Gli og motgli - det jevner seg nok ut

Av og til har man god flyt ved bridgebordet, eller god gli som det kalles. Andre ganger er det så fryktelig motgli at det føles omtrent som om man har bommet fullstendig og smurt med klister, så viser det seg at det er fem minusgrader og nysnø.

Noen ganger gjør motparten alt riktig. Etter hvert begynner da frustrasjonen å ta bo i deg og makker, og så kommer det gjerne noen feil også. Da blir man sittende igjen med en elendig liste. Andre ganger får vi god gli hvor egne kontrakter er bra og vinnes, mens motparten ikke klarer å treffe på noen ting.

I en kamp i OCBL League i forrige uke fikk jeg og min makker (for anledningen), australske David Beuchamp den berømte glien. Motstanderne gjorde noen klare feil, og der de prøvde noen marginale aksjoner ble det også bom. Over 20 spill ble det galt for dem på omtrent en tredel av spillene, og spesielt i fem spill hvor vi til sammen ble forært 55 IMP omtrent uten å være nødt til å løfte en finger!

Allerede i andre spill gikk den tyrkiske spilleføreren bet i en 4 hjerter som godt kunne vært vunnet. Han hadde på et vis et valg, men tråkket feil i et spill hvor godt over halvparten av spilleførerne noterte +620. Spillet ga oss 12 IMP. I det spillet fikk også Aaseng-Johansen (Skeidar) og Thoresen-Brandsnes (lag Fasting) tak i beten, så det var helt klart et norsk gladspill. I lag De Botton sin kamp med nordmenn spillende for De Botton ved begge bord var N/S +620 uavgjort.

I et spill ganske tidlig ble vi holdt ute av meldingene fordi de åpnet med en svak 1 NT. Det er ikke alltid gull, men skulle vise seg å være helt greit denne gangen. Spillet så slik det ut:

Nord åpnet altså med 1NT (12-14), og syd spurte med Stayman før han avsluttet med 3NT da nord ikke hadde noen major. Det var vel litt uheldig at ruteren så sånn ut siden nord hadde maks seks kort i majorfargene, men det er ikke godt meldt.

Vi tok fem ruterstikk og beten med det samme. Ved mange andre bord ble det åpnet med 1 kløver med nords kort. Da kommer Ø/V med i meldingene med rutertilpasningen sin, og 3 NT er plutselig ikke noen aktuell kontrakt for N/S. Noen steder ble Ø/V doblet i ganske høye ruterkontrakter og gikk -300, andre var i 5 kløver N/S med tolv stikk, og det var faktisk også noen som meldte og vant slem som er i hardeste laget. Våre lagkamerater unngikk 3NT.

Det gikk bare et par spill før vi fikk kastet 12 IMP til etter oss i dette spillet hvor du kan ta nords kort og vurdere meldesituasjonen som oppstod med øst som giver og alle i sonen:

Nord doblet opplysende. Det kan nok av og til være riktig, men det er temmelig frisk satsing selv om det er klart at syd må ha en god del poeng (balanseringsposisjon). N/S behøver ikke ha noen tilpasning og må spille på tre-trinnet i faresonen. Det er god sjanse for at makker har sparlengde og får i så fall et vanskelig meldeproblem over nords dobling.

Akkurat sånn var det. Syd hadde god fire-korts spar og ett ess, så han passet ut doblingen.

Det er mulig N/S kan sette press på spillefører med et double dummy motspill, men det kom på ingen måte. Siden de kun hentet to ruterstikk fra start fikk Beuchamp tak i ett doblet overstikk, +870 og nok en tosifret IMP-gevinst! (de fikk to sparstikk og to ruterstikk, det var alt)

Siden østs 1 kløver viser 2+ kløver synes jeg det har noe for seg å doble opplysende første gangen med syds kort, selv om det ikke er ideell fordeling og kan bli litt kjedelig om makkeren melder ruter. Syd passet imidlertid, og det kan neppe kritiseres.

Våre frustrerte motstandere fulgte opp med å melde en slem som gikk bet fordi ruter ess satt bak kongen (6NT kan vinnes fra den andre siden), 11 IMP da N/S ved det andre bordet spilte utgang.

Også i det spillet fikk både lag Skeidar og lag Fasting spille mot slem med bet sammen med litt under halvparten av de andre lagene. Resten var i utgang bortsett fra to par som vant 6NT spilt fra den andre siden.

Som om ikke alt det her var nok for det tyrkiske laget ble det galt for dem også med disse kortene:

Hvilken kontrakt ville du helst spilt med disse kortene?

3NT er vel ganske normalt, men det er ikke langt unna slem dette.

Syd åpnet med 1 spar og sa 2 hjerter over svaret 2 ruter som var naturlig utgangskrav. Nord fortsatte med 2NT, og nå sa syd 3 kløver. Viser det alltid 5-4-0-4, eller kan man melde slik for å vise fordelingen 5-4-1-3?

Det mente tydeligvis syd, men nord trodde antagelig 3 kløver viste farge, for han ble ambisiøs. De endte i 6 kløver.

Er det en veldig dårlig kontrakt?

Nei, det er vel ikke så dårlig om en ser bare på N/S sine kort. Kløveren må være uten taper siden Ø/V har hjerter ess. I tillegg til det må det sitte sånn noenlunde, så 6 kløver er litt for hardt selv om det er en slem som godt kan fyke hjem.

Det gjorde den ikke da øst hadde sikkert trumfstikk, og dessuten satt alt det andre helskjevt med singel ruter hos vest, og dobbel hjerter hos øst. Kontrakten kollapset fullstendig, fire bet. Det ga nok et tosifret tapsspill for det tyrkiske laget, 12 IMP.

Fuglestad-Harding (Norwegian Amazones) satt Ø/V imot 6NT, og de doblet kontrakten! Det ga pene +300, 12 IMP inn for det norske laget siden Blågestad-Helness spilte 3NT med ni stikk.

I de siste spillene skjedde ikke noe særlig i vår kamp, men N/S ved vårt bord hadde allerede egenhendig ordnet seg en fryktelig liste, dog litt uheldig i noen spill. De fleste bridgespillere, og spesielt vi som har vært med noen år vet godt hvordan det er, «been there, done that». Av og til blir simelthen alt "gæli".

Så uten at jeg kan love noe kan det godt hende det kommer en artikkel om noen dager hvor det er helt motsatt, vi sitter og kaver og tråkker feil i annethvert spill…