Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

FARGEBEHANDLING - prosentsjanser, teori og praksis

På bridgesider (internett), i bridgespalter og magasiner ser en ofte gjennomgang av forskjellige fargebehandlinger og prosentsjansene for å spille en bestemt farge på forskjellige måter. Det er for så vidt interessant, og det bra å ha en viss peiling på hvordan forskjellige kombinasjoner bør spilles.

Det er imidlertid ikke nok å «pugge» slike ting. Ved bordet må du FØR du bestemmer deg for hvordan spille den kritiske fargen vurdere hele spillet, hvor mange stikk du behøver i fargen og den informasjonen du har og/eller får underveis. Ikke sjelden kan det vise seg at den teknisk korrekte fargebehandlingen faktisk er feil i akkurat det spillet.

I det spillet du skal få presentert i dag kan det ved første øyekast se ut som om det handler mest om fargebehandling. Men det er altså ikke sikkert den måten å spille fargen på som læreboka sier er best isolert sett skal benyttes likevel.

Hva er riktig spill i kløver om du rår over denne fargen?

Hvis en tyvtitter i læreboka om fargebehandling finner en at det med åtte kort til sammen er en bedre sjanse å ta finesse etter en dame enn å toppe for å se om damen sitter dobbel. Det er større sjanse for at damen finnes i en tre-korts farge (foran) enn i en to-korts farge (dobbelton bak). Det er 3 mot 2 (eller 60/40 i %).

Men så er det slik at det kan sitte 4-1.

Hvis man har en åttekorts kombinasjon med A-K-J-10 i toppen (honnørene kanskje fordelt på de to hendene) er det ofte korrekt å ta en honnør før du tar finesse etter damen neste gang. Da garderes i alle fall mot damen singel som det er kjedelig å tape stikk til hvis finessen tas i fargens første runde.

Er det slik her at du bør ta en honnør først med denne kombinasjonen (6-2)?

Det avhenger av hvor mange stikk du behøver i fargen. Hvis du behøver kun tre stikk er det riktig å ta en honnør først, for da kan du ta finesse med knekten andre gangen og få de tre stikkene du behøver selv om han foran har damen fjerde. Men hvis vest har damen fjerde må det tas to finesser for å få alle stikkene. Derfor er det slik at om du trenger alle stikkene fra en slik farge, og har dobbelton på den ene siden (som her) er det riktig å ta finesse i første runde. Ja, da kan du tape til damen singel bak, men du vinner med alle andre 4-1 kombinasjoner hvis vest har damen. Det er fire 4-1 kombinasjoner, singel kløver 8, 7, 5 eller 2 hos øst, mot den ene kombinasjonen du taper til, damen singel hos øst.

Dette er altså teorien. Så var det dette med å vurdere hele spillet, da.

I dagens spilleprøve skal du forsøke deg I 6 NT spilt av syd.

Vest spiller ut en ruter til østs ess. Øst fortsetter med ruter.

Ja, her har du nettopp den kløverfargen vi gikk gjennom. Det er imidlertid slik at hvis du låser deg på ting du har lært om fargebehandling isolert sett overser du at det kanskje er feil å følge lærdommen akkurat her.

Om spillet hadde vært sånn at du behøver alle kløverstikkene er altså beste sjanse å ta direkte finesse så du kan gjenta den for å få med damen fjerde foran. I dette tilfellet er det helt feil spilt.

Tell toppstikkene først!

Her har du 3+4+2+2=11 stikk fra taket og behøver kun tre stikk i kløver for å vinne 6NT.  Da er den beste kløverbehandlingen å ta en honnør først for å gardere mot singel dame hos øst. Senere kan en finesse tas, og om vest har damen får du de tre kløverstikkene du trenger uansett om det sitter 3-2 eller 4-1.

Men det er flere muligheter i dette spillet.

Ikke se helt bort fra sparåtteren! Det kan jo sitte 4-3 i spar med spesifikt J-10-9 tredje. Da gir åtteren det tolvte stikket, og å så fall er det veldig dumt å ta en kløverfinesse som kanskje ryker når du hadde tolv stikk fra topp med kun to stikk i kløver! Sjansen for ekstra sparstikk er imidlertid veldig liten, men den bør prøves først. Og når det er slik som dette er det ofte en god ide å ta alle toppstikkene i sidefargene så kan det noen ganger hende du får nyttig informasjon. Da må du frem med kuleramma!

Ta det tredje ruterstikket. Da oppdager du at vest hadde startet med seks små ruter og øst esset dobbel. Innkasser kløver ess for å gardere mot damen singel. Så spar dame fulgt av hjerter, og underveis tar du for A-K i spar og forlanger tolv stikk allerede hvis åtteren blir god. Men det sitter ikke J-10-9 tredje i spar som jo kun var en veldig liten tilleggssjanse, vest hadde J-10 dobbel, og øst nieren femte.

Idet hjerteren spilles viser det seg at den satt 3-3 fra start.

Hvorfor har all denne tellingen å si?

Slik ser det ut før det siste hjerterstikket tas:

Jo, å ha tunga rett i munnen og følge med på fordelingen hos motspillerne er veldig viktig! I dette tilfellet har du fått mye nyttig informasjon. Siden fordelingen i alle fargene unntatt kløver er klar vet du øst og vests fordeling fra start og følgelig fordelingen de sitter igjen med i trekorts-situasjonen!

Vest startet med to spar, tre hjerter og seks ruter. Han hadde følgelig dobbelton kløver fra start og kun en kløver nå. Øst startet med fem spar, tre hjerter, to ruter og derfor tre kløver fra start. Du har tatt en kløverrunde og vet altså at vest har igjen singel kløver, og det er enten damen singel eller singelton liten. Hvis vest har singelton linte i trekorts-possen har øst igjen damen gardert. Da ser det i så fall mørkt ut?

Nei, hvis øst har igjen kløver dame gardert er han ille ute nå! Du vet jo at han også har en sparnier han må passe på.

Du tar for hjerter ess og kaster kløver 10. Hva skal øst kaste? Han må holde spar 9 om du ikke skal få stikk for den sparåtteren jeg nevnte tidligere. Så øst må kaste kløver. Med to kort igjen spiller du kløver mot K-J og vet at det er plutselig har blitt helt tullette å ta finessen hvis vest følger med liten kort, for fargen må sitte 1-1 på dette tidspunktet!

Hele spillet slik det satt da flere gikk bet i 6NT da de tok kløverinessen:


På en måte var J-10 faktisk unødvendig siden den med tre kløver også hadde sparholdet. Noen av de som gikk bet i 6 NT hadde kanskje vunnet den med dårligere kløver! For å vise hvordan det ville gått til tar vi med sluttposisjonen med Ø/V sine kort vist også, men nå har jeg gjort om spilleførers kløver og gjort den svakere!

 

Her startet altså spillefører med kun A-K tynt sjette mot to små i kløver så det var ingen finessemulighet i fargen. Det står i 6 NT likevel siden den med sparholdet (må ha minst fire spar) også er alene om kløverholdet. I sluttposisjonen må øst holde spar 9 slik at syds åtter ikke gir stikk, så øst kaster kløver idet skviskortet hjerter ess spilles. Spillefører får da for K-5 i kløver (eller enda mer elegant for kongen og så toeren til slutt om han legger femmeren på hjerter ess).

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.