Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

SLEM?

Her er et spill fra en parturnering i helgen hvor det dreide seg om slem, eller ikke. Spørsmålet er om det er en god slem, eller om man bør holde seg i utgang?

Før du tar stilling til det og spilleprøven som du får i 4 eller 6 spar kan du vurdere syds kort slik meldingene utvikler seg.

Vest er giver og alle i faresonen.

             SYD

Vest passer, og nord åpner med 1 kløver etter standard metoder, enten 2+ eller 3+ kløver. Øst passer og syd viser sparfargen ved å si 1 spar (eller 1 hjerter som viser 4+ spar om man spiller med kløverføringer). Over 1 spar sier makker 1NT. Hva melder du nå med syds kort?

Selv med lite honnørpoeng kan det stå slem her fordi syd har en fantastisk fordelingshånd. Du har til rådighet checkback, la oss si såkalt dobbel checkback (XY) hvor 2 ruter er utgangskrav. Hvis du spiller med XY er 2 kløver meldingen som ber om 2 ruter hvoretter svarhånden passer, eller en melding til er i så fall utgangsinvitt. Med det systemet bør hopp til 3 spar over 1NT spilles som utgangskrav som fastsetter trumfen og ber om cuebids, en mulighet med disse kortene.

Å bruke Splinter (kortfarge) er ikke ideelt med to singeltoner, men hopp til 4 i minor i denne situasjonen bør spilles som Splinter med egen farge som trumf, og det ville vært en god melding hvis syd hadde hatt for eksempel 7-2-1-3 fordeling, og det ville gitt nord en god mulighet til å vurdere sine kort på en bra måte da alle nords honnører i så fall er gode i de andre fargene enn kortfargen.

Hvis du melder 2 ruter – utgangskrav – dobler (kanskje) vest for utspill, og nord viser tre spar. Er du optimistisk med denne hånden eller kan det være for hardt med slem?

Syd har ikke så mange honnørpoeng, men det betyr ikke noe her hvor syd har så få tapere og flust med stikk. Hvor nord har noen «dumme» ruterhonnører som for eksempel K-J, Q-J eller K-Q, eller også bare en honnør som ikke er esset kan det dog bli litt for lite i de andre fargene. På den annen side, hvis nord har ess og konger i spar, hjerter og kløver kan det være nesten nedlegg tolv stikk. På en eller måte må syd få tatt med nord på råd med en sleminvitt, og nord bør i denne konteksten vite at selv med 12-13 poeng så er det hva slags honnører han har som er det viktige. Nord vet at makkeren inviterer til slem vel vitende om at nord har kun 12-14. En «skarp» minimums åpningshånd (topphonnører, ess og konger) vil gi gode muligheter for slem her.

Hva enten du havner i 4 eller 6 spar er det ingen garanti for suksess i dette spillet, det vil avhenge av spilleføringen. Ved å bytte ett kort fra øst til vest ville resultatlisten på spillet blitt snudd omtrent på hodet.

Hvordan spiller du 6 spar (eller 4 spar) etter ruter dame ut fra vest, eller liten ruter fra øst hvis nord er spillefører?

Elleve eller tolv stikk ser ut til å være avhengig av hjertervalget - hvor er hjerter dame? Om det er eneste sjanse er det en ren 50-50 slem, men det er en ekstra sjanse her i kløverfargen. Hvis du kan få fatt i to kløverstikk vil de stikkene gi avkast for to hjertere fra syd og Ø/V får kun ett kløverstikk, og noe hjertervalg er ikke nødvendig. Så kløver bør vel spilles tidlig. Hvis vest tar for esset, har du ett kløverstikk. En kløver trumfes, for om kongen gir stikk og kløver dame er plassert i en tre-korts farge vil også tieren bli godspilt, og to hjertere kan kastes fra syd på kløverstikkene.

Idet kontrakten spilles vil du underveis oppdage at vest er renons i trumf og øst har tre. Betyr det noe for hjertervalget? Vel, du vet ingen ting om ruter- og kløverfordelingen, men får kanskje vite mer om det idet du jobber med kløveren for å se om den gir to stikk. Et eventuelt hjertervalg bør utsettes til slutt. Men at en motspiller har ingen spar og den andre tre gir flere såkalte ledige plasser (vacant spaces) hos den med renons i spar (vest) som derfor blir litt favoritt til å ha et bestemt kort i de andre fargene.

Du får ikke vite noe bestemt om kløver og ruterfordelingen denne gangen, og kløveren gir ikke to stikk, men kongen står siden vest tar for esset idet kløver knekt spilles. Så hjerteren må tippes, og vest er alså hårfin favoritt til å ha det kortet pga. det du vet om «ledige plasser». Likevel spilte alle unntatt noen veldig få spilleførere på at øst hadde hjerter dame. Og det var riktig valg – tolv stikk.

Som du ser kunne kanskje vest meldt ruter underveis, og gjorde sikkert det noen steder. I så fall forandres det med ledige plasser fordi selv om øst har tre spar og vest ingen, har vest i så fall flere rutere enn øst. Det jevner seg ut med hensyn til ledige plasser, og hjertervalget blir en ren 50-50 variant. Men kløver konge gir ett avkast for hjerter, så med 3-3 gjenværende i hjerter blir det ren tipping. At vest i så fall hadde meldt i faresonen ville dog indikert flere honnørpoeng der. Så derfor var det litt overraskende at hjertervalget ble riktig stort sett over alt.

Kun ved ett bord fant spillefører en fin spilleføring som slik det satt gjorde at noe hjertervalg ikke behøvdes, men han var kun i 4 spar.

Det er et eliminasjons-mønster her. Ruterutspillet ble stukket, så ruter til stjeling fulgt av spar konge. At trumfen sitter 3-0 gjør at en ikke kan få til en full eliminasjon av ruteren og også ta ut øst sine tre trumf før innspillet, for da blir det ikke igjen trumf hos nord etter tre runder spar. Men det er noe som heter partiell eliminasjon.

Etter en ruterstjeling og spar konge spilles spar til nieren og nok en ruter til stjeling. Nå kan øst få beholde sin siste trumf litt til slik at nord fortsatt har igjen spar ess idet kløver knekt spilles. Vest fyker på med esset ,og dette er igjen:

Merk at øst fortsatt har en trumf, men det betyr ingen ting. Vest er inne på kløver ess og må spille noe. Hjerter fra vest løser problemet. Hvis vest spiller ruter er det til dobbeltrenons som stjeles hos nord med hjerteravkast fra syd hvoretter kløver konge gir avkast for en hjerter til – intet hjertervalg nødvendig.

Så vest må spille kløver. Da kan spillefører gratis prøve tieren. Slik det satt vinner kløver 10 stikk, og to hjertere forsvinner fra syd på kløverstikkene. Tolv stikk uten å måtte gjette i hjerter. '

Dette var en fin måte å få tolv stikk på uten å måtte gjette hjerteren, men det ga likevel ikke godt betalt fordi som nevnt spilte nesten alle på hjerter dame hos øst og fikk tolv stikk. Så 4 spar med tolv stikk ga under middels (40%) fordi det mange meldte og vant slem. Om hjerter dame flyttes over til vest og ett annet kort over til øst ville det blitt veldig god betaling for +680 etter partiell eliminasjon og innspill, for i så fall ville de fleste andre gått bet i slem, eller fått kun elleve stikk i 4 spar etter å ha tapt ett stikk i hjerter og ett i kløver.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.