Instruktivt

Vi tar med et spill fra en turnering i helgen.

Etter et litt optimistisk slemforsøk bråbremser N/S i 5 spar med syd som spillefører. Vest spiller ut kløver dame. Spilleplan?

Det første man ser på er antall tapere, og mulige tapere. Her kan det bli en spartaper, og i så fall er kontrakten i fare. For det kan bli to hjertertapere om det bommes på hvem som har hjerter knekt. 

Sparfargen er altså en eller ingen taper. Hvordan bør en slik farge spilles? Finesse eller toppe for å felle singel konge?

Du mangler kun K-6-3 i spar. Det korrekte er å ta finessen, men det er fargen isolert sett. Finessen gir null taper i fargen om vest har K-6, K-3, eller K-6-3 som er tre tilfeller. Å toppe blir riktig kun i ett enkelt tilfelle, singel konge bak og 6-3 foran. 

Det er imidlertid ikke nok å kunne sin fargebehandling. Man må må også se fargebehandlingen i spillets kontekst. Her er det om å gjøre å unngå tre tapere for å ikke risikere bet, det viktigste når det spilles lagkamp.

Du tåler en spartaper, men ønsker å spille slik at det ikke blir et valg om hvor hjerter knekt er plassert som avgjør kontraktens skjebne. I 4 spar, eller om det hadde dreid seg om parturnering ville sparfinessen vært beste spilleføring da i 4 spar er ikke kontraten i fare, og da spilles for maks som også jo er veldig viktig i parturnering. Men her ønsker du først og fremst å sikre deg utgangsbonusen.

Det er et nesten sikkert innspill her. Du vinner kløverutspillet med esset og stjeler en kløver. Så spar dame. Vest følger med liten. Om du nå tar finessen og den ryker har du kun en 50-50 sjanse igjen, hjerter knekt må lokaliseres. Hvis du derimot spiller spar ess og øst følger farge med liten spar er kontrakten sikker (og faller kongen handler det om overstikk). Hvis begge følger med liten spar har enten vest eller øst ett sparstikk, men de har kun den ene sparen (kongen). Etter spar ess spilles tre runder ruter. Så frir du deg med trumf, og samme hvem som kommer inn er det safe da dette er igjen:

Om det er vest eller øst som har spar konge får han for den før han må spille hjerter som løser den fargen med kun en taper, eller minorfarge til dobbeltrenons som trumfes hos syd med hjerteravkast fra nord - kun en hjertertaper, intet valg. 

Den eneste gangen denne spilleplanen går galt er om vest har alle de uteværende trumfene, altså kongen tredje i spar. I så fall får han et frikort med sin tredje trumf, og du blir avhengig av hjertervalget mens du altså kunne spilt sparen for null taper. Men 3-0 sits på en bestemt side er kun 11% (hvis øst har kongen tredje er det ikke noe du kan gjøre, han vil alltid ha ett frikort og hjerteren må i så fall tippes).  

 

Over og ut for de norske i USA

I Vanderbilt - hovedturneringen i det amerikanske vårmesterskapet i New Orleans - spilles i skrivende stund finalen mellom WOLFSON - et amerikansk lag med en engelskmann (Gold) og BERNAL, en USA-Italia kombinasjon.

De norske spillerne røk ut tidligere enn vi har vært vant til. ROSENTHAL med Bakke-Brogeland tapte på en ekstra sur måte i Round of 16. De måtte ut i tiebreak, åtte spill ekstra etter at lagene stod likt etter fire sett. Det tiebreaket startet glimrende for det "norske" laget som gikk opp i 18-0 etter fire spill! Så snudde det, men de ledet fortsatt med 3 IMP før det siste spillet. Det så slik ut med Bakke-Brogelands lagkamerater som Ø/V:

  

Det er ikke så mange HP til sammen, men utgangen 4 hjerter er ikke dårlig. Og det presset Willenken-Jansma seg opp i med vest som spillefører etter grandåpning og overføring til hjerter fra øst. 

Hvis hjerterfinessen går og ttrumfen sitter 3-2 er det nesten over, og om det er en hjertertaper samt en taper i hver minorfarge er det fortsatt sjanse for å unngå spartaper. Og akkurat sparen ordnet seg med det samme da nord spilte ut spar 7 til åtteren, damen og esset. På et tidspunkt tok spillefører to hjerterfinesser, men da det viste seg at syd hadde kongen fjerde i trumf var kontrakten i fare. Slik så hele spillet ut:

Sparen ordnet seg altså i første stikk. Vest spilte kløver knekt som nord stakk og spilte mer spar til østs konge. Så hjerter dame som stod rundt fulgt av hjerter til nieren som nord kastet kløver på. En tredje runde spar ble spilt, men syd stjal og fridde seg med sin siste trumf til esset. En ruter kunne kastes på den fjerde sparen, men slik det satt ble det to rutertapere til slutt og en bet. 

Det kan se ut som om spillefører kanskje kunne vunnet denne kontrakten etter å ha fått løst sparen tidlig hvis han får stjålet ruter hos vest. Men det blir vanskelig likevel da han kanskje ikke får tatt sparstikkene, og dessuten kan bli kortet i trumf hos øst så det blir to trumftapere. Analysen av de forskjellige måtene spillet kan gå på kan du pusle litt med selv, men å satse på trumffinessen og 3-2 sits i hjerter som Jansma gjorde er neppe noen dårlig plan.

Ved det andre bordet spilte Ø/V delkontrakt i hjerter med ni stikk, 140. Det sammen med 50 for en bet ga 5 IMP ut for ROSENTHAL på dette siste spillet, og kampen ble tapt med 2 IMP, 131-133!