Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Kostbare spill!

I OCBL NOVEMBER MIXED TEAM på BBO ble det bare nesten for lag SILLA med Blågestad, Eide, Sælensminde, Fuglestad, Helgemo, Bakke og Langeland. De ble nr. 5 av tolv lag, og en topp-4 plassering var nødvendig for å nå semifinalen.

Før siste kamp lå lag SILLA kun 3 VP bak 4.plassen, men så ble det en trist avslutning med et klart tap mot de som endte på 2.plass.

Det var noen interessante slemspill i denne kampen. Slike spill er jo ekstremt viktige i lagkamp, og tråkkes det feil blir det veldig vanskelig å vinne kamper mot så bra lag som i disse turneringene.

En stor del av tapsmarginen (17 IMP) kom i en storeslem som burde vært unngått. Hvordan ville du og din favorittmakker meldt med det systemet dere spiller? (Nord giver, Ø/V i sonen)

Nord passet, og øst hadde til en åpning. Uansett hvordan Ø/V sitt system er bygd opp vil de raskt finne spartilpasningen. Da bør vest bruke en kravmelding, for eksempel fjerde farge utgangskrav, eller om det er XY/XYZ på repertoaret bruke det til å etablere kravet. Underveis bør da øst ha fått vist en balansert hånd, og vest støtter sparen med for eksempel 3 spar - krav. Slik melder man ikke hvis det bare er snakk om utgang (husk det har allerede blitt etablert utgangskrav), da meldes simpelthen utgangen. Rådet er: Ikke bruk konvensjoner hvis du vet hvor dere skal, og du ikke trenger mer informasjon!

Over en sleminvitt har ikke øst noen spesiell grunn til å være med på notene. Han har helt minimum selv om det er en ganske fin minimumshånd. Uansett, hvis vest vet at øst har jevn fordeling kan det nesten ikke være tretten stikk med disse kortene. For at det skal kunne være det må åpneren ha akkurat de riktige honnørene, for eksempel ruter konge i stedet for hjerter knekt (da ville han hatt 14 hp og bidratt med en kontrollmelding over vests sleminvitt), eller ruter dame så kan det avhenge av en finesse. Det er mere sannsynlig det kun er elleve stikk! Det er ikke mer enn akkurat nok for lilleslem som heller ikke behøver å være sikker med rundt 32 HP til sammen og balanserte hender.

Den norske vest nok ble alt for forelsket i sin (fine) hånd og meldte storeslem i spar som ikke hadde noen sjanse i det hele tatt. Da Ø/V ved det andre bordet spilte 6 spar og noterte +1430 ble det hele 17 IMP ut - ekstremt kostbart - spesielt i relativt korte kamper.

Det var ett par til 7 spar, to par stoppet i utgang, og resten var i 6 spar med tolv stikk.

Vi tar med et lyspunkt fra denne kampen, også i det var snakk om slem.

Jeg kjenner ikke til om Sælensminde (nord) - Fuglestad (syd) sine avtaler, men om de spiller med 15-17 NT tyder det på at nord oppvurderte sin hånd til 18 siden han åpnet med 1 spar.

Syd svarte 2 grand - Stenberg - og nord sa 3 ruter som var seminaturlig med ekstra verdier. Syd sa 4 kløver (kortfarge), og nord kontrollmeldte ruter. Det måtte sett fra syds synsvinkel være ruter konge, og det er som oftest kongen fjerde eller femte siden 3 ruter var "naturlig". Idet syd spurte med Key Card Blackwood fikk hun vite om spar ess, så over 5 grand - storesleminvitt - viste nord kløver konge med meldingen 6 kløver. Da var det bare å telle opp for syd: fem sparstikk, to hjerterstikk, fem ruterstikk og to kløverstikk  = 14, atlså var kanskje ikke runden via 5NT strengt tatt nødvendig. Konklusjon: 7 NT!

Siden syd visste at nord hadde ruterlengde vurderte hun godt da hun sa 7 grand og ikke 7 spar. Ruter ut til stjeling kan skje i sparkontrakt, og spesielt farlig kan det være om nord har fire, eller fem ruter.

Storeslemmen ble meldt ved det andre bordet også, og halvparten av N/S parene fant frem til den fine sjueren.

 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.