Monsterkort

Søndag morgen (lørdag kveld i Norge) ble jeg igjen innkalt som reserve for det australske laget som spiller i OCBL OPEN TEAMS. Vi møtte et tyrkisk lag som forærte oss en rekke gladspill, men i det spillet du her skal få se var det ikke sikkert hvor poengene skulle havne.

Som i den forrige kampen jeg spilte fikk jeg utlevert en ekstrem monsterhånd som øst /giver vest) og visste ikke helt hvordan jeg skulle melde:

Ti sikre stikk på egen hånd, så etter to passer ble det til 2 kløveråpning (utgangskrav, eller 22+ grandhånd). Makker sa 2 ruter, jeg 3 kløver. Nå kom 3 ruter fra makker, uklart hvilken betydning i et nytt makkerpar, og jeg fortsatte med 4 kløver. Da kom 4 spar, antagelig kontrollmelding, men fortsatt uklart da de videre meldinger i en sånn meldesituasjon ikke var diskutert i det hele tatt. Vi hadde imidlertid avtalt å vise første og andrekontroller (laveste cuebid) i cuebidsituasjoner, så det tydet i alle fall på at han ikke hadde noen kontroll i ruter eller hjerter. Men det hele var dog usikkert, som sagt.

At 4 grand nå ville være Key Card Blackwood med kløver som trumf var en rimelig antagelse, og der hadde vi en avtale - en dårlig en! Svaret 5 kløver på 4NT ville nemlig vise ett nøkkelkort og 5 ruter null. Dermed ville vi kanskje være for høyt hvis hans svar ble 5 ruter da det i så fall er en spartaper og mye mulig en taper i en av rødfargene også.

Bør det satses på at makker har to viktige kort, enten to røde konger, eller spar ess og en rød konge? Han kan også ha K-Q i en rød farge. Jeg turde ikke satse på det, og noen ganger kan det hende makker har kun spar konge og noen damer i de røde fargene, i så fall er ikke engang 5 kløver en sikker kontrakt - dog ganske pessimistisk tenkt.

Jeg sa 5 kløver, og etter å ha meldt sånn, 3 kløver, 4 kløver og 5 kløver i en utgangskravsituasjon så må makker oppfatte det som en gedigen sleminvitt. Hva han skal lette til slem med er dog ikke så opplagt, men kanskje bør han løfte til slem med for eksempel spar ess og en konge?

Å stoppe i 5 kløver var korrekt, men vi tapte spillet likevel.

Makker hadde akkurat de kortene som gjør at det godt kan bli bet i 5 kløver. Men slik det satt vinnes 5 kløver da syd må gi favør på et tidspunkt, enten gi stikk for bordets spar konge, eller spille unna en rød konge.

Mot 5 kløver spilte syd ut hjerter knekt og damen ga stikk med det samme. Da var det elleve enkle, og det var mulig å få et overstikk.

Etter en halvmeter med kløver så jeg at det kunne bli et innspill i trekortsposisjonen om samme motspiller har spar ess og ruter konge. Men jeg turde ikke spille på det da det innbærer at ruter ess ikke må innkasseres mot slutten, og da kan det hende en ikke får for det kortet om feil motspiller kommer inn. Så i 5 kløver ble bare de elleve stikkene tatt.

Ser du innspillet som gir tolv stikk etter favøren i utspillet?

Det er "bare" å spille hele kløverboka og ta for hjerter ess underveis. Før den siste kløveren ser det slik ut:

Spillefører må lese sitsen da syd kan kaste "lurt", men normalt setter motspillere seg på det de kan holde så lenge som mulig (her 2-2 i de to fargene). På kløver 3 fra øst må syd blanke spar ess, eller gå ned på singel konge i ruter som i så fall kan toppes ut. Holder han singel spar ess og ruter konge dobbel kastes en spar fra vest, så spar til syd som må avslutte fra K-7 i ruter, tolv stikk.

Dette har imidlertid kun akademisk interesse i lagkamp når det spilles kun utgang, og spillet vinnes/tapes hvis Ø/V ved det andre bordet melder slem.

Og det gjorde de!

Syd fant imidlertid et godt utspill mot 6 kløver spilt av øst da han spilte ut sin singel trumf. Spillefører tok noen trumfrunder, så spar dame. Syd stakk og måtte fortsette med spar til kongen. Fra øst forsvant hjerter 7. Nå er det bet, og det burde bli 11 IMP til Australia. Men lagets sponsor (halv)sov selv om nord var maksimalt hjelpsom og kastet alle sine tre hjerter, og da vet syd at spillefører har kun en hjerter igjen - esset! 

I sluttposisjonen må på et vis syd "gjette" om han skal blanke hjerter konge eller ruter konge, men så er det altså ikke gjetting siden makkeren har vært hjelpsom og sitsen er klar, syd kan kaste hjerteren sin . Likevel gjorde syd feil og blanket ruter konge, en grusom pølseskvis hadde lyktes. Da ble det 11 IMP ut i stedet siden de noterte +920 - en sving på 22 IMP.

I det norske laget SKEIDAR sin kamp spilte Martin Andresen ut trumf mot 5 kløver og holdt kontrakten på elleve stikk. Aaseng-Johansen var i toppkontrakten 3 grand og fikk elleve stikk, 2 IMP inn. (2KL-2RU, 3KL-3NT, pass)

I NORWEGIAN AMAZONES sin kamp som de tapte knepent ble det et stort tapsspill for de norske. Med Norge Ø/V startet meldingene likt med det Johansen-Aaseng meldte, men øst gikk ikke helt urimelig på en gang til over 3NT. Da endte de i 6 NT (vest) doblet som ikke hadde noen sjanse etter spar ut til esset og kløverskift. Det endte for sikkerhets skyld med -300.

Ved det andre bordet var øst i 6 kløver. Syd spilte ut hjerter knekt som var samme favør som ved mitt bord i utgang. Spillefører leste situasjonen perfekt og fikk til innspillet som beskrevert her over, 15 IMP ut for det norske laget.