Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Fordeling fra gjenværende

De fleste bruker både styrke/svakhetskast, fordelingskast og i gitte situasjoner Lavinthal/fargeskiftsignal. Utfordringen er å skille posisjonene. Om det ikke er helt klart hva som er best i den gitte situasjonen er det viktig at begge i makkerparet tenker likt om situasjonen. Å fravike sine egne hovedregler kan bli feil! Dette er ikke så lett så selv er jeg tilhenger av enkle metoder, klare avtaler og ikke for mye av det der med «vi legger styrke-svakhet/fordeling/Lavinthal, men det som vi tror makker trenger i dette spillet». Et relativt opplegg i hovedsak basert i styrke og svakhet er best tror jeg. Men det er klart at vi av og til trenger de andre signalene også.

Når det gjelder fordelingskast er min oppfatning at det kanskje mest nyttige er å få vist lengden i den fargen makker spilte ut - fordeling fra gjenværende. Klargjøres det og kombineres med hva man allerede vet og raskt får vite om spilleførers fordeling er av og til hele fordelingen ganske klar.

De vanligste er å bruke norsk fordeling fra gjenværende, dvs. vinnes det for eksempel med en honnør spilles det mellomste kortet tilbake fra opprinnelig tre-korts farge, for eksempel A-9-2; du vinner med esset og spiller nieren tilbake fra 9-2 gjenværende. Men du spiller det laveste kortet tilbake fra opprinnelig fire-korts farge i andre stikk; for eksempel med A-9-7-2 vinnes med esset fulgt av toeren. Også med andre fargekombinasjoner er det andre kortet som spilles/legges i den fargen fordeling fra gjenværende beholdning.

Det er likevel noen situasjoner dette må fravikes, for eksempel mot grandkontrakt siden det laveste kortet tilbake fra opprinnelig firekorts farge noen ganger kan blokkere fargen om makkeren har femkorts farge. Problemet er at om man ikke spiller det laveste fra tre gjenværende kan det hende makkeren «leser» fargelengden feil.

Her er et eksempel på en vanskelig situasjon fra en finalekamp i en lagturnering forleden.

Giver øst, N/S i sonen.

Vinnerlagets par satt N/S og du kan nå ta nords plass. Etter pass fra øst og syd hører du vest åpne med 14-16 NT. Øst bruker Stayman, vest benekter majorfarge, og øst avslutter med 3NT. Du spiller ut en liten hjerter, og dette er hva du får se hos blindemann:

NORD, MOTSPILLER

                                               ØST, BLINDEMANN

På den utspilte lille hjerteren fra nord tenker spillefører lenge og vel før han legger på fra øst, men det behøver ikke ha å gjøre med hjerterfargen. Det kan være han tenker på hele spillet og forsøker å planlegge det. Så forlanger han liten fra blindemann (øst) og makker (syd) vinner med damen. Spillefører (vest) følger med hjerter 4. Så kommer hjerter 9 fra syd og spillefører legger knekten. Hvordan tror du det sitter, og hva blir den videre planen i dette motspillet?

Det ser unektelig ut som om syd hadde Q-9-x fra start, og følgelig vest J-10-4 fra start. Han kan jo like gjerne legge knekten som tieren andre gangen fra gjenværende J-10 dobbel. I så fall så fargen slik ut fra start:

Hvis det sitter slik, bør nord legge liten i andre hjerterrunde. Spillefører har jo ett stikk i fargen uansett, og det spiller ingen rolle om vi gir han det stikket for kongen må eller tieren i tredje runde av fargen. Men ved å dukke får syd beholde en hjerter, en vital overgang til nords ess om syd skulle komme inn. Da får N/S fire hjerterstikk. Stikkes med esset i andre stikk får de kun to hjerterstikk!

Ved å telle opp honnørpoengene vet nord at syd kan ha opp til 7 honnørpoeng og dermed godt kan ha et inntak. Hvis nord vinner med hjerter ess og spiller mer hjerter brenner han inne med hjerterstikkene sine.

Men hva om hjerteren ser slik ut?

Er det slik blir det veldig galt å legge liten fra nord i andre stikk! Da har N/S fem hjerterstikk direkte hvis nord stikker med esset nå, siden spillefører bommet valget i stikk 1. Syd har i så fall spilt nieren tilbake for å avblokkere, for om han spiller etter opplegget med fordeling fra gjenværende, hjerter 5 i andre stikk vil fargen blokkeres og nord får ikke for den femte hjerteren.

Men burde ikke heller syd spilt tieren tilbake med dette?

Jeg synes det, men det kan kanskje diskuteres?

