NBF RealBridge lag

NBF RealBridge lag er ei lagturnering på tre nivåer som starter 1. februar 2021.

Turneringa er åpen for alle som er medlem av NBF i 2021.


Nivåinndelinger:

Nivå MP-grense HCP-grense
Elite Åpen for alle Åpen for alle
Åpen Åpen for alle Åpen for alle
Begynner < 50 MP HCP>=40

Eliteklassen er åpen for alle medlemmer, uavhenging av antall mestepoeng eller handikap; ønsker et lag å stille på nivå A kan de spille der.
Åpen klasse er også åpen for alle medlemmer. Den er mynta på spillere som har for mange mesterpoeng og/eller for lavt handikap til å spille i begynnerklassen, men som ikke føler seg hjemme i eliteklassen.
Nivå C er for spillere som ikke har fått hjerternåla (<50 MP) og har et handikap på minst 40.

Man må altså oppfylle begge kravene - både MP og HCP for å spille i begynnerklassen.
Hvert lag i begynnerklasesn tillates å ha med én spiller på laget som hører hjemme på høyere nivå etter kravene over. Det vil si én pr kamp - et lag på nivå C kan ha flere spillere i "stallen" som hører hjemme på høyere nivå, men da kan bare en av disse spille pr kamp.
 

Turneringsopplegg:

På nivå Elilte og Åpen trekkes det puljer på 8-10 lag som møtes i seriespill, alle mot alle i kamper på 24 spill..
Omtrent halvparten av lagene går videre til sluttspill, som arrangeres som ren cup. I sluttspillet er det 32-spillskamper, bortsett fra i semifinalene som går over 40 spill og finalen som går over 48 spill (3x16).

I begynnerklassen trekkes det puljer på 4-5 lag som møtes i seriespill, alle mot alle i kamper på 16 spill.
Dersom deltakelsen blir stor nok, går omtrent 2/3 videre til et nytt tilsvarende gruppespill, hvor på nytt omtrent 2/3 går videre til sluttspill, som arrangeres som cup.
I sluttspillet er det 20-spillskamper.

I puljespillet terminfester vi rundefrister, med én kamp i uka. Det går fint å spille framskutte kamper, hvis det er ønskelig. Men vi forsøker i utgangspunktet å unngå å utsette kamper.

I cupspillet blir det også frist på ei uke for å avvikle kampene.

Lagene avtaler kamptidspunkt seg i mellom - på samme måte som i NM for klubblag.


Startkontingent:

Elite og åpen: kr 1.500 pr lag i grunnspillet, deretter kr 200 pr lag pr runde de kvalifiserer seg for.
Begynner: kr 500 pr lag i grunnspill (inkl. mellomspill), deretter kr 200 pr lag pr runde de kvalifiserer seg for.

Startkontingent betales på Vipps til 11161. Betal for hele laget samlet, og merk betaling med lagnavn.


Premier:

Gavekort.


Mesterpoeng:

Krets- og forbundspoeng.


Innbydelse


Påmelding innen 24. januar

Reglement: