FARGEBEHANDLING - prosentsjanser, teori og praksis

På bridgesider (internett), i bridgespalter og magasiner ser en ofte gjennomgang av forskjellige fargebehandlinger og prosentsjansene for å spille en bestemt farge på forskjellige måter. Det er for så vidt interessant, og det bra å ha en viss peiling på hvordan forskjellige kombinasjoner bør spilles.

Det er imidlertid ikke nok å «pugge» slike ting. Ved bordet må du FØR du bestemmer deg for hvordan spille den kritiske fargen vurdere hele spillet, hvor mange stikk du behøver i fargen og den informasjonen du har og/eller får underveis. Ikke sjelden kan det vise seg at den teknisk korrekte fargebehandlingen faktisk er feil i akkurat det spillet.

I det spillet du skal få presentert i dag kan det ved første øyekast se ut som om det handler mest om fargebehandling. Men det er altså ikke sikkert den måten å spille fargen på som læreboka sier er best isolert sett skal benyttes likevel.

Hva er riktig spill i kløver om du rår over denne fargen?

Hvis en tyvtitter i læreboka om fargebehandling finner en at det med åtte kort til sammen er en bedre sjanse å ta finesse etter en dame enn å toppe for å se om damen sitter dobbel. Det er større sjanse for at damen finnes i en tre-korts farge (foran) enn i en to-korts farge (dobbelton bak). Det er 3 mot 2 (eller 60/40 i %).

Men så er det slik at det kan sitte 4-1.

Hvis man har en åttekorts kombinasjon med A-K-J-10 i toppen (honnørene kanskje fordelt på de to hendene) er det ofte korrekt å ta en honnør før du tar finesse etter damen neste gang. Da garderes i alle fall mot damen singel som det er kjedelig å tape stikk til hvis finessen tas i fargens første runde.

Er det slik her at du bør ta en honnør først med denne kombinasjonen (6-2)?

Det avhenger av hvor mange stikk du behøver i fargen. Hvis du behøver kun tre stikk er det riktig å ta en honnør først, for da kan du ta finesse med knekten andre gangen og få de tre stikkene du behøver selv om han foran har damen fjerde. Men hvis vest har damen fjerde må det tas to finesser for å få alle stikkene. Derfor er det slik at om du trenger alle stikkene fra en slik farge, og har dobbelton på den ene siden (som her) er det riktig å ta finesse i første runde. Ja, da kan du tape til damen singel bak, men du vinner med alle andre 4-1 kombinasjoner hvis vest har damen. Det er fire 4-1 kombinasjoner, singel kløver 8, 7, 5 eller 2 hos øst, mot den ene kombinasjonen du taper til, damen singel hos øst.

Dette er altså teorien. Så var det dette med å vurdere hele spillet, da.

I dagens spilleprøve skal du forsøke deg I 6 NT spilt av syd.

Vest spiller ut en ruter til østs ess. Øst fortsetter med ruter.

Ja, her har du nettopp den kløverfargen vi gikk gjennom. Det er imidlertid slik at hvis du låser deg på ting du har lært om fargebehandling isolert sett overser du at det kanskje er feil å følge lærdommen akkurat her.

Om spillet hadde vært sånn at du behøver alle kløverstikkene er altså beste sjanse å ta direkte finesse så du kan gjenta den for å få med damen fjerde foran. I dette tilfellet er det helt feil spilt.

Tell toppstikkene først!

Her har du 3+4+2+2=11 stikk fra taket og behøver kun tre stikk i kløver for å vinne 6NT.  Da er den beste kløverbehandlingen å ta en honnør først for å gardere mot singel dame hos øst. Senere kan en finesse tas, og om vest har damen får du de tre kløverstikkene du trenger uansett om det sitter 3-2 eller 4-1.

Men det er flere muligheter i dette spillet.

Ikke se helt bort fra sparåtteren! Det kan jo sitte 4-3 i spar med spesifikt J-10-9 tredje. Da gir åtteren det tolvte stikket, og å så fall er det veldig dumt å ta en kløverfinesse som kanskje ryker når du hadde tolv stikk fra topp med kun to stikk i kløver! Sjansen for ekstra sparstikk er imidlertid veldig liten, men den bør prøves først. Og når det er slik som dette er det ofte en god ide å ta alle toppstikkene i sidefargene så kan det noen ganger hende du får nyttig informasjon. Da må du frem med kuleramma!