(Jeg tar fordbehold om at det kan hende det var tieren som ble spilt og at det var vu-graph operatøren på BBO som klikket hjerter 9 i stedet for hjerter 10)

Jeg mener det er riktig å spille tieren hvis man ikke spiller tilbake det laveste kortet. Det er dog klart at om syd spiller tieren tilbake kan det også sett fra nords side være fra trekorts farge, Q-10-x, og da har spillefører J-9-x fra start og kan godt ha lagt knekten andre gangen (nieren er med tieren fra syd i stikk 2 like stor som knekten), nettopp for å få nord til å stikke og blokkere fargen. Likevel, jeg tror det bør avtales slik at om fordeling fra gjenværende fravikes for å unngå blokkering i fargen må det spilles det høyeste kortet fra likeverdige mellomkort. I dette tilfellet vil i så fall nieren tilbake benekte tieren, så den har i så fall vest! Tieren tilbake er som oftest fra tre kort opprinnelig, men kan noen sjeldne ganger være et forsøk på å avblokkere med for eksempel Q-10-9-x.

Så dette er ikke noen lett avgjørelse for nord i andre stikk. Han stakk imidlertid med esset med fare for å ødelegge N/S sin overgang i fargen ved hjelp av en mulig tredje hjerter hos syd. Men slik så hele spillet ut:

Det gikk altså liten hjrter ut ut fra nord til liten og damen fulgt av nieren til esset. Dermed kunne de ta fem stikk med liten fra nord til tieren i tredje stikk, så femmeren som nord stakk over og tok det femte stikket.

Merk at etter at vest hadde bommet valget i stikk en var det ikke mulig å vinne 3NT om da ikke N/S forærer spillefører ett stikk i hjerter. 

Det er uklart hvordan nord fant ut av dette, og for uinnvidde litt smått paranoide kan man kanskje lure på om syd spilte en «slow» hjerte 9 tilbake. Med såkalt "slow nier" menes at han tenkte seg vel og lenge om før han spilte nieren. Hva er forskjellen? Jo, hvis syd hadde hatt kun Q-9-x ville nieren blitt spilt i andre stikk vært helt automatisk spilling, ingen tenking. Men tenker han først har han noe å tenke på og har ikke den enkle kombinasjonen D-9-x. Å gjøre slikt med vilje er selvsagt ulovling og uetisk, men samtidig er det jo lov å tenke i bridge…

Det skjedde ikke slik, ikke noe uetisk forekom. Slikt blir bare uansett spekulasjon, men flere stusset litt da de så spillet på BBO; hvordan klarte nord den prøven? 

Jeg har fått vite av spilleføreren som gikk bet at det ikke var noen «slow» hjerter 9 i andre stikk, det kortet kom ganske kjapt.

Spilleføreren mente selv han avslørte seg ved å tenke alt for lenge før han la på fra blindemann i første stikk. Det kombinert med et mulig kroppsspråk (?) – han så kanskje ut som en mann som hadde et veldig vanskelig valg, og da han bommet og la liten fra øst og syd stakk med damen så vest kanskje ut som en som hadde bommet et kritisk valg? Om nord fikk slik hjelp hadde han lov til å benytte seg av det, det har å gjøre med «table feeling», men motspilleren gjør i så fall det på eget ansvar.

Kontrakten 3NT kan alltid vinnes uansett utspill. Ved det andre bordet spilte de kun delkontrakt i grand som selvsagt ble vunnet, og vinnerlaget vant 6 IMP for å få fatt i beten i 3NT -  viktige IMP i en jevn kamp.

Hvis øst spiller 3NT er det litt bedre siden hjerter kongen er beskyttet og man slipper det valget i stikk en. Og da blir automatisk ni stikk om syd spiller hjerter ut. Hvis det kommer stor kløver er det to måter å spille på for å forsøke å vinne det niende stikket etter å ha oppdaget det er åtte sikre stikk fra topp. En kan på et tidspunkt lukke øynene å spille hjerter til kongen som gir det niende stikket her, men med betelass som resultat om syd har hjerter ess og spillefører forsøker hjerter tidlig. Alternativt kan spillefører lasjere første kløver og stikke den andre, så ta for A-K i spar og fem ruterstikk før det spilles kløver som spiller inn syd. Om syd har kun to spar, fire kløver og hjerter ess blir han i så fall innspilt og må gi øst for hjerter konge til slutt. Men det er altså hvis syd har hjerter ess og kun fire kløvere, så det går galt her siden syd får kløverstikken og spiller hjerter til nords ess idet han har godspilte ståstikk i spar.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.