Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Dramatisk spill og nesten maksimum (IMP)

Imp-skalaen går som de fleste vet fra 0 IMP (0-10 differanse i score ved de to bordene) til maksimum på et spill som er 24 IMP (minst 4000 i differanse). Å oppnå maks IMP score skjer omtrent aldri. Men i RealBridge MIXLAG klarte i alle fall et lag som kaller seg "Med fokus på Ida" en dobbelscore som ga uvanlige 21 IMP! Og Ida (Wennevold) hadde en av hovedrollene. 

Først prøv deg først på utspillsproblemet som en av nordspillerne fikk i dette dramatiske spillet.

Du sitter nord med dette. Øst er giver og alle i sonen. Meldingene går:

Makker doblet altså 6 spar. Hva spiller du ut?

De fleste bruker såkalt Lightnerdobling mot slem hvis den som ikke har utspillet dobler. Det betyr at det skal spilles ut noe unormalt. Hva som er (mest) unormalt kan av og til diskuteres, men det er i alle fall ikke den fargen makker har meldt som skal spilles ut, for det (makkers farge) er det mest normale av alle utspill. Det kan være at makkeren har en renons og vil ha en stjeling. Derfor prøves som regel utspillerens lengste farge (størst sjanse for å finne renons hos makker der). Andre ganger kan det være logisk at dobleren vil har bordets først meldte farge i utspill (spesielt om det er 6NT som er doblet). 

Nord spilte ut spar som neppe kan være riktig? Men han måtte uansett valgt mellom ruter eller kløver, og det blir nok et 50-50 valg i dette spillet som så slik ut:

Med ruter ut mot 6 hjerter doblet blir det to trumfstikk til syd. Og hvis syd skifter til kløver i andre stikk etter å ha stjålet utspillet blir det enda en bet med ett stikk i kløver til forsvaret, +500. Kløverskift i andre stikk er logisk siden syd vet at nord har fire spar og vest følgelig er renons. 

Med spar ut var det tolv enkle stikk, kløver knekt forsvant på den femte ruteren etter uttrumfing. Pluss 1660 til Ø/V som var Bodil Nyheim Øigarden og Steffen Simonsen.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Ida Wennevold (syd) og makker Allan Livgård fikk være i fred i 5 spar doblet. Det står i 6 spar hvis kløveren løses med kun en taper. I 5 spar doblet fant Ida kløveren og noterte ett doblet overstikk og den hyggelige scoren +1050. En kan aldri vite om det er et gevinstspill i sånne spill når det kan vinnes slem, og N/S kan jo være i 6 spar ved det andre bordet. Men da lagkameratene i stedet hadde vunnet doblet slem som Ø/V ble det dobbelscoren +2710 som altså er verd 21 IMP.

Om nord hadde funnet ruterutspillet mot 6 hjerter doblet og fått tak i en bet ville det likevel blitt tapt spill med +200 og -1050, men i så fall "bare" 13 IMP ut. Og med ruter ut til stjeling og kløverskift som gir to doblede i 6 hjerter blir det også et stort tapsspill, 1050-500=550 som gir 11 IMP. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.