Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Slemavgjørelser i Nyttårsserien

I Nyttårsserien på BBO er det nå spilt 5 runder. Det er fortsatt de to lagene fra TopBridge som fører, og TopBridge-Lie har fått opp en ganske bra ledelse.

I runde 5 var det noen interessante spill hvor det handlet om slem. Her er ett hvor det kunne endt opp med et kinkig valg i spilleføringen:

(Giver vest, alle i sonen)

Det er ikke lett å melde slem her, og det er da heller ikke noen sikker slem. Hvis det kommer kløver ut kan det være to tapere fra taket.

La oss si vest blir spillefører i 6 hjerter etter en grandåpning og en overføringssekvens. Nord spille ut spar dame. Ruterfargen må godspilles og selvsagt ikke gi mer enn en taper. Går det bra forsvinner kløver fra øst og slemmen vinnes. Etter uttrumfing spilles ruter til kongen. Hvis den vinner stikket må øst spilles inn og nok en ruter spilles mot Q-10-7-5. Syd legger liten. Hva er riktig nå, damen eller tieren?

Hvis syd har knekten tredje fra start bør tieren legges, og da har i så fall nord spilt godt imot og dukket med esset fra A-x dobbel. Hvis nord har det og stikker første gang vinnes ved senere å ta finessen som gir bedre sjanse enn å spille på at det satt A-J dobbel bak fra start. Men nord behøver ikke ha esset. Syd kan ha lagt liten to ganger fra esset tredje, korrekt motspill for å gi spillefører et kinkig valg i ruter.

Jeg har ikke fått fatt i opplysninger om hvordan spillet gikk i de forskjellige kampene, men samtlige spillefører fikk tolv stikk selv om det satt slik at det kunne bli det rutervalget hvis motspillerne setter spillefører på prøve:

Hvis øst blir spillefører blir det bet i slem om syd finner kløver ut. Spilt av vest kan 6 hjerter alltid vinnes, men om det kommer kløverutspill må først spillefører gjette om utspillet er fra knekten (å legge tieren blir riktig), eller fra kongen (opp med kløver dame blir riktig). Selv om det kløvervalget går bra må altså ruteren gjettes.

Kun Grøtheim-Tøndel meldte slem og noterte +1430. Ved alle de andre bordene ble det +680 unntatt ved ett bord hvor det ble 690 i grandkontrakt.

Så var det N/S sin tur å være i slemsonen:

Nord åpner med 1 kløver. Ville du meldt inn med østs kort? 

Jeg har sansen for 1 spar her, utenfor sonen, da hånden er spillesterk selv uten så mange honnørpoeng. Det er imidlertid lettere å se at innmelding blir bra når vi ser at makkeren har femkorts støtte! Skjer det at øst melder kan vest sperremelde, og det blir ikke så lett for N/S å melde med styring.

Hvis øst passer og syd viser hjerterfargen har nord et valg i andre melderunde. Hånden er spillesterk med to topphonnører syvende, så å si 2 kløver virker veldig tamt. Alternativet blir vel 2 ruter, revers. Det mangler litt i form av HP for den meldingen, og noen av poengene ser litt "rustne" ut. Det kompenseres av at han potensielt har mange stikk!

Hvis det starter slik vet syd om en sterk hånd og minst fire ruter, og minst fem kløver. Da er ikke veien så lang til 7 kløver som må være bra om nord har A-K i kløver. Syd finner på et tidspunkt ut det via Key-Card Blackwood.

Selv etter en litt forsiktig gjenmelding 2 kløver bør kanskje N/S finne frem til storeslem?

Det er bra nivå i denne nyttårsserien. I dette spillet meldte hele fem av åtte N/S-par storeslem hvir spilleføringen var en formalitet. Tre var i 7 kløver, ett par i 7NT (fjorten toppstikk selv om det hadde vært kun tre stikk i hjerter), og ett par i 7 hjerter som var litt mer risikabelt da hjerteren kunne vært fordelt 4-1.

To par stoppet i lilleslem, og ved ett bord var ikke nord og syd helt enige om en kravsituasjon da de stoppet i 3 hjerter!

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.