Drømmemakker CUP - en megasuksess!

Helgeland juniorbridgeklubb og primus motor Kurt-Ove Thomassen pluss andre som sikkert burde vært nevnt har all grunn til å være fornøyde med tiltaket DRØMMEMAKKER CUP. Det var en turnering som ble spilt 2.januar.

Det var som de fleste vet en auksjon forut for turneringen hvor toppspillere fra hele verden hadde sagt seg villige til å la seg "kjøpe" som makker til turneringen - en såkalt pro-am turnering. Inntektene fra auksjonen går til det viktige juniorarbeidet som gjøres i Norge, og spesifikt til en juniorcamp senere i år.

Det deltok en haug med par hvor den ene i makkerskapet var "kjøpt", men andre kunne spillere også delta. Totalt deltok  hele174 par!

Tilbakemeldingene når det gjelder dette initiativet og turneringen som sådan er nesten utelukkende positive. Det er alltid noen som har noe småtteri å utsette, men de aller fleste gir utelukkende ros til arrangørene.

Vinnere av turneringen ble Rolf Gunnar Eriksen og Geir Helgemo med 63,58%. På andreplass kom far og sønn Børre og Markus Lund. Tredjeplassen ble besatt av Espen Lindquist sammen med engelske Janet De Botton.

Hele resultatlisten finner du her.

Sel om inntektene fra denne turneringen og auksjonen går til juniorarbeidet var det premier å hente for de beste, og noen spesielle premier også. Hele premielisten finner du her.

Det var mange kjente navn lang nede på resultatlisten, men det er naturlig når man spiller i ukjente makkerpar. Mitt inntrykk er likevel at de fleste syntes det var moro å spille!

Vi tar med et spill fra turneringens siste runde hvor det handlet om hvor optimitisk man skulle være. Giver nord, alle i sonen.

Ved mange bord passet nord. Da ble det et spørsmål om øst bør åpne eller ikke. Utfallet om man gjør det ene, eller andre i slike situasjoner kan gå begge veier. Jeg tror dog at åpning med 1 kløver er greit da denne hånden er bedre enn mange flate 11-12 poengere som mange nesten automatisk åpner med. Med denne hånden er det i alle fall stikkpotensiale!

Ved enkelte bord ble et åpnet med 1 hjerter av nord. Melder du inn da på to-trinnet i faresonen? Jeg tror det er riktig i det lange løp, men særlig mindre enn dette bør det ikke være.

Hvis øst åpner (etter pass fra nord), eller melder inn 2 kløver bør vel vest se potensialet for lilleslem. Det kan godt stå storeslem i kløver også, og om øst har samme kløverfarge, men spar ess i stedet for kongen.

Hvordan bør det meldes etter 1 kløver i åpning? Og hvordan bør det meldes etter 1 hjerter fra nord og 2 kløver innpå fra øst?

Det er spørsmål jeg overlater til deg å finne svar på ved å diskutere spillet med din faste makker!

Der nord åpnet gjorde han det med 10 poeng og bra fordeling. Dermed var det faktisk syd som hadde ruter dame (tredje).

Mange spilte 3 grand, og der nord hadde åpnet var det ikke unaturlig å toppe ruteren. Men da ble det nitrist, for etter hjerter ut kunne spillefører ved hjelp av en enkel ruterfinesse tatt alle tretten stikkene i 3 grand (eller 6 grand). Å gjøre det i utgang (notere +720) ga 59%. Færre stikk i 3 grand ga langt under middels, og de som spilte minorutgang fikk nesten bunn.

Å spille 6 kløver som er den perfekte kontrakten (ruteren kan godspilles med en stjeling) med tolv stikk ga 83%, og de som fikk tretten stikk fikk 93%. Så var det noen som var i 6 grand som er heldig da ruterfinessen må gå. De tre som spilte der fikk hjerter konge i utspill, og de tok ruterfinessen. Da blir det enten tretten stikk, eller to bet. Da det ble tretten stikk ble de belønnet med 96,5%. To par delte toppen for 6 grand doblet med tretten stikk (+1880).

 

 

 

WBT top 16 - De gamle var eldst

I invitasjonsturneringen for 16 topp, internasjonale par var det evigunge Bob Hamman (82) og Bart Bramley (78) fra USA som gikk til topps. Brogeland-Lindqvist lå på 2.plass før siste spilledag, men fikk det ikke helt til å klaffe siste dag og ble til slutt nr. 7. Helgemo-Helness startet svakt, men avsluttet skarpt og ble nr. 4, like bak 3.plassen.

"Hva i all verden" tenkte nok mange da Helgemo-Helness spilte mot to av de yngre verdensstjernene, amerikanerne Brad Moss og Joe Grue. Her er meldeprøven Grue (øst) fikk som giver med alle i sonen:

Noen åpner med slikt, men Grue passet. Helness (syd) åpnet med svake 2 hjerter. Moss (vest) doblet opplysende, og nord sa pass. Hva ville du meldt nå?

Det virker veldig normalt å si 3 spar. Han ville gjerne hatt en femte spar for den meldingen, men med 11 poeng må han invitere til utgang. Jeg ble veldig overrasket da Grue passet og gjorde om doblingen til straff. Det er klart at det ofte kan være bet i 2 hjerter, men det er en alt for stor og farlig sats å ta da N/S godt kan vinne 2 hjerter om kortene deres sitter godt sammen. Og det gjorde de:

N/S hadde fin tilpasning i ruter og Helgemos kort som blindemann var helt perfekte mot syds hånd. Vest startet med spar ess og spilte spar til østs konge. Grue skiftet til ruter, antagelig i et håp om at han skulle kunne få seg en stjeling. Vest la i ruter konge. Inne på ruter ess ble hjerter konge spilt og fikk vinne stikket. Så spilte Helness kløver for å bryte forbindelsen mellom øst og vest, og da var alt bare is og brus. Forsvaret fikk kun for de to sparstikkene, ett stikk i kløver og trumfesset - ni stikk og en fet +870 til notering. Vanlig resultater var 4 spar med en eller to bet.