Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Å støtte med kun tre kort (etter 1-over-1 svar)

I en lagturnering på BBO kom et spill som illustrerer godt «problemet» med å støtte svarerens majorfarge etter en-over-en svar til 2 major med kun tre-korts støtte.


I «gamle dager» lærte vi at når det går åpning 1 i farge, en-over-en svar i major fra makker, så støtter åpneren med fire-korts støtte. Uten det må man etter «steinalderbridge» finne en annen melding.

I moderne bridge har det blitt mer vanlig å støtte med tre-korts i en sånn situasjon, men i så fall med kort som passer for fargekontrakt, og ingen annen gjenmelding virker særlig god.

Hvis svarhånden er svak blir dette sjelden feil, da passer han på 2 major som ofte spiller bedre enn 1NT om åpneren har den rette håndtypen for støttemeldingen (fordelingspreget). I verste fall spiller vi 2 i major på 4-3 tilpasning.

Litt verre kan det være om svarhånden er sterk og har kun fire-korts farge, for etter denne meldestilen vet ikke svareren om de har 4-4 eller 4-3 tilpasning. For å løse det spiller mange med 2NT etter en slik start som en slags «Check-Back» som først og fremst spør om åpnerens støtte er på tre- eller fire kort.


Det er forskjellige variasjoner av den 2NT varianten, noen bruker det som utgangskrav, andre som minst invitt. Felles for alle versjoner er at vi ikke kan stoppe i 2NT.

Han som støttet til 2 major melder normalt 3 eller 4 i majorfargen med fire-korts støtte, og noe annet med kun tre-korts støtte.

Merk at med balansert hånd bør det neste nalltid gjenmeldes 1NT heller enn å støtte med tre kort i fargen.

Denne problemstillingen oppstår for mange både etter 1 kløver – 1 i major og 1 ruter-1 i major. For de som spiller med såkalte kløverføringer er ikke dette noe problem etter åpning 1 kløver og et svar som viser majorfarge (svareren melder fargen under den han har), for da viser åpneren med det samme tre-korts støtte ved å melde 1 i majorfargen direkte: 1 kløver – 1 ruter som viser 4+ hjerter, og 1 hjerter gjenmelding fra åpneren med tre hjerter, og han sier 2 i svareres majorfarge med vanlig åpning og fire-korts støtte.

Så til den nevnte hånden som forekom forleden:

Nord har gode kort, og det kan stå utgang. Det er imidlertid mange håndtyper syd kan ha her, og det syd har er en av dem. For hva er syds andre melding om han ikke skal si 2 spar?

Syd er for svak til reversmeldingen 2 hjerter. Å si 1NT virker helt feil, og da blir det eneste alternativet til 2 spar å si 2 ruter. Det viser imidlertid nesten alltid sekskorts farge, og en risikerer å bli spillende 2 ruter på 5-1 tilpasning i stedet for en sunn sparkontrakt, for en makker med en svak svarhånd og singel ruter kan ikke klandres for å passe på syds gjenmelding 2 ruter.

Å støtte til 2 spar med slikt har veldig mange fordeler.

Men altså, da vet ikke nord sikkert om det er åttekorts tilpasning i majorfargen. Siv Thoresen (nord) gjorde det enkelt, hun meldte utgang direkte – 4 spar!

4 spar var en fin kontrakt denne gangen så «never argue with success» - den direkte 4 sparmeldingen. Akkurat sånn meldte faktisk mine motstandere også ved vårt bord, litt frustrerende for det er selvsagt mulig å havne 3NT med slikt.

Beste motspill mot 4 spar er å spille ut kløver og mer kløver som setter et visst press på spillefører. Så snilt som det sitter blir det uansett ti eller elleve stikk. Da det beste utspillet og motspillet ikke ble funnet vant vår motstander enkelt elleve stikk, N/S + 650. Det noterte Thorsen-Lie også.

Mine lagkamerater startet meldingene slik:

Jeg kjenner ikke deres systemavtaler i detalj, men det ser unektelig ut som om syd fikk vist sine kort helt perfekt. Likevel meldte nord, helt uforståelig synes jeg, 3NT med tieren tredje i kløver mot det som må være en singelton! Utgang i 4 spar på 4-3, eller 5 ruter må da være bedre?

De spilte altså en forferdelig 3NT hvor både 4 spar og 5 ruter er glimrende utganger som lett vinnes.

Så vi tapte spillet?

Vi kunne tapt spillet, men ikke med mer enn 2 IMP. For 3NT kan ikke rokkes! Ingen som var i 3NT gikk bet.

Se en gang til på kløverfargen. N/S har ingen kløverstopper i det hele tatt, men kombinasjonen de har og småkortenes plassering Ø/V gjør at fargen er dønn blokkert, motspillerne kan ikke få tatt mer enn fire kløverstikk.

Da Ø/V startet med kløver til kongen og kløver tilbake til esset var det slik at øst må ta tredje kløverstikket for å ta ut nords tier, og da kan ikke vest få kvittet seg med stor nok kløver til at øst kan få tatt det fjerde kløverstikket og fortsatt være inne for å ta betestikket.

Øst så denne blokkeringen og skiftet i tredje stikk til ruter. Da stod resten siden både hjerter og ruter ga full uttelling, N/S + 660 og uavgjort spill!

Hvem trenger godt system (evt. kombinert med gode vurderinger)?


Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.