Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Unøyaktig spilleføring

Nyttårsserien i Norge (BBO) fortsatte søndag med runde 3. Det er fortsatt de to lagene fra TopBridge BC som ligger på første- og andreplass av de åtte lagene. Vi tar vi med et spill hvor det så ganske lysegrønt ut i utgang, men det handlet om å se for seg ALT som kunne gå galt. Ved det en bordet slurvet spillefører, og siden det var en toppspiller som førte kortene vil vel mange bruke et annet ord enn bare "unøyaktig" om det som skjedde ved det bordet.

I kampen mellom TopBridge Bogø og Nord Norge åpnet Stian Evenstad (øst) med 1 kløver. Far og sønn Tor og Fredrik Helness satt N/S, og Fredrik kunne melde 2 kløver som naturlig slik de har avtalt det. Mange bruker jo den meldingen som Michaels Cuebid (begge major) selv om motpartens kløveråpning viser 2+ kløver. Vest passet over syds 2 kløver, og Tor (nord) meldte 3 grand.

Ved dette bordet gikk spilleføringen helt greit som det som oftest gjør når Tor Helness fører kortene. I dette tilfellet fikk han det ikke særlig vanskelig heller. 

Øst har et nokså håpløst utspill og valgte spar ess. Spar knekt i andre stikk gikk til damen, og Tor spilte kløver. Øst la liten, og spillefører forsøkte tieren som ga stikk. Da var alt is og brus, kløveren ble godspilt med kun en taper. Forsvaret fikk kun for de to essene og ett stikk i kløver, ti stikk og +430 til TopBridge BC.

Det er klart at øst kunne fått to kløverstikk om han hadde satt i knekten eller damen i første kløverrunde, men spillefører vinner ganske komfortabelt ni stikk uansett da han godspiller kløveren med to tapere. Han har nok inntak til å gjøre det og senere komme seg over til syd for å hente kløverstikkene, for øst må jo ha spar ess siden han åpnet i første hånd.

Ved det andre bordet kunne ikke syd melde inn 2 kløver over østs 1 kløver da det er Michaels Cuebid for det paret. Hvis det spilles slik (Michaels også over "kortkløver") er det en grei variant å spille 3 kløver som en veldig god farge (minst god sekskorts og omtrent åpningsstyrke) så man har i alle fall en mulighet til å melde kløver naturlig. Syd passet imidlertid, vest sa 1 ruter (4+ hjerter), nord doblet opplysende, og syd sa 3NT. Samme kontrakt som ved det andre bordet, men her spilt av syd.

Ove Andersbakken (vest) fant et godt motspill da han spilte ut ruter knekt. Spillefører dekket selvsagt med honnør, og Kåre Bogø (øst) la liten. Det ser med det samme ut som det var en feil å legge liten fra øst, for om han stikker med esset og fortsetter med ruter får han etter hvert godspilt ett ekstra stikk for ruter 7. Siden han lasjerte kunne aldri forsvaret true ruteren lenger. Om øst stikker og spiller mer ruter som ser veldig unaturlig ut med den ruteren hos nord setter det et visst press på spillefører. Hvis han nå gir bort to kløverstikk ender det med at forsvaret får ett stikk i spar, to i ruter og to i kløver, en bet. Men spillefører behøver ikke gjøre det slik. Han kan om Ø/V kjører på med ruter skifte fot og godspille ett ekstra i ruter (Q+9+den femte ruteren) og få 1+3+3+2=9 stikk. 

Etter at ruter konge vant første stikk ble det spilt kløver fra nord, og Bogø hoppet på med en honnør. Spillefører måtte avgi to kløverstikk. Han tok A-K først og spilte mer kløver. Inne første gang spilte Bogø hjerter 10 som spillefører valgte å stikke på hånden fulgt av hjerter til kongen og mer kløver til øst. Bedre er det antagelig å stikke første hjerter med kongen og spille kløver. Spar konge er jo et sikkert inntak til syd senere. Da øst var inne på sin siste kløver så det slik ut:

Øst var altså inne og ga ikke opp selv om det så håpløst ut å bete dette. Han spilte spar knekt. Spillefører la liten og vant med damen før han spilte mer spar mot kongen. Men da stakk øst med spar ess og spilte ruter 6 som gikk til tieren og damen. Spillefører var plutselig låst på hånden mens bordet hadde kun ståstikk! Til slutt måtte nord spille unna 9-5 i ruter til øst A-7, og forsvaret hadde fått 1+0+2+2=5 stikk - en bet. Det ga 10 IMP til lederlaget TobBridge Bogø.

Dette burde nok helt klart spillefører unngått, og det er mange varianter som fører frem. For eksempel kan han som nevnt stikke med hjerter konge midtveis i spillet og godspille kløveren med en fjerde runde, og i det stikket kaste en ruter. Spar konge er jo et sikkert inntak til syd. I diagramsituasjonen står også kontrakten. Idet øst spilte spar knekt bør spillefører hoppe på spar konge og ta kløverstikkene selv om det ser unaturlig ut å legge spar konge med damen dobbel hos nord. Men da blir det jo kun igjen to kort, og spillefører har allerede tatt sine ni stikk, mer enn det kan han ikke få siden de har igjen to ess.

Av de åtte N/S-parene noterte fire av dem +400, Tor Helness var den eneste med 430, ett N/S par spilte delkontrakt og to spilleførere gikk bet i 3NT.

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.