Julebridge

I mellomjula og rundt nyttår spilles julebridge en rekke steder i landet. Resultatene tikker inn på NBF sin side, under resultater til høyre på siden.

Os Bridgeklubb arrangerte sin julecup fjerde juledag med deltakere fra Bergen og omegn. Mange av distriktets toppspillere var på plass, og til topps gikk Christian Bakke-Knut Ivar Pettersen (Bergen Akademiske). Hele resultatlisten finner du her.

Og her er et spill fra den turneringen.

Hva er toppkontrakten?

 

Det er forskjell på teori og praksis. Her er det naturlig å komme i utgang med 26 HP til sammen. N/S har imidlertid en ynkelig hjerterstopper, så 3 grand kan gå direkte bet med fire eller fem hjerterstikk til Ø/V pluss spar ess. Det ser bedre ut å spille 5 i minor. Da er det ikke unaturlig å havne i kløverkontrakt hvor man har 4-4 tilpsning, mens de har kun syv ruter til sammen. Det er imidlertid to majortapere, og i 5 kløver må kløveren løses uten taper. Å spille 5 ruter er antagelig litt bedre, for der kan kanskje sparfargen gi avkast for to kløver hos syd.

Så 5 ruter er vel toppkontrakten? Men å melde det ser omtrent umulig ut, synes jeg. 

Alt dette er imidlertid teori.


Julecupen var parturnering, og mer enn halvparten av N/S-parene var i 3 grand! I teorien kan Ø/V ta fire hjerterstikk og spar ess, men det er ikke så lett i praksis. Flere steder hvor syd var i 3 grand vant han for hjerter konge i første stikk etter en ikke unaturlig liten hjerter i utspill fra vest. Rasmussen-Gamlemshaug tok toppen for 3 grand med tolv stikk. Flere hadde 460 for 3 grand med elleve stikk, og kun to par gikk bet i 3 grand etter hjerter ut fra øst. To par var i 5 kløver, en vant tolv stikk, og en gikk bet da han bommet kløvervalget.

Hvem var i den såkalte toppkontrakten (teoretisk)? Ingen.