Uvanlig variant

I en lagturnering forleden kvalifiserte 10 lag seg til sluttspillet. Av dem var det kun ett lag som gikk bet i den utgangen som du skal få prøve deg på i dag. Det spørs dog om ikke flere ville gått bet om utspill og motspill hadde vært perfekt. Men utgangen kan vinnes uansett, dog etter et ganske uvanlig trekk i spilleføringen.

Spillets gang er ganske avansert, og noe temmelig uvanlig må altså gjøres for å vinne kontrakten. Så her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

__________________________

SPILLEPRØVE

Giver syd. Ingen i sonen

Ved de fleste bordene åpnet syd med 1NT. Overalt meldte vest innpå for å vise hjerterfarge. Enten sa de 2 hjerter naturlig, eller de meldte 2 ruter i henhold til såkalt "Mulit-Landy". Den konvensjonen fungerer slik at mot 1NT viser 2 kløver begge major som mange er vant med (Landy), men også 2 ruter brukes som kunstig melding og viser en langfarge i ukjent major (Multi-prinsipp). Mer om den konvensjonen kan du lese bl.a. her. 

Ganske raskt havner syd i 3NT. La oss si vest spiller ut spar 9. Hvordan ville du spilt nå?

Det ser helt normalt ut å satse på kløveren. På kløver ess følger vest med damen. Den ser jo veldig singel ut, men behøver ikke være det. Med damen dobbel kan vest i denne situasjonen godt legge den på med en gang for å forvirre spillefører, for vest ser jo at damen kommer på i andre runde uansett. Og spillefører kan ikke gjøre feil om det sitter slik (damen dobbel hos vest) - han har i så fall seks enkle kløverstikk. Så la oss si at damen er singel. Og om ikke den er det ville vel dette spillet ikke blitt presentert som et spilleproblem heller... 

Hvor sitter ruter ess?

Det kan vi ikke vite med sikkerhet, men med god hjerterfarge ville ofte vest ha spilt ut den fargen om han har inntak. Trolig har vest veldig god hjerterfarge, men ikke ruter ess og håper at øst skal kunne komme inn for å spille en gang hjerter gjennom som sett fra hans synsvinkel kan være nok (hvis han har noe sånt som AKJ-sjette som ikke er usannsynlig).

Vi antar at det sitter omtrent slik som den sitsen som faktisk forekom på søndag:

Spar kommer i utspill. Spillefører starter normalt med kløver ess. Hvis kløverfargen godspilles ved å gi øst for stopperen hans kommer han inn og spiller hjerter. Da tar forsvaret i tillegg til kløverstikket de har fått tre stikk i hjerter, og øst legger styrke i ruter så de får med seg for ruter ess. Det gir en bet. Så det går ikke bra hvis kløverfargen godspilles med det samme.

Ser du det nøkkeltrekket?

Nøkkeltrekket

Spillefører må spille hjerter for å bryte forbindelsen!

Hjerter sitter riktignok veldig ofte 6-1 her, men det ser uansett nokså unaturlig ut å spille slik.

Det ville gått bra å spille hjerter allerede i andre stikk, eller tredje stikk etter å ha tatt for kløver ess, for eksempel liten hjerter fra hånden. Det er imidlertid "double-dummy" (åpne kort) og en variant som er mest for problemløsere som ser av GIB analysen at 3NT kan vinnes uansett motspill. Å gå på kløveren er normalt. Etter å ha tatt to store kløver og oppdaget sitsen "ser" imidlertid spillefører at de må få fem stikk om han spiller god kløveren. Noe drastisk må gjøres i stedet. 

Etter to runder kløver tror jeg det bør/må spilles ruter fra nord (å spille hjerter i den sitiasjonen kan føre til trøbbel, men den utivklingen som da kan skje kan spesielt interresserte få pusle litt med selv).

Altså, etter ess-konge i kløver spilles ruter fra nord til kongen som står, for om øst hopper på med ruter ess med en gang kan spillefører få tre ruterstikk siden knekten faller, og 3+0+3+3= 9 stikk totalt. Forsvaret kan i så fall ikke få mer enn for ruter ess og tre hjerterstikk. Så øst legger liten slik at spillefører ikke vil få mer enn to stikk i ruter. Ruter kongen vinner altså stikket, og nå må spillefører fri seg med liten hjerter fra hånden!

Vest vinner det stikket. Han kan ta tre hjerterstikk, men så er han selv helt satt ut av spillet, og spillefører har i så fall fått godspilt hjerter dame. Da blir det enkelt, 3+1+2+3 = 9. 

Og om han ikke tar de tre stikkene i hjerter, men ett (eller to), brenner han inne med stikkene sine. Hvis han for eksempel spiller mer spar og etter ett stikk i hjerter stikker spillefører og godspiller kløveren i ro og mak. Vest sitter ensom og forlatt med noen hjerterstikk som han aldri får for, det er ikke forbindelse mellom motspillerne. 

De fleste spiller ut en hjerterhonnør med slik farge. Da er den ene hjerterrunden vest spilte nok til å bryte forbindelsen mellom øst og vest. Kløveren kan godspilles, og alt var greit siden vest ikke har ruter ess.

For spesielt interesserte:

Det er noen fllere poeng i dette spillet og har med hvor spillefører stikker sparutspillet. Det kan bli noen kompliserte varianter mot slutten uansett hvor det stikkes i første stikk da forsvaret etter noen forskjellige mulige utviklinger kan få låst spillefører på den ene siden selv om nøkkeltrekket liten hjerter fra begge hender finnes på et tidspunkt. Dette er også noe som spesielt interesserte kan pusle med. Jeg har ikke gått helt inn i puslespillet her, og bruker aldri computeranalyse (GIB og slikt, det er "feigt" ), men forsøker gruble meg frem til løsningene selv. Det tar dog ofte mye tid å finne ut det computerne kommer frem til på et nanosekund eller to....

Det jeg er ganske sikker på er at kontrakten vinnes hvis første spar tas hos nord og det spilles liten hjerter fra begge hender med en gang, en spilleføring som ser helt unormal ut. Og det går såvidt jeg kan se også bra å vinne første spar hos nord og spille kløver til esset og så liten hjerter fra syd. Over til "klagenemda" ...

I praksis

På søndag spilte ett N/S par 3 kløver og noterte ti stikk, +130. Åtte lag fikk hjem 3NT, noen av dem fikk ti stikk. Kun ved ett bord unngikk vest å spille ut hjerter. Der gikk spillefører bet idet kløveren ble forsøkt godspilt med det samme. Forsvaret fikk det kløverstikket og får tre hjerterstikk og ruter ess - en bet. For å gjøre vondt verre kastet syd en hjerter i tredje hjerterrunde og gikk litt pinlig fire bet da vest fikk seks hjerterstikk! (det må ha antagelig ha vært pga. at feil kort ble lagt, det ser opplagt ut å kaste en ruter fra syd i tredje kløverrunde.