Honnørpoeng er ikke alt...

Det er ingen tvil om at Michaels Cuebid og Marmic 2NT («Unusual 2NT») er gode konvensjoner da det ofte er bra å få vist fram to farger hvor du har minst fem kort med en enkel melding.

Det vanligste er Michaels for å vise major + minor over motpartens åpning 1 i major (noen bruker spesifikk minorfarge), eller vise begge major om det er minoråpning fra motparten. Hopp til 2NT viser de to lavest rangerte umeldte fargene, for eksempel begge minor om motparten åpnet med 1 hjerter eller 1 spar. Men hva med den tredje muligheten for 5-5 hånd? Man kan jo ha 5-5 (minst) med de to høyeste umeldte, den høyeste og den laveste og de to laveste.

Det går an å spille med overmelding av motpartens farge som de to høyeste umeldte, 2NT og 3 kløver for de to andre kombinasjonene. Da kan man få vist alle mulige 5-5 (eller mer) variantene med det samme. Det betyr i så fall at man ikke kan hoppe til 3 kløver med lang kløverfarge, enten som svakt eller mellomsterkt som enkelte bruker. Det blir med andre ord litt gi og ta samme hva man avtaler.

I den norske nyttårsserien for lag på BBO kom en slik hånd i runde 3. Før vi ser på den 5-5 problematikken som innmelderen fikk får du vest sin hånd, og han var giver med Ø/V i sonen:

Hva ville du åpnet med?

Med femkorts majorfarge og sekskorts minorfarge er det i teorien riktig å åpne med den lengste fargen for så å forsøke å få vist 5-6 etter hvert ved å melde majorfargen to ganger senere. Det behøver dog ikke bli så enkelt da motparten ofte melder seg på. Av og til må majorfargen introduseres ubehagelig høyt. Derfor er det en stil heller å åpne med majorfargen for i alle fall å få fortalt om fem kort der og finne majortilpasningen om man har det, og senere hvis mulig melde minorfargen et par ganger og i alle fall få vist en 5-5 hånd. Hvis ikke kan majorfargen gå i glemmeboken. Men hvis den stilen følges bør det kun gjøres med helt minimum styrke, for meldes slik blir det umulig å få vist det sjette kortet i minorfarge, og da kan man kanskje gå glipp av en slem. Noen sier alltid lengste farge med 5-6, mens andre sier at i alle fall med bra hender anbefales helt klart å åpne med den lengste fargen. Hva med disse kortene?

Jo, det er helt minimum, men her er det rett og slett for ufyselig å åpne med 1 hjerter siden det er så enormt stor forskjell i fargekvalitet. Omtrent over alt ble det da også åpnet med 1 kløver på søndag. Slik så hele spillet ut:

Hva bør nord melde over 1 kløver fra vest? Her hadde det vært gunstig med en melding for å få fortalt om begge fargene med kun en melding. Men 2 kløver er Michaels (for dem som ikke bruker det som naturlig) og viser begge major, og 2NT viser de to laveste rangerte umeldte fargene, ruter og hjerter (noen bruker begge minor mot «kortkløver»). Løsningen blir at man må melde inn 1 spar og håpe at det blir mulig å få meldt ruteren også senere hvis ikke makker støtter sparen.

Er dobler et alternativ?

Jeg synes ikke det, med lange farger er det som regel klart best å komme i gang med å vise dem med det samme hvis man da ikke har veldig sterke kort.

I kampen mellom TopBridge og Nord-Norge meldte nord inn 1 spar mot Are Sivertsens (vest) 1 kløver. Hva ville du gjort med øst sine kort idet nord sier 1 spar?

Det er ikke ideelle kort for noen melding. Han er for svak til å straffepasse, dvs. håpe at makkeren kommer tilbake med en opplysende dobling for å passe, dvs. gjøre om doblingen til straff av 1 spar. Pass er et klart alternativ, men kanskje litt passivt. Hva med dobler?

I gamle dager lærte vi at negativ dobling viste 4-4 i de to umeldte fargene, men det er ikke noen regel som blir fulgt av mange lenger. Fokus for negative doblinger er mest på å ha umeldt major, her hjerter. Jeg har litt sansen for Stian Evenstad sin dobling. Makkeren kan jo melde kløver en gang til, ikke gunstig, men i alle fall finner vi hjertertilpasningen om den eksisterer.

Over Stian sin dobling fant Are en praktisk melding etter pass fra syd: 4 hjerter!

Det gikk pass rundt, og Ø/V var i frivillig meldt utgang med 19 hp til sammen. Men honnørpoeng betyr ikke alt i bridge, resultatet på et spill avhenger ikke av HP, men antall stikk som blir vunnet!

Trumfen satt behagelig 2-2, og N/S fikk kun to trumfstikk og for spar ess. Nord fant imidlertid i andre stikk fortsettelsen som kunne gitt bet i 4 hjerter, nok en spar som er riktig motspill mest fordi syd kan være den som har singel spar, og vest to spar. Men idet nord i neste stikk kom inn på hjerter dame kunne han ikke helt se for seg at syd hadde hjerter konge, og skiftet til ruter. Da stakk spillefører og spilte en andre runde trumf som førte til en fyrstelig begravelse for esset og kongen.

Ser du hvordan kontrakten betes?

Etter to runder spar, den andre trumfet av vest, så trumf mot bordet vinner nord med damen. Så må det spilles en tredje runde spar slik at syd kan trumfe med kongen. Nord har fortsatt trumfesset, forsvarets fjerde stikk.

Burde det vakre motspillet vært funnet?

Tja, det er vel mulig, for nord bør spørre seg hvorfor spillefører med for eksempel kongen-9 fjerde eller femt i trumf spiller liten mot kn-10 fjerde når damen kanskje sitter i saks?

Kontrakten ble altså vunnet, og da TopBridge sitt Ø/V par spilte 3 hjerter med ti stikk ga spillet 10 IMP til Nord Norge. En bet ville gitt 7 IMP den andre veien, en sving på 17 IMP.

Ved ett bord ble det spilt 5 hjerter doblet med en bet, +200 til N/S. To N/S-par fikk spille 3 ruter med ni stikk, N/S +110. I tillegg til TopBridge sin +170 Ø/V for 3 hjerter var det to N/S par som spilte 4 spar doblet med -500. Nord-Norge noterte altså en fet +620 Ø/V i 4 hjerter, og Sven Olai Høyland-Magne Eide (Bergen Ak) noterte en enda bedre +790 Ø/V for 4 hjerter doblet med ti stikk.