Å støtte med kun tre kort (etter 1-over-1 svar)

I en lagturnering på BBO kom et spill som illustrerer godt «problemet» med å støtte svarerens majorfarge etter en-over-en svar til 2 major med kun tre-korts støtte.


I «gamle dager» lærte vi at når det går åpning 1 i farge, en-over-en svar i major fra makker, så støtter åpneren med fire-korts støtte. Uten det må man etter «steinalderbridge» finne en annen melding.

I moderne bridge har det blitt mer vanlig å støtte med tre-korts i en sånn situasjon, men i så fall med kort som passer for fargekontrakt, og ingen annen gjenmelding virker særlig god.

Hvis svarhånden er svak blir dette sjelden feil, da passer han på 2 major som ofte spiller bedre enn 1NT om åpneren har den rette håndtypen for støttemeldingen (fordelingspreget). I verste fall spiller vi 2 i major på 4-3 tilpasning.

Litt verre kan det være om svarhånden er sterk og har kun fire-korts farge, for etter denne meldestilen vet ikke svareren om de har 4-4 eller 4-3 tilpasning. For å løse det spiller mange med 2NT etter en slik start som en slags «Check-Back» som først og fremst spør om åpnerens støtte er på tre- eller fire kort.


Det er forskjellige variasjoner av den 2NT varianten, noen bruker det som utgangskrav, andre som minst invitt. Felles for alle versjoner er at vi ikke kan stoppe i 2NT.

Han som støttet til 2 major melder normalt 3 eller 4 i majorfargen med fire-korts støtte, og noe annet med kun tre-korts støtte.

Merk at med balansert hånd bør det neste nalltid gjenmeldes 1NT heller enn å støtte med tre kort i fargen.

Denne problemstillingen oppstår for mange både etter 1 kløver – 1 i major og 1 ruter-1 i major. For de som spiller med såkalte kløverføringer er ikke dette noe problem etter åpning 1 kløver og et svar som viser majorfarge (svareren melder fargen under den han har), for da viser åpneren med det samme tre-korts støtte ved å melde 1 i majorfargen direkte: 1 kløver – 1 ruter som viser 4+ hjerter, og 1 hjerter gjenmelding fra åpneren med tre hjerter, og han sier 2 i svareres majorfarge med vanlig åpning og fire-korts støtte.

Så til den nevnte hånden som forekom forleden:

Nord har gode kort, og det kan stå utgang. Det er imidlertid mange håndtyper syd kan ha her, og det syd har er en av dem. For hva er syds andre melding om han ikke skal si 2 spar?

Syd er for svak til reversmeldingen 2 hjerter. Å si 1NT virker helt feil, og da blir det eneste alternativet til 2 spar å si 2 ruter. Det viser imidlertid nesten alltid sekskorts farge, og en risikerer å bli spillende 2 ruter på 5-1 tilpasning i stedet for en sunn sparkontrakt, for en makker med en svak svarhånd og singel ruter kan ikke klandres for å passe på syds gjenmelding 2 ruter.

Å støtte til 2 spar med slikt har veldig mange fordeler.

Men altså, da vet ikke nord sikkert om det er åttekorts tilpasning i majorfargen. Siv Thoresen (nord) gjorde det enkelt, hun meldte utgang direkte – 4 spar!

4 spar var en fin kontrakt denne gangen så «never argue with success» - den direkte 4 sparmeldingen. Akkurat sånn meldte faktisk mine motstandere også ved vårt bord, litt frustrerende for det er selvsagt mulig å havne 3NT med slikt.

Beste motspill mot 4 spar er å spille ut kløver og mer kløver som setter et visst press på spillefører. Så snilt som det sitter blir det uansett ti eller elleve stikk. Da det beste utspillet og motspillet ikke ble funnet vant vår motstander enkelt elleve stikk, N/S + 650. Det noterte Thorsen-Lie også.

Mine lagkamerater startet meldingene slik:

Jeg kjenner ikke deres systemavtaler i detalj, men det ser unektelig ut som om syd fikk vist sine kort helt perfekt. Likevel meldte nord, helt uforståelig synes jeg, 3NT med tieren tredje i kløver mot det som må være en singelton! Utgang i 4 spar på 4-3, eller 5 ruter må da være bedre?

De spilte altså en forferdelig 3NT hvor både 4 spar og 5 ruter er glimrende utganger som lett vinnes.

Så vi tapte spillet?

Vi kunne tapt spillet, men ikke med mer enn 2 IMP. For 3NT kan ikke rokkes! Ingen som var i 3NT gikk bet.

Se en gang til på kløverfargen. N/S har ingen kløverstopper i det hele tatt, men kombinasjonen de har og småkortenes plassering Ø/V gjør at fargen er dønn blokkert, motspillerne kan ikke få tatt mer enn fire kløverstikk.

