Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Hvis det meldes hardt må det spilles godt

Det spillet du idag får presentert er fra en treningsturnering på Realbridge mellom landslagene i Australia og New Zealand, alle klasser. Spillet inneholder noen vurderinger i meldingsforløpet, og deretter blir det et spilleproblem.

GIVER VEST. Ø/V I SONEN

            ØST

Ø/V var et sterkt australsk seniorpar. Vest passer, og hva ville du meldt som øst idet nord åpner med 1 ruter? 

Det er tre alternativer: dobler, 1 hjerter eller 1NT. Jeg har sansen for innmeldingen 1NT selv om øst har litt i overkant mye. Dobler kan fungere, men da må dobleren melde hjerteren neste gang, og dobler fulgt av fargemelding viser vel litt annen håndtype (mer hjerter) selv om det forsåvidt viser omtrent denne styrken. Å melde inn 1 hjerter er bedre enn å doble etter min mening. Da kan kanskje Ø/V finne en bra utgang om vest har hjerterstøtte og 6-7 poeng, kort han trolig vil passe med om øst melder inn 1NT.

Øst doblet. Syd sa pass og vest meldte 1 hjerter, pass fra nord. Hva ville du meldt nå?

Øst meldte 4 hjerter! Det er en grusom overmelding. Å  høyne frivillig etter å ha doblet viser litt ekstra, husk den som svarer på laveste trinn på opplysende dobling kan ha ingenting og han har maks 8-9 poeng (hopp-svar med mer). Dobleren passer normalt på 1 hjerter med vanlig åpnings styrke. Å si 3 hjerter nå må være nok, det bør vise en kanonhånd og makkeren vil legge på til utgang om han har noe. Å si 4 hjerter direkte som øst gjorde er brutalt. Husk vest som altså kan være helt blank behøver ikke en gang ha noen særlig hjerterfarge. For hva ville du svart etter 1 ruter doblet med for eksempel xxx-xxx-xxxxx-xx? Å svare 1 hjerter på makkerens dobling er vel det eneste fornuftige med slikt?

Uansett, øst smalt altså til med utgang, og det var vest som skulle forsøke å vinne den. Og vest hadde "bits and pieces", akkurat nok til at det var bitte litt spill for kontrakten. 

Prøv deg selv på dette spilleproblemet:

Nord spiller ut spar 5 (norsk fordeling). Starten er opplagt, opp med sparhonnør og kløver til knekten. Det må godspilles kløverstikk som gir avkast for en spar fra vest. 

Nord stakk med kløver ess og spilte nok en spar til den andre honnøren. Så to runder kløver med avkast av spar 10. Hva nå?

Det ser fortsatt ut til å måtte bli to hjertertapere og en rutertaper. Men det er en liten sjanse her, kanskje kan en motspiller - og det må nok være nord - bli innspilt for å måtte spille unna ruter konge? I så fall må eventuelle frikort tas bort. Slik så det ut fra start:

Det kom altså spar ut fra nord, kløver i stikk to til esset, mer spar til øst og to runder kløver med avkast av spar 10. Så må spillefører stjele østs siste spar for å ta vekk nords frikort hvis det er igjen en liten spar hos øst. Etter spar 8 til stjeling hos vest ser det slik ut:

Nå spilles liten trumf fra vest, og nord blir innspilt på den single kongen. Han må enten spille ruter unna kongen, eller sin siste kløver. Spilles kløver til dobbeltrenons kastes ruter 10 fra øst mens vest stjeler - ingen rutertaper.  Det blir kun to trumftapere og en kløvertaper og en fet 620 til notering.

Ser du hvordan kontrakten kunne vært betet?

Idet nord kom inn på kløver ess kunne han tatt av seg den single hjerterkongen for å unngå innspillet. Så mer spar, og nå er det ingen fare, intet innspill lenger. Det er syd som kommer inn senere, og han kan spille ruter. Forsvaret får for kløver ess, to trumfstikk og ett stikk i ruter - en bet. 

Å spille den single hjerterkongen idet nord er inne er ikke lett, hva om vest har esset?

Det er som kjent lettere å finne slike motspill med åpne kort! Men om en tenker logisk på dette spillet slik det har utviklet seg, ser vel nord hva som fort kan skje her (innspillet). Og om vest har hjerter ess blir det ganske umulig å bete denne kontrakten uansett. 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.