Det var ikke helt riktig at å sitte mot 620 ga så dårlig, de Ø/V parene fikk nesten middels! "Salen" hadde meldt utgangen stort sett over alt, og noen N/S-par fikk høyere score enn 620. Åtte par fikk +790 for å vinne 4 spar doblet, men det var ikke topp! Som du ser er "par" (maksimalscoren hvis alle gjør alt riktig) på spillet +500 til N/S, og det er for Ø/V sin stamp i 5 kløver. Men stamper de må de spille godt for ikke å gå 800 i bet. En god del par gikk tre doblede (-800), og ett par var i den ubehagelige kontrakten 5 ruter doblet med 1100 i bet.

I 5 kløver må spillefører være forsiktig, og først og fremst må han/hun plassere nord med kløverlengden. Da går det bra å slippe med to hjertertapere, en rutertaper og en kløvertaper. Det skal imidlertid ikke mye til før man mister kontrollen og går tre bet.

Stampen i 5 kløver er veldig sprek i lik sone. Der det skjedde hadde antagelig vest meldt inn 2 kløver over syds 1 spar. Det er ikke helt feil, men innmelding på to-trinnet er temmelig hardt med kun en honnør femte i fargen. Kun en spillefører greide seg med to bet i 5 kløver doblet, og det (-500) ga kanonscore til Ø/V.