Ta det tredje ruterstikket. Da oppdager du at vest hadde startet med seks små ruter og øst esset dobbel. Innkasser kløver ess for å gardere mot damen singel. Så spar dame fulgt av hjerter, og underveis tar du for A-K i spar og forlanger tolv stikk allerede hvis åtteren blir god. Men det sitter ikke J-10-9 tredje i spar som jo kun var en veldig liten tilleggssjanse, vest hadde J-10 dobbel, og øst nieren femte.

Idet hjerteren spilles viser det seg at den satt 3-3 fra start.

Hvorfor har all denne tellingen å si?

Slik ser det ut før det siste hjerterstikket tas:

Jo, å ha tunga rett i munnen og følge med på fordelingen hos motspillerne er veldig viktig! I dette tilfellet har du fått mye nyttig informasjon. Siden fordelingen i alle fargene unntatt kløver er klar vet du øst og vests fordeling fra start og følgelig fordelingen de sitter igjen med i trekorts-situasjonen!

Vest startet med to spar, tre hjerter og seks ruter. Han hadde følgelig dobbelton kløver fra start og kun en kløver nå. Øst startet med fem spar, tre hjerter, to ruter og derfor tre kløver fra start. Du har tatt en kløverrunde og vet altså at vest har igjen singel kløver, og det er enten damen singel eller singelton liten. Hvis vest har singelton linte i trekorts-possen har øst igjen damen gardert. Da ser det i så fall mørkt ut?

Nei, hvis øst har igjen kløver dame gardert er han ille ute nå! Du vet jo at han også har en sparnier han må passe på.

Du tar for hjerter ess og kaster kløver 10. Hva skal øst kaste? Han må holde spar 9 om du ikke skal få stikk for den sparåtteren jeg nevnte tidligere. Så øst må kaste kløver. Med to kort igjen spiller du kløver mot K-J og vet at det er plutselig har blitt helt tullette å ta finessen hvis vest følger med liten kort, for fargen må sitte 1-1 på dette tidspunktet!

Hele spillet slik det satt da flere gikk bet i 6NT da de tok kløverinessen:


På en måte var J-10 faktisk unødvendig siden den med tre kløver også hadde sparholdet. Noen av de som gikk bet i 6 NT hadde kanskje vunnet den med dårligere kløver! For å vise hvordan det ville gått til tar vi med sluttposisjonen med Ø/V sine kort vist også, men nå har jeg gjort om spilleførers kløver og gjort den svakere!

 

Her startet altså spillefører med kun A-K tynt sjette mot to små i kløver så det var ingen finessemulighet i fargen. Det står i 6 NT likevel siden den med sparholdet (må ha minst fire spar) også er alene om kløverholdet. I sluttposisjonen må øst holde spar 9 slik at syds åtter ikke gir stikk, så øst kaster kløver idet skviskortet hjerter ess spilles. Spillefører får da for K-5 i kløver (eller enda mer elegant for kongen og så toeren til slutt om han legger femmeren på hjerter ess).

EKRENS 2 RUTER skaper sving

I en kamp fra en lagturnering på BBO møtte vi denne uken et engelsk lag bestående av juniorer. De brukte Ekrens 2 ruter, en konvensjon en faktisk kommer bort i oftere mot utlendinger enn nordmenn.

Bjørn Olav Ekren har fått æren å bli titulert som oppfinner av Ekrens 2 ruter som viser begge major og under åpning. Konvensjonen ble raskt populær i Norge på 90-tallet, men senere mistet mange norske spillere litt interessen for å bruke åpning 2 ruter til det formålet.

Alle konvensjoner som er litt uvanlige er «gi og ta», det skapes svingspill da meldingene går forskjellig fra ved det andre bordet. Noen ganger blir det pluss-spill, andre ganger kan man være ute å kjøre.

«Ekrens» oppstod to ganger i kampen på tirsdag.

