SLEM?

Her er et spill fra en parturnering i helgen hvor det dreide seg om slem, eller ikke. Spørsmålet er om det er en god slem, eller om man bør holde seg i utgang?

Før du tar stilling til det og spilleprøven som du får i 4 eller 6 spar kan du vurdere syds kort slik meldingene utvikler seg.

Vest er giver og alle i faresonen.

             SYD

Vest passer, og nord åpner med 1 kløver etter standard metoder, enten 2+ eller 3+ kløver. Øst passer og syd viser sparfargen ved å si 1 spar (eller 1 hjerter som viser 4+ spar om man spiller med kløverføringer). Over 1 spar sier makker 1NT. Hva melder du nå med syds kort?

Selv med lite honnørpoeng kan det stå slem her fordi syd har en fantastisk fordelingshånd. Du har til rådighet checkback, la oss si såkalt dobbel checkback (XY) hvor 2 ruter er utgangskrav. Hvis du spiller med XY er 2 kløver meldingen som ber om 2 ruter hvoretter svarhånden passer, eller en melding til er i så fall utgangsinvitt. Med det systemet bør hopp til 3 spar over 1NT spilles som utgangskrav som fastsetter trumfen og ber om cuebids, en mulighet med disse kortene.

Å bruke Splinter (kortfarge) er ikke ideelt med to singeltoner, men hopp til 4 i minor i denne situasjonen bør spilles som Splinter med egen farge som trumf, og det ville vært en god melding hvis syd hadde hatt for eksempel 7-2-1-3 fordeling, og det ville gitt nord en god mulighet til å vurdere sine kort på en bra måte da alle nords honnører i så fall er gode i de andre fargene enn kortfargen.

Hvis du melder 2 ruter – utgangskrav – dobler (kanskje) vest for utspill, og nord viser tre spar. Er du optimistisk med denne hånden eller kan det være for hardt med slem?

Syd har ikke så mange honnørpoeng, men det betyr ikke noe her hvor syd har så få tapere og flust med stikk. Hvor nord har noen «dumme» ruterhonnører som for eksempel K-J, Q-J eller K-Q, eller også bare en honnør som ikke er esset kan det dog bli litt for lite i de andre fargene. På den annen side, hvis nord har ess og konger i spar, hjerter og kløver kan det være nesten nedlegg tolv stikk. På en eller måte må syd få tatt med nord på råd med en sleminvitt, og nord bør i denne konteksten vite at selv med 12-13 poeng så er det hva slags honnører han har som er det viktige. Nord vet at makkeren inviterer til slem vel vitende om at nord har kun 12-14. En «skarp» minimums åpningshånd (topphonnører, ess og konger) vil gi gode muligheter for slem her.

Hva enten du havner i 4 eller 6 spar er det ingen garanti for suksess i dette spillet, det vil avhenge av spilleføringen. Ved å bytte ett kort fra øst til vest ville resultatlisten på spillet blitt snudd omtrent på hodet.

Hvordan spiller du 6 spar (eller 4 spar) etter ruter dame ut fra vest, eller liten ruter fra øst hvis nord er spillefører?

Elleve eller tolv stikk ser ut til å være avhengig av hjertervalget - hvor er hjerter dame? Om det er eneste sjanse er det en ren 50-50 slem, men det er en ekstra sjanse her i kløverfargen. Hvis du kan få fatt i to kløverstikk vil de stikkene gi avkast for to hjertere fra syd og Ø/V får kun ett kløverstikk, og noe hjertervalg er ikke nødvendig. Så kløver bør vel spilles tidlig. Hvis vest tar for esset, har du ett kløverstikk. En kløver trumfes, for om kongen gir stikk og kløver dame er plassert i en tre-korts farge vil også tieren bli godspilt, og to hjertere kan kastes fra syd på kløverstikkene.

Idet kontrakten spilles vil du underveis oppdage at vest er renons i trumf og øst har tre. Betyr det noe for hjertervalget? Vel, du vet ingen ting om ruter- og kløverfordelingen, men får kanskje vite mer om det idet du jobber med kløveren for å se om den gir to stikk. Et eventuelt hjertervalg bør utsettes til slutt. Men at en motspiller har ingen spar og den andre tre gir flere såkalte ledige plasser (vacant spaces) hos den med renons i spar (vest) som derfor blir litt favoritt til å ha et bestemt kort i de andre fargene.

Du får ikke vite noe bestemt om kløver og ruterfordelingen denne gangen, og kløveren gir ikke to stikk, men kongen står siden vest tar for esset idet kløver knekt spilles. Så hjerteren må tippes, og vest er alså hårfin favoritt til å ha det kortet pga. det du vet om «ledige plasser». Likevel spilte alle unntatt noen veldig få spilleførere på at øst hadde hjerter dame. Og det var riktig valg – tolv stikk.

Som du ser kunne kanskje vest meldt ruter underveis, og gjorde sikkert det noen steder. I så fall forandres det med ledige plasser fordi selv om øst har tre spar og vest ingen, har vest i så fall flere rutere enn øst. Det jevner seg ut med hensyn til ledige plasser, og hjertervalget blir en ren 50-50 variant. Men kløver konge gir ett avkast for hjerter, så med 3-3 gjenværende i hjerter blir det ren tipping. At vest i så fall hadde meldt i faresonen ville dog indikert flere honnørpoeng der. Så derfor var det litt overraskende at hjertervalget ble riktig stort sett over alt.

Kun ved ett bord fant spillefører en fin spilleføring som slik det satt gjorde at noe hjertervalg ikke behøvdes, men han var kun i 4 spar.

