Enda et stålegg?

I helgen deltok jeg i en Swiss Pairs turnering (IMP). Det gikk lenge nokså brillefint, men i ett av de siste spillene i siste runde skjedde noe som førte til at jeg bet meg skikkelig i leppa etter spillet. Heldigvis kostet det ikke noe med hensyn til den endelige plasseringen, men da det skjedde var jeg nokså sikker på at det ville bli kostbart. 

Du har som syd åpnet med 1NT før vest meldte inn 2 hjerter som ble forklart som naturlig melding. Makker på nords plass hadde ikke mange muligheter nå da 2NT ville vært overføring til kløver, en Lebensohl-variant. Så hun sa 3NT direkte.

Prøv deg selv på spilleprøven i 3NT idet vest spiller ut hjerter 2, invittutspill (lite kort lover honnør). Ikke titt i det fullstendige diagrammet nederst før du har bestemt deg for hva du gjør!

På den utspilte lille hjerteren gikk det liten, tieren og knekten. Hva nå?

Vest har meldt inn i gunstig sone og behøver ikke ha veldig sterke kort. Han har nok likevel sannsynligvis en av de sorte kongene, eller begge. 

Du må innom kløveren for å komme til ni stikk. Den første åpenbare sjansen er kløverfinessen, men ryker den blir det automatisk bet med fire eller fem hjerterstikk til forsvaret. Du behøver imidlertid muligens kun tre kløverstikk hvis ruteren gir fire stikk. Så hvis øst har kløver konge kan du gi han for dem etter å ha spilt kløver ess først som gir en liten ekstra sjanse, vest kan ha singel kløver konge. Men tre kløverstikk gir sammen med to stikk i majorfargene og tre sikre ruterstikk kun åtte stikk totalt. Ruteren kan dog godt gi fire stikk, og i så fall er tre kløverstikk nok.

Poenget med å spille kløver ess først er altså at en sjelden gang har vest singel kløver konge, og faller den under esset er det ni sikre med gode sjanser for overstikk. På den annen side kan det bli heldumt å legge ned esset om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Da er kontrakten spilt bort idet det tapes fire hjerterstikk og ett stikk til kløver konge som i så fall viste seg å sitte i saksen. Men det er vel sannsynlig at vest har sekskorts hjerter? I så fall er det ikke farlig å slippe inn øst, for det er en bra sjanse for fire ruterstikk som selv med kun tre kløverstikk vil gi vunnet kontrakt.

Hva blir det til?

Jeg fingret lenge (til meg å være) på kløver ess, men fryktet det ville bli skikkelig lang nese å spille det om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Så jeg spilte ruter mot bordet i den hensikt å ta kløverfinessen.

Da kom ruter knekt på fra vest! Nå var det fire sikre ruterstikk, og på tide å vende tilbake til den tanken om å greie seg med tre kløverstikk. Men om den ruterknekten er et "ekte" kort - singelton - så har vel neppe vest singelton i kløver uansett?

Etter alt dette ga jeg litt opp og tok kløverfinessen, men det ble fullstendig fiasko: 

 

Så irriterende, å ha tenkt så mye på den muligheten med å spille kløver ess først for så å gi opp den tanken og spille rett etter nesen - kløverfinesse. Vest stakk altså med sin single konge og tok fem hjerterstikk - to bet.

Hvis kløver ess spilles først (eller etter en runde ruter) blir det ti enkle stikk, 1+1+4+4 = 10, og faktisk en mulighet for å vinne elleve stikk slik det sitter. 

Med andre ord: Stålegg...

For:

I etterpåklokskapens lys er det nok feil å ta kløverfinessen, spesielt etter en runde ruter hvor vest fulgte med knekten. For om vests ruter knekt er singel må han nesten ha sekskorts hjerter sånn at øst, om han har kløver konge og kommer inn på den ikke har hjerter å spille.