I det aller første kom det engelske N/S-paret i en ganske dårlig kontrakt etter deres 2 ruteråpning, men det var aldri fare for noe stort svingspill.

Mot 2 spar kom ruter ut til damen, kongen og esset. Spillefører prøvde kløver dame, men vest stakk. Med åpne kort kan forsvaret nå holde kontrakten på fem eller kanskje seks stikk hvis vest skifter til spar dame, så spar til kongen fulgt av esset. Så spilles ruter, og de kan ta to ruterstikk før enda en ruter presser ut nords siste trumf. Øst blir alene om å ha igjen trumf, og dette gir i alle fall syv motspillstikk.

Vest fant ikke det skiftet, og Ø/V stod en liten stund i fare for å dytte på 2 spar, men det endte med en bet.

Ved vårt bord åpnet øst med 1 kløver. 2+ kort i fargen.

Spiller du med innmelding 2 kløver som naturlig, eller er det Michaels Cuebid (5-5 i major)? Jeg kunne ikke melde 2 kløver naturlig og passet. Vest sa 1 spar som ble altertert, og de opplyste at det benektet major. Øst sa 1NT, og da syntes jeg det var på tide å melde seg på med 2 kløver. Det gikk pass rundt. Den kontrakten kan betes om de får satt opp ruterstikk. Da har de tre stikk i spar, ett i ruter og to i trumf slik det sitter.

Vest startet med spar dame fulgt av spar til konge, spar ess og enda en spar. Siden tieren var godspilt kastet jeg rutertaperen min, og vest stjal med kløver 8. Det var fire stikk til Ø/V, og nå avhenger kontrakten av å tippe kløveren.

Det er et valg mellom å gå over på hjerter konge og spille kløver til tieren (riktig om øst har knekten tredje), eller toppe kløveren som er riktig sånn som det satt her siden vest hadde igjen kun A-J dobbel. Det er også riktig å toppspille fargen om vest har J-8 dobbel fra start. Det som gjorde at det tippet i favør av å toppe var at vest hadde stjålet med åtteren. Hvis øst har J-x-x i kløver har i så fall vest (lumsk) trumfet med åtteren fra A-8-x.

'Kontraktaten ble vunnet, og det var verd 4 IMP. Ikke noe stort svingspill pga. Ekrens dette, men det neste tilfellet av 2 ruteråpningen ga større utslag.

Ved vårt bord åpnet vest med 1NT som ikke er etter min smak med den fordelingen. Det er bedre med litt sånn off-shape NT-åpning om det er femkorts minor- og en annen fire-korts farge (og 2-2), spesielt om det er en hånd som kan gi et gjenmeldingsproblem hvis det åpnes med 1 i minor. Men det fungerte bra med NT her. Østs 3 spar viste singelton og trekorts hjerter, 5-4 eller 4-5 i minorfargene og utgangskrav. Nå meldte jeg meg på med en dobling, kanskje ikke særlig lurt? Det fikk i alle fall vest til å satse optimistisk da han visste det var perfekt tilpasning.

Lilleslem i hjerter var glimrende. Det bør vel gå an å finne frem til 6 hjerter etter åpning 1 hjerter også, og nesten en tredel av Ø/V-parene meldte slemmen.

I 6 hjerter er det kun en spartaper, og kløveren må ikke tippes da den tredje ruterhonnøren gir et kløveravkast, og den femte ruteren godspilles med en stjeling og gir ett kløveravkast til.

Ved det andre bordet åpnet syd med Ekrens 2 ruter! Da var det sannelig ikke så lett å melde slem i en farge syd har vist minst fire kort!: De startet bra med naturlig innmelding 2 hjerter, men så stoppet de i 4 hjerter. Det er kanskje ikke noe å si på når de vet syd kan ha fem hjerter?

Spillet ga 13 IMP til de engelske juniorene.

Lag SKEIDAR vant også 13 IMP da Lasse Aaseng-Tom Johansen meldte slik:

Naturlige meldinger, en kontrollmelding (4K), et forslag (6K) og gode vurderinger.

Hoftaniska-Charlsen (De BOTTON) fant også frem til slem og vant spillet da motstanderlagets Ø/V-par stoppet i utgang.