Det er et eliminasjons-mønster her. Ruterutspillet ble stukket, så ruter til stjeling fulgt av spar konge. At trumfen sitter 3-0 gjør at en ikke kan få til en full eliminasjon av ruteren og også ta ut øst sine tre trumf før innspillet, for da blir det ikke igjen trumf hos nord etter tre runder spar. Men det er noe som heter partiell eliminasjon.

Etter en ruterstjeling og spar konge spilles spar til nieren og nok en ruter til stjeling. Nå kan øst få beholde sin siste trumf litt til slik at nord fortsatt har igjen spar ess idet kløver knekt spilles. Vest fyker på med esset ,og dette er igjen:

Merk at øst fortsatt har en trumf, men det betyr ingen ting. Vest er inne på kløver ess og må spille noe. Hjerter fra vest løser problemet. Hvis vest spiller ruter er det til dobbeltrenons som stjeles hos nord med hjerteravkast fra syd hvoretter kløver konge gir avkast for en hjerter til – intet hjertervalg nødvendig.

Så vest må spille kløver. Da kan spillefører gratis prøve tieren. Slik det satt vinner kløver 10 stikk, og to hjertere forsvinner fra syd på kløverstikkene. Tolv stikk uten å måtte gjette i hjerter. '

Dette var en fin måte å få tolv stikk på uten å måtte gjette hjerteren, men det ga likevel ikke godt betalt fordi som nevnt spilte nesten alle på hjerter dame hos øst og fikk tolv stikk. Så 4 spar med tolv stikk ga under middels (40%) fordi det mange meldte og vant slem. Om hjerter dame flyttes over til vest og ett annet kort over til øst ville det blitt veldig god betaling for +680 etter partiell eliminasjon og innspill, for i så fall ville de fleste andre gått bet i slem, eller fått kun elleve stikk i 4 spar etter å ha tapt ett stikk i hjerter og ett i kløver.

"Norsk" suksess i England

CAMROSE er en tradisjonsrik lagturnering hvor England, Irland, Nord-Irland, Wales og Skottland deltar. I tillegg får arrangøren med ett lag ekstra, så denne gangen var det Irland hvor turneringen ble spilt som hadde med to lag.

England har vunnet de fleste gangene i de 79 årene turneringen har blitt arrangert. Årets mesterskap er akkurat ferdig. England vant i år også. På Englands lag spilte tre spillere som vi alltid velger å kalle nordmenn når de gjør det bra (og det gjør de ofte): Thor Erik Hoftaniska, Espen Erichsen og Arthur Malinowski.

Alle tre er bosatt i England, men de er velkjente bridgeskikkelser i Norge. På årets vinnerlag spilte også Janet De Botton, David Bakshi og Tom Townsend.

Englands vinnerlag, fv. Hoftaniska, De Botton, Bakshi, Malinowski, Townsend, Erichsen og NPS Peter Hasenson

Hoftaniska (kanskje bedre kjent som Hoffa) spilte med Espen Erichsen, en ny kombinasjon. En prat med Hoffa ga meg dette interessante spillet. Jeg synes det gjorde det bra her, men som så ofte før når en spør gode spillere om spill etter at de har vunnet forteller de noe interessant hvor det ble tapsspill.

Vest var giver, Ø/V i sonen og kortene så slik ut:

Meldingene gikk slik:

Hoffa var enig med meg at i denne situasjonen (over nords 1NT andre gangen) ville det vært gunstig å ha til rådighet meldingen 3 spar som «suit set», dvs. den meldingen fastsetter trumfen og er sleminvitt. Derfra blir alt fra nord cuebid, spar er alltid trumffargen, og 3NT fra nord vil være avslag med dårlig hånd/få kontroller.

Men denne varianten hadde de ikke avtalt. Så syds 2 ruter var utgangskrav (XY), og 3 ruter var naturlig melding og viste 2-2-4-5, eller noen ganger 1-3-4-5 hvis hånden innebar et gjenmeldingsproblem som det absolutt var denne gangen. Da nord sa 3NT over syds 3 spar som viste minst sekskorts farge var det ikke lett å vite hva som er riktig med syds kort. Det kan stå slem, men det kan også være to hjertertapere fra start.

Syd sa 4 hjerter, en intelligent melding som logisk må bety en sterk sleminvitt med spar som trumf. Syd kan jo ikke ha hjerterfarge, da ville han meldt den over nords 3 ruter. Nord var med på notene med en kontrollmelding, og med andre kort ville han sagt 4 spar – avslag. De endte i 6 spar.

Glimrende, ikke sant?

Ja, dette var god bridge. Kløver konge gardert, mer enn nok med stikk. Men det var ikke helt optimalt slik kortene satt i mot. For sekunder senere var 6 spar gått en bet.

Vest fant kløver ess i utspill og spilte nok en kløver som øst kunne stjele. Trist, for med et hvilket som annet utspill er det tretten stikk fra taket, og kløver konge er jo som sagt beskyttet om det da ikke sitter 5-1 i den fargen. Surt.

Å spille 6NT med syd som spillefører er det optimale, men nokså umulig å finne frem til i praksis?

Alle de andre parene unntatt ett par var i kun i utgang med spar som trumf, og alle vant tretten stikk. England spilte mot Skottland som var et av lagene med +510 til N/S, 11 IMP til skottene.

Kun superveteranene Rees-Salisbury (Salisbury har spilt 45 av de 79 Camrose-turneringene!) fra Wales fant det som var godt nok denne gangen, 6NT spilt av nord! Øst hadde jo ingen grunn til å spille ut sin singelton mot grandkontrakt, det var tross alt nords farge. Etter hjerter dame i utspill ble det tretten stikk på sekunder, N/S +1020.