Norsk besøk i Auckland

Etter at undertegnede flyttet til Auckland, New Zealand i 2008 har det med jevne mellomrom vært noen besøk fra gamlelandet, både familie og bridgevenner. Nå har det en stund vært lite av det pga. pandemien. Denne uken dukket imidlertid Espen Kvam opp. Han var på jobbreise i Australia og New Zealand, og selv om det var travle dager for han ble det tid til å hilse på NBF sin mann "Down Under". Vi møttes i Aucklands Aker Brygge, Waterfront/The Viaduct. 

Yrende liv i The Viaduct. Sky Tower i bakgrunnen

Det ble ikke tid til å bidra med noen sightseeing for Kvam og hans norske kolleger denne gangen. Istedet ble det til at vi raskt havnet på den mest typiske engelske puben i området, The Fox.

Sånn går no dagan...

Kvam og GeO - "some things never change"

Når bridgevenner møtes blir det alltid utvekslet gamle (røver)historier, ikke bare bridgerelaterte. Latteren sitter løst, også i går. 

Litt bridge ble det tid til å prate om også. Kvam har mange gode resultater opp gjennom årene og vunnet flere NM titler (bl.a. med Terje Lie) etter at han sammen med en sterk gruppe juniorer slo gjennom på 90-tallet. Etter en mer eller mindre bridgefri periode fra rundt 2010 ble det comeback som endte med gull i parfinalen 2020 (med Hallgeir Hartvigsen). Her er et spill fra den parfinalen:

Giver vest. Alle i sonen

Dette kan du ta som en spilleprøve i kontrakten 5 hjerter. Meldingen gikk forskjellig rundt omkring, men la oss si vest passet som giver, nord åpnet med 1 ruter og øst hoppet inn med 2 spar. Du sa 3 hjerter, vest spratt i 4 spar og makker på nords plass var modig og sa 5 hjerter.

Det er sjelden noen lette meldeprøver når meldingsforløpet tar av sånn som dette. Nord har absolutt minimum for sin åpning, men slik meldingene har utviklet seg ble hånden mer verdifull i egen trumfkontrakt. Bekymringen er kanskje den stusselige trumfstøtten, og det blir også problemet i spilleføringen. 

Mot syds 5 hjerter tar vest for spar ess og skifter til ruter. Hvordan spiller du?

Hvis en ser på hjerterfargen isolert sett bør det spilles en honnør for å få med seg singel dame bak. Deretter er beste sjanse å ta finesse med liten fra nord til knekten. Men fargehandling kan ikke sees bare isolert sett, en må også se på hele spillet. Du har egentlig ikke bruk for ruterstikkene lenger, så det går an å ta for esset i stikk to selv om kongen går i dragsuget. Så kan hjerterfinessen tas på direkten. Det blir imidlertid nistrist om vest har singel dame.

Ofte spilles ikke på finesse gjennom den med lang farge (sperremelderen), men her vet du at begge har mange spar. Mest sannsynlig har øst seks spar og vest fem. Så det er ikke mye å gå etter når det gjelder såkalte ledige plasser ("vacant spaces"). 

La oss si du bestemmer deg for å få spilt en stor hjerter først og derfor vinner andre stikk med ruter konge. Under hjerter ess kommer tieren på fra vest. Den kan han selvsagt ha lagt fra 10-x, og er det slik (øst har hjerter Q-x-x) kan du spille deg over i kløver å ta hjerterfinessen og notere tolv stikk. Det er jo parturnering...

Kontrakten er imidlertid ganske trygg idet trumftieren kom på i første trumfrunde, om du ikke blir grisk. Du kan bare smelle ned den andre hjerterhonnøren. Om vests tier var singelton kan du bare gi bort ett stikk til østs dame etterpå.

Eller velger du å gå for gull etter en hjerterhonnør og spiller kløver til nord for å forsøke hjerterfinessen? Da blir det smått med poeng på spillet:

 

Hvis spillefører etter en hjerterhonnør spiller seg over til nord på kløver konge og tar hjerterfinessen faller hodet i taket på han. Vest vinner med trumfdamen og spiller kløver slik at øst kan stjele - en bet! Det gir nære bunn på spillet, og ganske fortjent vil jeg si.

Hvis derimot syd "tar det sikre" og spiller den andre hjerterhonnøren blir det tolv stikk idet damen kommer på. 

Kun noen få gikk bet i 5 hjerter. De som fikk elleve stikk måtte tåle litt under middels, mens +680 for tolv stikk i hjerterutgang ga strø over middels. Noen få fikk alle tretten stikkene fordi Ø/V ikke fikk med seg sparstikket, og spillefører ble kvitt en spar på ruter ess. To par var i 6 kløver, og begge vant den. Det er da også en bra slem, ikke nødvendigvis avhengig av hjerteren som lilleslem i hjerter er. I kløverslem kan ruteren godspilles. I dette tilfelle (3-3) gir den fargen hele fem stikk og nok avkast for syds hjertere bare ved å stjele en ruter hos syd.  

Vinnerparet Hartvigsen-Kvam stampet i 4 spar og slapp med to doblede bet i sonen, -500 som ga 78% til Ø/V.

I teorien er det tre bet i 4 spar (doblet), men det må et skarpt motspill til. Vinnerparet spilte 4 spar doblet med vest som spillefører. For å få fatt i +800 må nord spille ut liten ruter! Syd vinner med kongen og må for å få maks ta sjansen på liten kløver unna esset til honnør hos nord, så ruter ess og ruter til stjeling.  I tillegg får N/S to hjerterstikk, og det blir seks motspillstikk totalt - tre doblede bet i 4 spar. Men det fantastiske motspillet var det naturlig nok ingen som fant.