Da Ø/V startet med kløver til kongen og kløver tilbake til esset var det slik at øst må ta tredje kløverstikket for å ta ut nords tier, og da kan ikke vest få kvittet seg med stor nok kløver til at øst kan få tatt det fjerde kløverstikket og fortsatt være inne for å ta betestikket.

Øst så denne blokkeringen og skiftet i tredje stikk til ruter. Da stod resten siden både hjerter og ruter ga full uttelling, N/S + 660 og uavgjort spill!

Hvem trenger godt system (evt. kombinert med gode vurderinger)?


En slags "Stepping Stone squeeze"

I OCBL OPEN LEAUGE lørdag kveld norsk tid vant lag FASTING sin kamp og ligger nr. 3 i sin gruppe.

I det aller siste spillet i lørdagens kamp var det lett etterpå å se hvordan spillefører kunne vunnet 3NT. Ved noen bord ble det likevel bet selv om det er ni «enkle» med åpne kort. I vår kamp (Australia-Goded) ble det bet ved begge bord!

Mot 3NT spiller øst ut spar til kongen og esset. Når en ser alle kortene er det bare å ta en ruterfinesse så er det ni stikk siden ruter dame i så fall gir stikk. For å få til det må imidlertid kløver knekt stikkes over med damen som ikke er så artig om fargen sitter 4-2 eller 5-1. Noen spillefører mente de hadde tid til å godspille ruterstikk ved å starte med ruter fra hånden.

I vår kamp spilte begge ruter ess i andre stikk, så ruter 9 som gikk til vests tier. Da fikk øst sjansen å kaste et kort. Jeg hadde spilt ut spar 5. Til vanlig spiller jeg syveren fra slike farger, men med ukjent makker som visstnok er litt rigid på det med fjerde høyeste fulgte jeg den avtalen. I andre ruterrunde er det imidlertid en sjanse for å hjelpe makker til å finne hjerterskiftet. Jeg kastet spar 7. Når den som har invitert i en farge kaster et kort fra den fargen som det første han gjør forteller det noe. Det er klart at øst aldri kaster spar i den situasjonen om han har god spar!

De fire første stikkene gikk akkurat likt ved begge bord. Vest skiftet til hjerter 9 som ble lasjert, så mer hjerter til damen og kongen fulgt av en tredje runde hjerter. Nå har spillefører to mulige måter å vinne ni stikk på. Han kan stikke over kløver knekt med damen og spille ruter mot damen. Det går bra siden han med ruter konge ikke har den siste hjerteren. Har han det blir det bet på den måten, og kanskje ville spillefører så oppdage at kløveren faktisk satt 3-3 og det kunne blitt ni stikk med fire stikk i kløver.

Ved vårt bord ga på en måte spillefører opp, eller det han gjorde var å låse seg på sitsen i kløver da han spilte A-K-J og oppdaget at det ikke gikk å få tre kløverstikk siden øst var fri tredje gang. Da var det bet, vest fikk to ruterstikk til slutt.

Det han burde gjort var å stoppe kløverspillet etter to runder og først ta de to sparstikkene idet disse kortene er igjen:

På spar dame følger vest, men så på spar knekt er han ferdig. Hvis han kaster en kløver står kløveren. Hvis han kaster ruter kan spillefører simpelthen godspille ruterstikk med inntak på kløver knekt. Eller mer elegant, siden dette er en slags vadesteins-skvis (stepping-stone), kan han idet vest holder kløveren og går ned på singel ruter ta for kløver knekt og spille inn vest på den nå single ruterkongen i stikk 12. Vest må hjelpe spillefører over til kløver dame, det niende stikket.

Beste spilleplan i 3NT?

Litt usikker, men det er vel ok å spille ruter ess i andre stikk (noen ganger faller kongen). Så bør det kanskje spilles kløver knekt til damen og ruter opp mot damen? Å spille A-K-J og stikke over er og en mulighet for å ta den fjerde kløveren om det rett og slett sitter 3-3, men det kan bli feil om kløveren sitter 5-1.

Etter ruter ess, kløver knekt til damen og ruter opp er det nesten safe, om da ikke øst har fire ruter. Hvis vest følger med liten ruter, og damen blir stukket av østs konge er det tid nok til å godspille ett ekstra ruterstikk senere, for hjerteren er gardert.

Syv av 32 spilleførere gikk bet i 3NT. Også i lag SKEIDAR sin kamp var en bet i 3NT uavgjort spill. I lag FASTING,  lag SELIGMAN (Brogeland-Lindqvist) og De BOTTON-NORWEGIAN AMAZONES (norske spillere ved begge bord) var det uavgjort med +600.