Feilvalg som ikke koster

Av og til får vi valg som ser ut som er helt kritiske, enten vunnet kontrakt, eller bet. I noen tilfeller er det fortsatt en viss mulighet etter at feilvalget er tatt. Her er et sånt spill fra en lagturnering forrige helg. 

Meldingene kan sikkert diskuteres, men her har syd kun sagt at han har sånn akkurat nok til utgang, typisk med tre-korts spar. Med fire+ kort i trumf og utgangskort melder de fleste Stenberg 2NT. Uansett, så lenge nord får vite at syd har såpass med verdier og trumftilpasning går hun på til slem.

Øst spiller ut hjerter 4 (norsk fordeling). 

Hvordan spiller du ?

Det er to kløverstikk hos syd, og de gir avkast for to ruter. Det ser imidlertid ut til at det fortsatt vil bli en en rutertaper, så trumfen bør helst løses uten taper. Det går selvsagt bra nesten alltid, kun 3-0 sits i trumf den ene eller andre veien, og du gjetter feil med hvilken honnør du starter med gir trumftaper. 

Legger du ned esset, eller spiller du spar til kongen?

Siden motparten har forholdt seg tause er det ingen indikasjon på hvem som eventuelt har alle tre trumfene. Det er imidlertid som du snart skal få se en grunn til at det er litt bedre å starte med esset. Om du er så uheldig at trumfen sitter 3-0 og bommer på valget er det fortsatt en minimal sjanse for kongen singel i ruter, og den lille muligheten at hjerter dame sitter dobbel. Det er også en ekstra sjanse til som du får med det ved å legge ned esset først. 

Da spillet forekom la nord ned spar ess i andre stikk. Det var ikke hyggelig å se at øst kastet en kløver, så vest har plutselig sikkert trumfstikk. Kontrakten er i fare. Men så var det den den lille ekstra muligheten jeg nevnte, da.  

Du ville foretrukket å ha spilt spar til esset og oppdaget trumfsitsen, så tatt to store kløver med avkast av to ruter og tatt en markert finesse over vests trumf. Da blir det kun en rutertaper. Men altså, det kom hjerter ut til nord, og uheldigvis la vi ned med spar ess.

Nå er det tid for å forsøke alt som er av sjanser, for det blir en taper i trumf. Du må bli kvitt tre ruter. Derfor ned med den andre hjerterhonnøren. Hvis damen stuper har du tre avkast. Det skjer ikke.

Så trumf til bordets konge. Ikke ta kløver for A-K nå (du kan ta en honnør), du vil snart få seg hvorfor det blir feil. Trumf en hjerter, og sannelig kommer hjerter dame deisende. Da er det en forutsetning til som må til, vest må ha ruter konge. Dette er igjen:

Inne hos nord ser du på tre stikk hos syd, men det er ingen inntak. Du må ha hjelp.

Nå foræres vest stikk for trumfdamen sin. Vestmå enten spille kløver til syd og nords ruter forsvinner på A-K i kløver og hjerter knekt, eller spille unna ruter konge som du i så fall lar løpe til syds dame.

Grunnen til at du ikke kunne ta begge kløverhonnørene før du trumfet hjerter var at hvis det gjøres kan vest idet han er inne på trumfdamen fri seg med kløver og vente på å få beten med ett ruterstikk.

Pust pes, hjemspilt slem etter først å ha valgt feil.