Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

EKRENS 2 RUTER skaper sving

I en kamp fra en lagturnering på BBO møtte vi denne uken et engelsk lag bestående av juniorer. De brukte Ekrens 2 ruter, en konvensjon en faktisk kommer bort i oftere mot utlendinger enn nordmenn.

Bjørn Olav Ekren har fått æren å bli titulert som oppfinner av Ekrens 2 ruter som viser begge major og under åpning. Konvensjonen ble raskt populær i Norge på 90-tallet, men senere mistet mange norske spillere litt interessen for å bruke åpning 2 ruter til det formålet.

Alle konvensjoner som er litt uvanlige er «gi og ta», det skapes svingspill da meldingene går forskjellig fra ved det andre bordet. Noen ganger blir det pluss-spill, andre ganger kan man være ute å kjøre.

«Ekrens» oppstod to ganger i kampen på tirsdag.

I det aller første kom det engelske N/S-paret i en ganske dårlig kontrakt etter deres 2 ruteråpning, men det var aldri fare for noe stort svingspill.

Mot 2 spar kom ruter ut til damen, kongen og esset. Spillefører prøvde kløver dame, men vest stakk. Med åpne kort kan forsvaret nå holde kontrakten på fem eller kanskje seks stikk hvis vest skifter til spar dame, så spar til kongen fulgt av esset. Så spilles ruter, og de kan ta to ruterstikk før enda en ruter presser ut nords siste trumf. Øst blir alene om å ha igjen trumf, og dette gir i alle fall syv motspillstikk.

Vest fant ikke det skiftet, og Ø/V stod en liten stund i fare for å dytte på 2 spar, men det endte med en bet.

Ved vårt bord åpnet øst med 1 kløver. 2+ kort i fargen.

Spiller du med innmelding 2 kløver som naturlig, eller er det Michaels Cuebid (5-5 i major)? Jeg kunne ikke melde 2 kløver naturlig og passet. Vest sa 1 spar som ble altertert, og de opplyste at det benektet major. Øst sa 1NT, og da syntes jeg det var på tide å melde seg på med 2 kløver. Det gikk pass rundt. Den kontrakten kan betes om de får satt opp ruterstikk. Da har de tre stikk i spar, ett i ruter og to i trumf slik det sitter.

Vest startet med spar dame fulgt av spar til konge, spar ess og enda en spar. Siden tieren var godspilt kastet jeg rutertaperen min, og vest stjal med kløver 8. Det var fire stikk til Ø/V, og nå avhenger kontrakten av å tippe kløveren.

Det er et valg mellom å gå over på hjerter konge og spille kløver til tieren (riktig om øst har knekten tredje), eller toppe kløveren som er riktig sånn som det satt her siden vest hadde igjen kun A-J dobbel. Det er også riktig å toppspille fargen om vest har J-8 dobbel fra start. Det som gjorde at det tippet i favør av å toppe var at vest hadde stjålet med åtteren. Hvis øst har J-x-x i kløver har i så fall vest (lumsk) trumfet med åtteren fra A-8-x.

'Kontraktaten ble vunnet, og det var verd 4 IMP. Ikke noe stort svingspill pga. Ekrens dette, men det neste tilfellet av 2 ruteråpningen ga større utslag.

Ved vårt bord åpnet vest med 1NT som ikke er etter min smak med den fordelingen. Det er bedre med litt sånn off-shape NT-åpning om det er femkorts minor- og en annen fire-korts farge (og 2-2), spesielt om det er en hånd som kan gi et gjenmeldingsproblem hvis det åpnes med 1 i minor. Men det fungerte bra med NT her. Østs 3 spar viste singelton og trekorts hjerter, 5-4 eller 4-5 i minorfargene og utgangskrav. Nå meldte jeg meg på med en dobling, kanskje ikke særlig lurt? Det fikk i alle fall vest til å satse optimistisk da han visste det var perfekt tilpasning.

Lilleslem i hjerter var glimrende. Det bør vel gå an å finne frem til 6 hjerter etter åpning 1 hjerter også, og nesten en tredel av Ø/V-parene meldte slemmen.

I 6 hjerter er det kun en spartaper, og kløveren må ikke tippes da den tredje ruterhonnøren gir et kløveravkast, og den femte ruteren godspilles med en stjeling og gir ett kløveravkast til.

Ved det andre bordet åpnet syd med Ekrens 2 ruter! Da var det sannelig ikke så lett å melde slem i en farge syd har vist minst fire kort!: De startet bra med naturlig innmelding 2 hjerter, men så stoppet de i 4 hjerter. Det er kanskje ikke noe å si på når de vet syd kan ha fem hjerter?

Spillet ga 13 IMP til de engelske juniorene.

Lag SKEIDAR vant også 13 IMP da Lasse Aaseng-Tom Johansen meldte slik:

Naturlige meldinger, en kontrollmelding (4K), et forslag (6K) og gode vurderinger.

Hoftaniska-Charlsen (De BOTTON) fant også frem til slem og vant spillet da motstanderlagets Ø/V-par stoppet i utgang.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.